Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ØKONOMISKE MIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/finansieringsordninger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ØKONOMISKE MIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/finansieringsordninger."— Utskrift av presentasjonen:

1 ØKONOMISKE MIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/finansieringsordninger

2 Utgangspunkt Sektoransvar Hovedoppgaven er å tenke universell utforming i de tiltak man gjør. Bygger man en skole eller et konserthus, skal det selvfølgelig være universelt utformet. Ekstra tiltak skal rette opp og utbedre vanskelige utgangspunkt. Universell utforming i nye prosjekt skal vanligvis ikke kreve ekstra støtte.

3 BRA midler http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Univers ell+utforming/Tilskuddsmidler+-+BRA http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Univers ell+utforming/Tilskuddsmidler+-+BRA

4 Barnehager Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsvene i barnehage Investeringstilskudd til nye barnehageplasser Lån til barnehager Boliger Lån til boliger Friluftslivsområde, friluftslivsaktiviteter og miljøtiltak Tilskot til tiltak i friluftsområde Tilskot til statlege tiligningar, bandlegging av friluftsområde Tilskot til friluftslivstiltak Tilskot til anlegg for friluftsliv i fjellet Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket

5 Idrettsanlegg Tilskudd til idrettsanlegg i kommunene Kirker Rentekompensasjon og investeringsramme for kirkebygg Kollektivtransport i kommunesektoren Tilskuddsordning for bedre tilgjengelighet for kollektivtranslport (BRA-midler) Krisesentre Lån til krisesentre Kulturbygg og kulturarenaer Desentralisert ordning for tilskudd til kulturhus Tilskudd til regionale møteplasser for formidlingsarenaer for kultur Kulturminnetiltak Tilskudd til kulturminnetiltak

6 Nærmiljøanlegg Tilskudd til ordinære nærmiljøanlegg Tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg Skoleanlegg Rentekompensasjon og investeringsramme for skoleanlegg Studentboliger Tilskudd til studentboliger Lån til studentboliger Uterom i bomiljøer Lån til uterom i bomiljøer

7 Konklusjon – Bruk eksisterende midler smartere – Bruk tilgjengelig kompetanse i bestilling og innkjøp slik at universelt utformede løsninger velges – Universell utforming skal sikres innenfor eksiterende budsjettrammer ved nybygg og renovering – Tilretteleggingstiltak, vurder kortsiktige - og langsiktige løsninger

8 13.07.2014| Tema for presentasjonen| 8 Informasjon hos Deltasenteret Deltasenteret Publikasjoner/ generelle finansieringsordninger Oversikt fra flere departementer. www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/finansieringsordninger Søk på de ulike departementene for oppdatert oversikt Deltasenteret disponerer ikke egne tilskuddsordninger Kontaktperson:Randi Røed Andersen rra@helsedir.no


Laste ned ppt "ØKONOMISKE MIDLER TIL UNIVERSELL UTFORMING www.helsedirektoratet.no/deltasenteret/finansieringsordninger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google