Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PRIORITERTE VIRKEMIDLER PÅ KORT SIKT Posten for undervisning, diakoni og kirkemusikk justeres i revidert nasjonalbudsjett opp med 50 millioner. Innlemme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PRIORITERTE VIRKEMIDLER PÅ KORT SIKT Posten for undervisning, diakoni og kirkemusikk justeres i revidert nasjonalbudsjett opp med 50 millioner. Innlemme."— Utskrift av presentasjonen:

1 PRIORITERTE VIRKEMIDLER PÅ KORT SIKT Posten for undervisning, diakoni og kirkemusikk justeres i revidert nasjonalbudsjett opp med 50 millioner. Innlemme kirkemusikk i tildelingen. Sikre 100% og 50% finansiering fra staten.

2 Posten ”tilskudd til fellesrådene” økes i revidert nasjonalbudsjett med 30 millioner til 130 millioner. 30 millioner fordeles til kriserammede fellesråd. Det etableres et samarbeid mellom bispedømmeråd og fylkesmann som regional skjønnsnemnd. Målet er å sette fellesrådene i stand til å opprettholde dagens aktivitetsnivå.

3 Det etableres en ”kirkepakke for vedlikehold av kirker” etter modell av ”skolepakken”. Pakken bør være minimum 2 milliarder som gis (som rente og avdragsfrie lån?) til vedlikehold av kirkebygg.

4 Stortinget påtar seg økonomiske forpliktelser som ikke er pålagt kommunene etter KL § 15. Størrelsesorden 115 millioner som skal dekke: Sekretærhjelp til prestene (20% til 1200 prester = 240 årsverk = 75 millioner. PC, mobil mv. til prestene 25 millioner. Saksbehandler for prostene økes med 15 millioner.

5 Andre tiltak som kan vurderes: Hjemling av avgift for gravferd og kirkelige tjenester. Bruk av forskriftshjemmel i KL § 15. Generell tilleggsproposisjon som gis som skjønnstillegg.

6 Tiltak på lang sikt: 1.Utredning av ny finansieringsmodell. 2.Etablering av kirken som egen sektor parallellt med kommunesektoren. 3.Sette i gang arbeid med ”kirkevariabler” som kan gi grunnlag for etablering av virkemidler på sikt.

7 Tiltak på mellomlang sikt: 1.Kirkebyggforsikring 1.Organiseringsforsøk 1.Forvaltning, drift og vedlikehold

8 KIRKEBYGG - VEDLIKEHOLD 1.Statlig finansiering av gjennomgang av alle kirker. 2.Angi standard. 3.Staten finansierer når standarden er sikret. 4.”Letten” overføres til ”ikke-lovpålagte oppgaver”


Laste ned ppt "PRIORITERTE VIRKEMIDLER PÅ KORT SIKT Posten for undervisning, diakoni og kirkemusikk justeres i revidert nasjonalbudsjett opp med 50 millioner. Innlemme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google