Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

(Epi)genetikk og personlighetsforstyrrelser Nettverkskonferansen 2012 Benjamin Hummelen Klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "(Epi)genetikk og personlighetsforstyrrelser Nettverkskonferansen 2012 Benjamin Hummelen Klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1 (Epi)genetikk og personlighetsforstyrrelser Nettverkskonferansen 2012 Benjamin Hummelen Klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus

2 Genetikk Adferdsgenetikk ( Heritabilitet for borderline PF = 0.5)Adferdsgenetikk ( Heritabilitet for borderline PF = 0.5) –Familiestudier –Adopsjonsstudier –Tvillingundersøkelser Molekylærgenetikk Molekylærgenetikk –Sammenheng mellom kandidatgener og diagnoser/ personlighetstrekk –Gener som prediktorer eller moderatorer for behandlingseffekt

3

4 Biobank personlighetspsykiatri Er det en sammenheng mellom forskjellige typer personlighetsforstyrrelser/ personlighetstrekk og visse gener? Er det en sammenheng mellom forskjellige typer personlighetsforstyrrelser/ personlighetstrekk og visse gener? Kan genetiske variasjoner predikere behandlingsutfall? Kan genetiske variasjoner predikere behandlingsutfall? Er forskjeller i den epigenetiske make-uppen mellom pasienter med PF og friske kontroller? Er forskjeller i den epigenetiske make-uppen mellom pasienter med PF og friske kontroller? Kan epigenetiske faktorer predikere behandlingsutfall? Kan epigenetiske faktorer predikere behandlingsutfall?

5 Arvesynden. Kan være både arv og miljø Aftenposten oktober 2011

6

7 Baserpar I: A= adenine T= thymine Basepar II: C=cytosine G= guanine

8 Methyl= –CH3

9

10 Weaver, Szyf et al. (2007) Epigenetic programming by maternal behavior To typer rottemødre To typer rottemødre –”Good-enough rottemødre”: ga mye stell –”Not-good-enough rottemødre”: ga lite stell –Noen rotteunger skiftet kull Epigenetiske endringer i glucocortoid- reseptorgenet i hippocampus (delen av hjerne som har med regulering av stressrespons —og hukommelse— å gjøre), endringer av genekspresjon Epigenetiske endringer i glucocortoid- reseptorgenet i hippocampus (delen av hjerne som har med regulering av stressrespons —og hukommelse— å gjøre), endringer av genekspresjon –Rotteunger til dårlige mødre hadde mer metylering og mindre aktiv glucocorticoidreseptorgen NB reversibel, methylgruppene kan tas bort igjen NB reversibel, methylgruppene kan tas bort igjen

11 Epigenetikk og personlighetsforstyrrelser i det 21. århundre Er epigenetiske endringer arvelige? På hvilken måte? Er epigenetiske endringer arvelige? På hvilken måte? Gjenspeiler epigenetiske endringer i hjernet epigenetiske endringer i blodet? Gjenspeiler epigenetiske endringer i hjernet epigenetiske endringer i blodet? Har pasienter med PF en annen epigenetisk make-up enn friske kontroller? Har pasienter med PF en annen epigenetisk make-up enn friske kontroller? Har pasienter som responderer på behandling en annen epigenetisk profil enn de som ikke responderer? Har pasienter som responderer på behandling en annen epigenetisk profil enn de som ikke responderer? Oppstår det epigenetiske endringer i blodet i løpet av livet? Oppstår det epigenetiske endringer i blodet i løpet av livet? Blir disse påvirket av miljøfaktorer? Psykoterapi? Blir disse påvirket av miljøfaktorer? Psykoterapi? NB Epigenetiske endringer er vevspesifikke NB Epigenetiske endringer er vevspesifikke

12 Further reading Graff et al (2011) Epigenetic Regulation of Gene Expression in Physiological and Pathological Brain Processes. – –Heftig oversiktsartikkel som omtaler de viktigste psykiatriske lidelsene, 372 referanser!! Stephan Stahl (2011) Fooling Mother Nature: Epigenetics and Novel Treatments for Psychiatric Disorders – –Kort, morsom oversiktsartikkel med vekt på farmakologisk behandling, skrevet av verdens mest kjente psykofarmakolog Moshe Szyf (2009) The early life environment and the epigenome – –Viktig oversiktsartikkel når det gjelder sammenheng mellom moderlig adferd og epigenetiske endringer, skrevet av en av de mest kjente forskere innenfor dette feltet

13


Laste ned ppt "(Epi)genetikk og personlighetsforstyrrelser Nettverkskonferansen 2012 Benjamin Hummelen Klinikk psykisk helse og avhengighet Oslo universitetssykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google