Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arv og miljø Teori, metoder og funn.  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arv og miljø Teori, metoder og funn.  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arv og miljø Teori, metoder og funn

2  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet  “The Human Genome Project” Det menneskelige genom

3  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet  “The Human Genome Project” Det menneskelige genom

4  Er stort sett funksjonelle ‘hjelpere’  Gjør oss til det vi er  Ikke enten gener eller miljø – Samspill!  ‘Snille’ og ‘slemme’ gener?  Viktig kunnskapsdomene i årene framover  Evolusjonperspektiv (felles natur) vs atferdsgenetikk (forskjeller) Gener

5  Design-barn  ‘Risiko-informasjon’  Forsikring etc. Kontroverser

6  Estimering av hvor stor andel av total individuell variasjon som skyldes gener og miljø (på enkeltfenomen og sammenhenger)  Undersøke i hvor stor grad gener og miljø forklarer sammenheng mellom variabler  Identifisering av hvordan gener og miljø samspiller og korrelerer Atferdsgenetikk

7 Andelen av observert fenotypisk varians i en befolkning som kan forklares av genotypisk varians. Hva er arvelighet (heritabilitet)? Genotyp Fenotyp Miljø H=V g / V tot

8 Endring i arvelighet (tid, alder,...) Miljøvariasjon Genetisk variasjon H=0.5 H=0.85

9  Arvelighet som begrep kan benyttes ovenfor enkeltindivider. FEIL!  Arvelighet er konstant på tvers av sted og tid. FEIL!  Høy arvelighet innebærer at fenomenet ikke kan påvirkes av miljø. FEIL!  Hvis et fenomen er genetisk betinget må det ha høy arvelighet. FEIL! Myter og misforståelser

10  På enkeltindividnivå er det generell enighet om et kontinuerlig samspill  På befolkningsnivå kan man estimere de respektive bidrag til total variasjon.  Ikke enten-eller, men både-og.  Dessuten: interaksjon og korrelasjon Gener vs miljø (nature-nurture)

11  Familiestudier  Tvillingstudier  Adopsjonsstudier Metoder

12 Familiestudier Studier som benytter kunnskap om genetisk likhet mellom slektninger (f.eks 0.5 mellom foreldre og barn) sammen med mål av faktisk fenotypisk likhet. Hvis korr(M,B)=0.2 H=max 0.4

13 Barn Mor r=.2 G G r=.5.63 H=.63 2 =.4r=.63*.5*.63=.2

14 Tvilling studier  Monozygote tvillinger(100% felles gener)  Dizygote tvillinger (50% felles gener) Heritabilitet = 2(r mz – r dz )

15 Adopsjonsstudier Undersøker korrelasjonene mellom adopterte barn og deres adopsjonsforeldre og/eller biologiske foreldre.

16  Personlighetstrekk  Psykiske vansker  Røyking og drikking  Holdninger  Religiøsitet  Livshendelser Studerte fenotyper

17 Eksempler på korrelasjoner mellom atskilte eneggede tvillinger Nevrotisisme.70 Opplevd trivsel.49 Aggresjon.67 Risikotaking.45

18 Risiko for schizofreni

19

20  Felles – det som bidrar til likhet mellom tvillinger, søsken etc. (felles mht konsekvens!)  Unikt – det som bidrar til ulikhet Typisk funn: Liten effekt av felles miljø på personlighet To typer miljø - felles og unikt

21 Hvordan utledes miljø- og arvelighetseffekter av observerte tvillingkorrelasjoner? MZ 0.4 DZ 0.2 MZ 0.4 DZ 0.4 MZ 0.4 DZ 0.3 A=Additiv genes C=Common env. E=Non-shared Env. A=.4, C=.0 E=.6 A=.0 C=.4 E=.6 A=.2 C=.2 E=.6 MZcov=A+C DZcov=1/2A+C

22  Genotype-miljø samspill (interaksjon)  Genotype-miljø korrelasjon  Passiv  Reaktiv  Aktiv Gen-miljø sammenhenger

23 Har som mål å identifisere spesifikke gener som er assosiert med trekk.  D4DR og “novelty seeking” Molekylærgenetikk

24  Solid empirisk evidens for genetiske effekter på personlighet  Men, miljø-effekter som regel større.  Små effekter av ‘felles’ miljø.  Usikkerhet: Foreldrelikhet, tvillingmiljø, kontrast  Interaksjon og korrelasjon (GxE, GxG) potensielt viktig – men uutforsket område.  Foreløpig få replikerte funn mht spesifikke gener  Atferdsgenetiske studier også viktige mht å identifisere spesifikke miljøeffekter! Oppsummering


Laste ned ppt "Arv og miljø Teori, metoder og funn.  Inneholder ca 30.000 gener  Fordelt på 23 kromosompar  Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google