Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

E Morteza Amari, 2006 ”To be online, or not to be online: That is the question!”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "E Morteza Amari, 2006 ”To be online, or not to be online: That is the question!”"— Utskrift av presentasjonen:

1 e Morteza Amari, 2006 ”To be online, or not to be online: That is the question!”

2 e Morteza Amari, 2006 E-læring i visuelle kunstfag Morteza Amari PhD kandidat ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Problemstilling: Hvordan konstrueres kunnskap i visuelle kunstfag gjennom nettbasert læring?

3 e Morteza Amari, 2006 Visuell flodbølge!

4 e Morteza Amari, 2006 Visuell vitenskap!

5 e Morteza Amari, 2006 •471 000 solgte kameraer i 2005 (7000 filmbaserte) •Det er tatt 1 milliard bilder i 2005 (mesteparten digitale) •I tillegg kommer bilder som er tatt med mobiltelefoner •200 millioner papirbilder, flest digitale (fotorådet.no) •Produksjon og distribusjon av digitale bilder •Digital stillbildekamera, videokamera, mobiltelefoner med kamera •Visuell kompetanse for å mestre fremtidige oppgaver Digital kompetanse og visuell kompetanse

6 e Morteza Amari, 2006 •IT/IKT •Internet •Tilgang: 2005, ca. 1 milliard •E-læring •E-studier/kurs: 2004, ca. 200.000 •E-studenter i Norge: 2004, ca. 20.000 Utbredelse og omfang

7 e Morteza Amari, 2006 E E-Post, E-Handel, E-Papir, E-Marked, E-Kort, E-Borger, E-Norge, E-Læring Begrep konstruksjoner

8 e Morteza Amari, 2006 •Teknologistøttet utdanning •Fleksibel læring •Virtuelle kompetansemiljøer •E-læring •Teknologibasert læring •Teknologistøttet fleksibel læring •Nettbasert læring •Nettbaserte læringsmiljøer Begrep konstruksjoner

9 e Morteza Amari, 2006 Fjernlæring Kontekst A Kontekst B Tid / Rom Kunnskap Informasjon Ferdigheter Instruksjoner …

10 e Morteza Amari, 2006 kommunikasjonfjernlæringsform UrmenneskerFør talen, grimaser, kroppsspråk, håndtegnKroppen, ting Prehistorisk samfunn Språk, tale, bildeskrift, skriftspråk, budbringere, brevduer, varder, ild, røyk, flagg Artefakter, papyrus, tavler, visuelle signaler, tale Industri samfunnPost, telegraf, telefon, trykkpressen, radio, TVBrev fra onkel i Amerika! Bøker, aviser, rikskringkasting, samtaler Informasjon samfunn E-post, Internet, mobiltelefonSurfe på nettet, mobilkommunikasjon Fjernlæring Ikke-institusjonalisert

11 e Morteza Amari, 2006 InfrastrukturTransportsystemerfjernlæringsform UrmenneskerStiFotKroppsspråk Preindustri samfunnVeienBruk av hestKorrespondanse mellom religiøs lærde og elever Industri samfunnJernbanenPostBrevskolene Informasjon samfunnTelefonsystemet Kabel/ satellitt Internet/mobilnettInternet skolene Fjernlæring Institusjonalisert

12 e Morteza Amari, 2006 Fjern læring

13 e Morteza Amari, 2006 •Folkeopplysningsidealer og demokratiseringen •Romantikkens syn på kunst •Industriens raske framvekt og behovet for kompetanseheving Fjernlæring i kunstfag

14 e Morteza Amari, 2006 •Kunstfaglige brevskoler •USA, England, Norge Fjernlæring i kunstfag

15 e Morteza Amari, 2006 Fjernlæring i kunstfag

16 e Morteza Amari, 2006 Fjernlæring i kunstfag

17 e Morteza Amari, 2006 E-læring i kunst og design

18 e Morteza Amari, 2006 E-læring i kunst og design

19 e Morteza Amari, 2006 E-læring i kunst og design

20 e Morteza Amari, 2006 •Datapower •Classfronter •Breeze E-læringsplattformer

21 e Morteza Amari, 2006 E-læringsplattformer Datapower

22 e Morteza Amari, 2006 E-læringsplattformer Classfronter

23 e Morteza Amari, 2006 E-læringsplattformer Breeze

24 e Morteza Amari, 2006 “Læring som ytre påvirkning!” Hva er læring?

25 e Morteza Amari, 2006 “Læring som indre aktiviteter!” Hva er læring?

26 e Morteza Amari, 2006 •Konstruktivisme •Sosial konstruktivisme (Vygotsky) •Konstruktivistiske læringsmiljøer Læringsteori

27 e Morteza Amari, 2006 •Case studie •Kvalitative metoder •Intervju, observasjon, spørreskjema •Utvalg Strategi og metode

28 e Morteza Amari, 2006 ”To be online, or not to be online : that is the question!”


Laste ned ppt "E Morteza Amari, 2006 ”To be online, or not to be online: That is the question!”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google