Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PALLIATIV OMSORGSFILOSOFI Fra diagnose til omsorg ved livets slutt Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PALLIATIV OMSORGSFILOSOFI Fra diagnose til omsorg ved livets slutt Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN."— Utskrift av presentasjonen:

1 PALLIATIV OMSORGSFILOSOFI Fra diagnose til omsorg ved livets slutt Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN

2 Høy kvalitet på omsorg Høy kvalitet på omsorg ( SOU 2001:6) ( SOU 2001:6) Viser en klar sammenheng mellom • Tydlig ledarskap • Velutdannet personell • Tydlig omsorgsfilosofi

3

4 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala Utvecklingsfonden Rygge kommune Gränsregional omsorgsfilosofi En investering för framtiden PROJEKTET FINANSIERAS AV Strömstad kommunFredrikstad kommun

5 www.stromstad.se/omsorgsfilosofi www.demenscentrum.se www.aldringoghelse.no

6 Palliativ omsorg (etter WHOs definisjon) • Lindrende omsorg til personer med obotbara symptomatisk sykdom, uavhengig av diagnose • Aktiv helhetlig omsorg for å møte folks fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov • Hjelpe brukere å leve så aktivt og normalt som mulig til livets slutt

7 Det overordnede målet er: Oppnå best mulig livskvalitet for brukerne og gi støtte tilpårørende. Oppnå best mulig livskvalitet for brukerne og gi støtte tilpårørende.

8 Palliativ omsorgsfilosofi betyr også: Palliativ omsorgsfilosofi betyr også: 1. Aktiv symptom kontroll fysiske, psykologiske og eksistensielle / åndelige problem 2. Bevisst og felles tilnærming i behandlingen for å hjelpe både brukere og pårørende 3. Ikke sikte på å akselerere eller forsinke død

9 1 4. Inkluderer en tidlig fase som er lang og en sen fase som er korte 5. Bekrefter og støtter pårørende 6. Oppfølging av pårørende etter døden

10 Palliativ omsorgsfilosofi er basert på fire hjørnesteinene • Symptom kontroll • Kommunikasjon og relasjion • Pårørendestötte • Teamarbeid

11 Symptom kontroll Symptom kontroll innebär att: Symptom kontroll innebär att: • Forebygge • Bota • Lindre Symptomene som kan oppstå som følge av sykdommen. Symptomer eller endringer i adferd - alle atferd har en mening. Symptomene som kan oppstå som følge av sykdommen. Symptomer eller endringer i adferd - alle atferd har en mening.

12 Med kunnskap for å oppnå god kontroll med alvorlige symptomer, f.eks. smerte, kvalme, depresjon, angst, frykt for infeksjon, forstoppelse, etc., men også spørsmål om livet, nåtid og død Med kunnskap for å oppnå god kontroll med alvorlige symptomer, f.eks. smerte, kvalme, depresjon, angst, frykt for infeksjon, forstoppelse, etc., men også spørsmål om livet, nåtid og død Mennske er; fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle Mennske er; fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle Viktig med rett medisiner til brukere Viktig med rett medisiner til brukere Dokumentasjon og rapportering - et kvalitetssikringssystem

13 Kommunikasjon och relasjon 1. Blir sett, hørt og forstått 2. Kroppsspråk, verbal og ikke verbal 3. Self-bevissthet og refleksjon 4. Avreise hjem hjemme / Leave fungere på jobben 5. Joy på jobb - Din arbeidsmiljø - pleie livet 6. Bli kjent / Proximity / Samfunn / Safety 7. Leve Story 8. Prøv å se hva som er sunt! Se muligheter - ingen begrensninger! 9. Arbeide med våre sanser

14 Ikke-verbal kommunikasjon och relasjon • Ansiktsuttrykk • Øyekontakt • Kroppsspråk: holdning, bevegelser, gester, følelser, holdninger • Voice Mode • Berøring • Silence

15 Vanlige barrierer i kommunikasjonen • Støy og lyd • Svekket syn og hørsel • Nye situasjoner • Trøtthet, angst, nervøsitet • Depresjon • Generation forskjeller, kulturelle forskjeller, ulike rammer for referanse • Manglende interesse • Stress • Mixed meldinger • Mange meldinger samtidig

16 HUMOR OCH GLEDE Gjør livet meningsfullt Hvordan gjør vi for å gjøre livet meningsfullt for våre brukere?

17 ETIKK • Etikk er en refleksjon over verdier og standarder i vår tilnærming til andre mennesker, noe som gjenspeiles i våre ord og våre handlinger. • Grunnlag av alle helsetjenester er en menneskevennlig mann. Det er fire retningslinjer opprettholde etiske prinsipper, og som hjelper oss til å handle riktig.

