Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre for forsøksprosjektet: Kirkelig samarbeid over kommunegrenser i Salten regionen Introduksjon til en samtale med Salten regionråd, samlet i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre for forsøksprosjektet: Kirkelig samarbeid over kommunegrenser i Salten regionen Introduksjon til en samtale med Salten regionråd, samlet i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre for forsøksprosjektet: Kirkelig samarbeid over kommunegrenser i Salten regionen Introduksjon til en samtale med Salten regionråd, samlet i Hamarøy 18. september 2009 Ved Jan Stavrum, Bjørn Mathiesen

2 Samhandlingsreform underveis også på kirkesiden!

3 3-4 viktige erfaringsstrømmer underveis Viktige erfaringer fra gjennomføringen av Bodø/Værøy/Røst (BVR) prosjektet –I gjennomføringsfase i 2008-09 –KKD godkjenning fra 6.11.08 –Er allerede pilot på samordnet arbeidsgiver/personalfunksjon –Er allerede pilot på tjenesteutveksling for kirkebyggvedlikehold –Etablert felles IKT løsning…. Salten prosti prosjektet avsluttet som prosjekt –ny dialog om hvordan vi sammen kan bygge på det beste i prosessen Trosopplæringsreformen over i ordinær driftsfase –I denne fasen vil reformen sette premissene med prostibaserte samarbeidskonstellasjoner Alt. 1: Definere prosjektet til et fellesråds- samarbeid innenfor Domprostiet ”med åpne grenser” Alt. 2: La utfallet av ny avstemming mot Salten prosti og Sør- Hålogaland bdr påvirke videre profil

4 Syretesten i endringsarbeidet… … at det tidlig kommer i stand lokale prosesser, eierskap og resultat

5 Status for enkelte fellesråd i regionen Fellesråd/kommune,Flaggbærer for?Relasjon til region FoU-prosjektet Beiarn Kirke og kultur Invitert, møte med FR 30.9. Bodø Tyngre adm. prosesser, kirkefag / kultur Initiator, deltaker fra 2008 Fauske Kirkefag, trosopplæring, KRIK Invitert primo sept Gildeskål Diakoni, Kirke og kultur Invitert, sagt foreløpig nei Hamarøy Kirke og kultur, Trosopplæring, m.v. Informert sommer 2008 Meløy Kirkevedlikehold, IKT Invitert, sagt foreløpig nei Røst ”Vern om skaperverket” Deltaker fra 2008 Saltdal Kirkefag, trosopplæring; Kirkevedlikehold Invitert, møte med FR 30.9. Steigen Kirkefag, kirkemusikk; Deltaker etter vedtak mai 09 Sørfold Konfirmanttiltak Muntlig invitert, avventer Værøy Felleskirkelig samhandling Deltaker fra 2008

6 For drøfting - 1 Kommunens rolle mht. å få frem bedre samarbeidsløsninger  Hvilken rolle kan og bør lokale politikere og rådmenn spille?  Hvordan ønsker regionpolitikerne å bli trukket med?  Ønsker dere som kommunalpolitikere å bli trukket med i dette?

7 For drøfting - 2 Økonomisk forutsigbarhet  Hvilke føringer vil kommunene legge for å sikre gjensidig forutsigbarhet mht. de økonomiske rammer?

8 For drøfting - 3 Vedlikehold av kirkebygg  Hvordan ser dere på et tett forpliktende samarbeid, administrativt og økonomisk, på dette feltet?

9 For drøfting - 4 Andre, vesentlige potensial?  På hvilke områder tror dere et interregionalt, kirkelig samarbeid vil bety aller mest?


Laste ned ppt "Veien videre for forsøksprosjektet: Kirkelig samarbeid over kommunegrenser i Salten regionen Introduksjon til en samtale med Salten regionråd, samlet i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google