Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arv og miljø Teori, metoder og funn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arv og miljø Teori, metoder og funn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arv og miljø Teori, metoder og funn

2 Det menneskelige genom
Inneholder ca gener Fordelt på 23 kromosompar Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet “The Human Genome Project”

3 Det menneskelige genom
Inneholder ca gener Fordelt på 23 kromosompar Kroppen inneholder ca 100 milliarder kopier av genomet “The Human Genome Project”

4 Gener Er stort sett funksjonelle ‘hjelpere’ Gjør oss til det vi er
Ikke enten gener eller miljø – Samspill! ‘Snille’ og ‘slemme’ gener? Viktig kunnskapsdomene i årene framover Evolusjonperspektiv (felles natur) vs atferdsgenetikk (forskjeller)

5 Kontroverser Design-barn ‘Risiko-informasjon’ Forsikring etc.

6 Atferdsgenetikk Estimering av hvor stor andel av total individuell variasjon som skyldes gener og miljø (på enkeltfenomen og sammenhenger) Undersøke i hvor stor grad gener og miljø forklarer sammenheng mellom variabler Identifisering av hvordan gener og miljø samspiller og korrelerer

7 Hva er arvelighet (heritabilitet)?
Andelen av observert fenotypisk varians i en befolkning som kan forklares av genotypisk varians. Genotyp Fenotyp Miljø H=Vg / Vtot

8 Endring i arvelighet (tid, alder,...)
Miljøvariasjon Genetisk variasjon H=0.5 H=0.85

9 Myter og misforståelser
Arvelighet som begrep kan benyttes ovenfor enkeltindivider. FEIL! Arvelighet er konstant på tvers av sted og tid. FEIL! Høy arvelighet innebærer at fenomenet ikke kan påvirkes av miljø. FEIL! Hvis et fenomen er genetisk betinget må det ha høy arvelighet. FEIL!

10 Gener vs miljø (nature-nurture)
På enkeltindividnivå er det generell enighet om et kontinuerlig samspill På befolkningsnivå kan man estimere de respektive bidrag til total variasjon. Ikke enten-eller, men både-og. Dessuten: interaksjon og korrelasjon

11 Metoder Familiestudier Tvillingstudier Adopsjonsstudier

12 Familiestudier Studier som benytter kunnskap om genetisk likhet mellom slektninger (f.eks 0.5 mellom foreldre og barn) sammen med mål av faktisk fenotypisk likhet. Hvis korr(M,B)= H=max 0.4

13 G r=.5 .63 Mor r=.2 Barn r=.63*.5*.63=.2 H=.632=.4

14 Tvilling studier Monozygote tvillinger(100% felles gener) Dizygote tvillinger (50% felles gener) Heritabilitet = 2(rmz – rdz)

15 Adopsjonsstudier Undersøker korrelasjonene mellom adopterte barn og deres adopsjonsforeldre og/eller biologiske foreldre.

16 Studerte fenotyper Personlighetstrekk Psykiske vansker
Røyking og drikking Holdninger Religiøsitet Livshendelser

17 Eksempler på korrelasjoner mellom atskilte eneggede tvillinger
Nevrotisisme .70 Opplevd trivsel .49 Aggresjon .67 Risikotaking .45

18 Risiko for schizofreni

19

20 To typer miljø - felles og unikt
Felles – det som bidrar til likhet mellom tvillinger, søsken etc. (felles mht konsekvens!) Unikt – det som bidrar til ulikhet Typisk funn: Liten effekt av felles miljø på personlighet

21 Hvordan utledes miljø- og arvelighetseffekter av observerte tvillingkorrelasjoner?
MZ 0.4 MZ 0.4 DZ 0.4 MZ 0.4 DZ 0.3 DZ 0.2 A=Additiv genes C=Common env. E=Non-shared Env. A=.4, C=.0 E=.6 A=.0 C=.4 E=.6 A=.2 C=.2 E=.6 MZcov=A+C DZcov=1/2A+C

22 Gen-miljø sammenhenger
Genotype-miljø samspill (interaksjon) Genotype-miljø korrelasjon Passiv Reaktiv Aktiv

23 Molekylærgenetikk Har som mål å identifisere spesifikke gener som er assosiert med trekk. D4DR og “novelty seeking”

24 Oppsummering Solid empirisk evidens for genetiske effekter på personlighet Men, miljø-effekter som regel større. Små effekter av ‘felles’ miljø. Usikkerhet: Foreldrelikhet, tvillingmiljø, kontrast Interaksjon og korrelasjon (GxE, GxG) potensielt viktig – men uutforsket område. Foreløpig få replikerte funn mht spesifikke gener Atferdsgenetiske studier også viktige mht å identifisere spesifikke miljøeffekter!


Laste ned ppt "Arv og miljø Teori, metoder og funn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google