18 4 Prinsipper - Etikk • Godhet Prinsipp - gjør godt, for å maksimere helse, livskvalitet og menneskeverd • Ikke-skade prinsippet - gjør ingen skade, for å minimere skade, lidelse og mishandling • Rettferdig prinsipp - for å være rettferdige, og gi lik vare på like vilkår • Rettferdig prinsipp - for å være rettferdige, og gi lik vare på like vilkår • Autonomi prinsippet - respektere suverenitet, integritet og respekt

19 Etiske problemområder • Eksempel • Medisinering • Grenville Belt / Gates - hendelse risiko • Hygiene • Pårørende krav versus brukerens vilje • Pårørende versus pårørende

20 Den palliativa omsorgsfilosofin stiller krav og spørsmål Man må alltid spørre seg selv og andre i teamet: - Skal vi gjennomføre dette? - Hva gjør vi? - Hvordan gjør vi? - Hvorfor gjør vi dette?

21 Pårørendestötte Att se den pårørende Att høre på de pårørende Att förstå de närstående Pårørende i krise Å våge å møte sorg og glede

22 Teamarbeid 1. En gruppe mennesker med individuelle ferdigheter som respekterer hverandre 2. Høy kompetanse og engasjement 3. Felles omsorgsideologi 4. Fleksible jobber 5. Pårørende er en del av teamet 6. Finn helhetsløsninger sammen 7. Alle jobber mot samme mål og plan 8. God kommunikasjon

23 BRYTPUNKTSSAMTALE Samtalene er en mulighet for brukere og deres pårørende til å uttrykke sin frykt, ønsker og behov. Foreløpig kaller å være aktuelle medlemmer av teamet som er interessert å være med Samtalene må dokumenteres i pleiejournal, og disse må være tilgjengelig døgnet rundt Samtalene er en mulighet for brukere og deres pårørende til å uttrykke sin frykt, ønsker og behov. Foreløpig kaller å være aktuelle medlemmer av teamet som er interessert å være med Samtalene må dokumenteres i pleiejournal, og disse må være tilgjengelig døgnet rundt

24 BRYTPUNKTSSAMTALE Når det skal være? • Eksistensielle brytpunkter: - Symptom - Diagnose - Ytelse Tap - Annat boende - Ytelse Tap - Døden

25 Eksempler på problemer ved samtalen: - Hva mener vi med palliativ omsorg? - Hva er symptomet kontroll? - Religiøse og åndelige behov som er viktige - Ernæring/Drop - Hvordan vil pårørende være knyttet til en del av omsorg? av omsorg? - Alle vil ha den levende/pårørende til live det - siste? - Hvilke aktiviteter og opplevelser er viktig akkurat nå? - En spesiell bekymring?

26 ”Reisen mot slutten” Den sen fase Deretter: - alle på teamet må bli informert om sykdommen stadier - pårørende skal ha fått råd, støtte og informasjon, som også fortsetter på dagens situasjon - Man må ha vært etiske diskusjoner

27 Omsorg ved livets slutt – den sene og korte fasen • Kroppen endringer siste tiden • Ingen som ikke ønsker å ha til å dø i fred • Pårørendestötte • Etterlevandesamtale

28 ”You matter because you are you, and you matter until the last moment of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die” “Dame Cicely Saunders” Grunnlegger av palliativ omsorg

29 ”Alle vi har gitt vår rolle, og det er bare sammen for at vi kan skape gode helsetjenester for vår helse og et godt og trygt forhold knyttet til pårørende” Wilhelmina Hoffman


Laste ned ppt "PALLIATIV OMSORGSFILOSOFI Fra diagnose til omsorg ved livets slutt Palliativ Vårdfilosofi STRÖMSTAD KOMMUN."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google