Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.sept 2006 Exfac03-MVIT: Kommunikasjon og mediering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.sept 2006 Exfac03-MVIT: Kommunikasjon og mediering."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1.sept 2006 Exfac03-MVIT: Kommunikasjon og mediering

3 Program 1. sept Introduksjon ved Hans Fr. Dahl 8. sept Mediering, ved Knut Lundby 15.sept Samvær/smågrupper, ved Terje Rasmussen 22.sept Tegn, ved Hans Fr. Dahl 29.sept og 6.okt = pause 13.okt Modernitet, ved Hans Fr. Dahl 20.okt = pause 27. okt McLuhan, ved Terje Rasmussen 3. nov Påvirkning, ved Knut Lundby

4 Forelesning 1 Introduksjon: Hva er kommunikasjon? Media? Mediering ? Basert på Peteres, Speaking into the air, og Ytreberg

5 1.hovedbegrep:kommunikasjon. Av communis, latin for ”felles” Som i kommmune, kommunisme, kommunion ”Communicare” = gjøre felles Dele, dele ut Meddele, kommunisere Marcus Tullius Cicero (død 43 fKr)

6 Kommunikasjon = en prosess forløp i tid utstrekning i rom interaksjon (mellom to eller flere)

7 Rommetveits modell

8 Sagt: ’Communication is the basic social process’ - Wilbur Schramm ’ ”Communication” is one of the characteristic concepts of the 20th century. It has becone central to reflections on democracy, love, and our changing times ’ - John D Peters

9 Kommunikasjon: Et positivt ladet begrep Fellesskap Forståelse Samhandling

10 Kommunisere er å dele...

11 - men med negative sider Brudd, sammenbrudd i kommunikasjon Avbrudd, linjebrudd Forstyrrelser, støy Misforståelser Kommunikasjonskløfter (kjønn,klasse,språk, kultur) Fiendskap, avstand ”kommunikasjonens tragedie”

12 Sagt:..much 20th century drama, art, cinema, and literature examines the impossibility of communication between people - John D Peters

13 2. Hovedbegrep: Medium / media,latin for midten, midterst Utvidet: Det som ligger imellom. Det som formidler, medierer. ”All kommunikasjon forutsetter et medium”

14 Medier kan være: Symboler, konvensjoner Språk - skriftlig el. muntlig Andre tegn el. lyder Forbindelseslinjer, medier Telegraf, radio etc Institusjoner Skole, Kirke

15 ”Any signifying medium” (Peters): Gravmæler Hieroglyffer Skrift Mynter Katedraler Frimerker Flagg Klokker Aviser Post Telegraf Fotografi Film Telefon Grammofon Radio TV Kabel-TV PC Internett Multimedia VR

16 Kommunikasjon = Prosess Medium = Struktur Hovedbegrep 3: Mediering = Å formidle en kommunikasjonshandling (prosess) via et medium (struktur) = ”medieformidling” (Ytreberg) Problem: Forandrer mediet kommunikasjonen / budskapet?

17 Sokrates’ kritikk av mediering I flg. Platons dialog Faidros, ca. 390 f Kr: Optimal kommunikasjon: ansikt til ansikt, muntlig formidling Mediert kommunikasjon v/ skrift: forvrenger budskapet

18 Muntlig kommunikasjon har ulike formål: Læring, forståelse (pedagogikk) - Platon Overbevisning, påvirkning (retorikk) - Aristoteles Samvær, samtale (fellesskapstenkning) - Irving Goffman

19 Sagt igjen: ’ ”Communication” is one of the characteristic concepts of the 20th century. It has becone central to reflections on democracy, love, and our changing times ’ - John D Peters

20 Etter 1918: Tre tendenser i tenkning om kommunikasjon Propaganda: kommunikasjon fabrikkerer meninger (W. Lippman) Semantikk: kommunikasjon rydder opp i det uklare (Ogden & Richards) Autentisitet: kommunikasjonen konstituerer relasjoner/ det menneskelige (M.Heidegger)

21 Etter 1945: Nye tendenser Universalbegrepet ”informasjon” Shannon & Weavers modell for informasjonsoverføring

22 ”Informasjons-diskursen” Teknisk, naturvitenskapelig Terapeutisk Humanistisk Grunnleggende premiss: jo mer informasjon, desto bedre. Kommunikasjon = positiv informasjonsoverføring

23 Problem: Det nye masse- samfunnet Det ”gamle” massesamfunnet e.1918: Massenes opprør. Det ”nye” massesamfunnet e. 1945: Atomisering, anomi, apati, anonymitet, fremmedgjøring

24 Kurset videre: 8. sept Mediering, ved Knut Lundby 15.sept Samvær/smågrupper, ved Terje Rasmussen 22.sept Tegn, ved Hans Fr. Dahl 29.sept og 6.okt = pause 13.okt Modernitet, ved Hans Fr. Dahl 20.okt = pause 27. okt McLuhan, ved Terje Rasmussen 3. nov Påvirkning, ved Knut Lundby

25 Pensum Exfac 03 Thompson, John B.: The Media and Modernity, 1995. Cambridge: Polity Press. 297 s. Mattelart, Armand og Michèle Mattelart : Theories of Communication, 1995. London: Sage. 156 sider. Ytreberg, Espen: Medie- og kommunikasjonsteori, 2006. 158 sider. McLuhan, Marshall: Mennesket og media, 1997. Oslo: Pax. 297 s. John Durham Peters: Speaking into the air, 1999. The University of Chicago Press. I kompendium, s. 1-31.


Laste ned ppt "1.sept 2006 Exfac03-MVIT: Kommunikasjon og mediering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google