Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elevene imellom Simon Michelet, HiO Transaction, seminar 07.12.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elevene imellom Simon Michelet, HiO Transaction, seminar 07.12.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elevene imellom Simon Michelet, HiO Transaction, seminar 07.12.09

2 1. Sammenhenger Grunnlagstenkning Erkjennelse bearbeiding ny Kontekst som ”kon” og som indre struktur Mediering og artefakt Jevnaldrende Indre/ytre - internalisering -> mestring & tilegnelse Læring i klasserommet Læringsform – forståelse kunnskapsbygging Skole og lærer rundt og i elevenes læring Embedded interaction - i kultur, tid og rom Jevnaldrende Den enkelte som del av fellesskapet

3 2. Bruk av rammeverk i analyse Kontekst for analyse Småskole & ungdomsskole Variert vs homogen sosiokulturell bakgrunn 3 års feltarbeid 2 klasser + deres parallell Variasjon fag, ukedag, årstid, format: helklasse og par/gruppe - forhandlinger med noe på spill Observasjon – dels med video, 50t, transkribert ut fra Silverman (2006)

4 Analytisk tilnærming – 2 størrelser Observasjon – lukt & smak Se video – detaljer i inter-aksjon i ulike lag, spole, flere Transkripsjon – detaljer i ytringer – sammenhenger i tid Analyse (Nvivo8) Helklasse – aktivitet Interaksjon – ytring Empiridrevne kategorier ut fra interaksjon 1) Teoretisk informert, hierarkisk ordning av kategoriene. Ikke forhåndsbest. Interaksjonsformen konstrueres som en størrelse i seg selv, ikke lenger skoletimen Mønstre av kvaliteter / mening innen forekomst av én interaksjonsform Quiry – søke ut fra kjønn, skoletrinn, år Relasjon – selv en størrelse Nye mønstre 2) Teoretiske begreper belyser tolking av disse mønstrene. SkoletimeInteraksjonsform


Laste ned ppt "Elevene imellom Simon Michelet, HiO Transaction, seminar 07.12.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google