Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required."— Utskrift av presentasjonen:

1 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required for reproduction or display

2 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Innhold • Tidlige arvelighetsprinsipper • Mendel • Gen uorden • Multiple Allel • Krysningsskjema • Gen uorden forårsaket av proteinendringer • Kromosomer og arv • Genetisk rekombinering • Kromosomer i mennesket

3 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Tidlig forståelse av arv • Klassisk forståelse  Arv skjer innen visse grenser innen en art.  Informasjon fra hvert organ føres videre uavhengig av informasjon fra andre. - Paradox - Alle individ i en og samme art skulle etter hvert ha samme egenskaper..  Hybrider ?

4 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

5 Tidlig oppfatning om arv • Tidlige genetikere viste at enkelte former for arv kan:  Forsvinne for så å komme tilbake i fremtidige generasjoner.  Fordeles (Segregate) mellom avkom.  Noen egenskaper representeres mer enn andre.

6 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

7

8 Mendel og erter • Fordelen med erter:  Mange hybrider er produsert tidligere. - Forventer fordeling av egenskaper.  Stort antall rendyrkede varianter.  Små og lett å dyrke. - Kort generasjonstid.  Kjønnsorganer i blomster. - Selvbestøvning - Kryssbestøvning

9 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

10 Mendel og erter • Mendel’s eksperimentelle utforming  Tillot erteplanter å selvbestøve over flere generasjoner. - Sørget for konstante egenskaper.  Utførte kryss mellom varianter, viser nye karakterer.  Tillot hybrid avkom å selvpollinere i flere generasjoner.

11 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

12 Mendel’s Resultat • F 1 Generasjon (Første Filial)  Avkom av kryss mellom hvite blomster og fiolette blomster gir blomster som ligner en av foreldrene (ingen blanding). - Alle blomster som viser fiolette blomster (dominant egenskap) og ingen viser hvite blomster (recessive egenskap).

13 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Mendel’s Resultat • F 2 Generasjon (Andre Filial)  Kryss mellom frø av F 1 generasjon lager noen blomster med hvite blomster (recessive form gjenoppstår). - Dominant : Recessivt forhold mellom F 2 planter var bestandig nær 3:1.  Mendelsk forhold  Oppdaget at ¼ av recessive alltid var ekte (true breeding).  Fordekt 1:2:1 ratio

14 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

15 Mendel’s Modell for arv • Foreldre overfører spesifikke fysiologiske egenskaper til avkom. • Ethvert individ mottar to faktorer som må kode for samme egenskap men i to alternative versjoner. • Ikke alle kopier av en faktor er identiske.  Alleler - Homozygot - Samme allel. - Heterozygot - Forskjellige allel.

16 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Mendel’s Modell for arv • To allel påvirker ikke hverandre på noen måte. • Tilstedeværelse av et spesifikt allel garanterer ikke at dets versjon av egenskapen kommer til uttrykk i et individ som bærer allelet.  Genotype - Totalt antall allel.  Phenotype - Fysisk uttrykk (fremtoning)

17 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Tolking av Mendel’s Resultat • Konvensjon  P - Dominant allel (fiolett) - PP - Homozygot Dominant  p - Recessivt allel (hvit) - Pp - Heterozygot - pp - Homozygot Recessiv

18 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Tolking av Mendel’s Resultat • F1 Generasjon  PP x pp (foreldregenerasjon) ga alle avkom Pp. • F2 Generasjon  Pp x Pp ga: (1:2:1) forhold - 1 PP - 2 Pp - 1 pp • Punnett diagram

19 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

20 Mendelsk arv • Mendel’s Første arvelov  (Loven om fordeling) - Alternative allel av en egenskap skilles ad og fordeler seg likt i avkommet.

21 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies TestKryss • Hvis du krysser en plante med en ukjent genotype (PP eller Pp) med et homozygot recessivt individ, vil de to mulige genotyper gi forskjellig resultat.  pp x PP = 100% (Pp)  pp x Pp = 50% (pp) : 50% (Pp)

22 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

23 Mendelsk arv • Dihybrid Kryss  nedarving av to egenskaper, f.eks. form, fagre på erter • F1 Generasjon  RRYY x rryy (foreldregenerasjon) ga alle avkom RrYy. • F2 Generasjon  RrYy x RrYy ga: (9:3:3:1) fenotype forhold

24 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

25 Mendelsk arv • Mendel’s andre arvelov  (Loven om uavhengig fordeling)  Gener lokalisert på forskjellige kromosom fordeles uavhengig av hverandre.

26 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Mendelsk arv • Fenotypevurdering  Kontinuerlig variasjon-polygenisk arv - Dess større antall gener som influerer en egenskap, jo mer kontinuerlig forventer en at karaktervariasjonen vil være.  Pleiotropisk Effekt - Individuelle allel har mer enn en effekt på fenotypen.

27 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

28 Fenotypiske betraktninger  Delvis Dominans - Heterozygotene er en mellomting i f.eks. farge.  Miljøavhengig påvirkning - Graden av et allels uttrykk avhengig av miljøet.  Epistase - Et gen påvirker uttrykket av et annet.

29 Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies

30

31

32


Laste ned ppt "Raven - Johnson - Biology: 6th Ed. - All Rights Reserved - McGraw Hill Companies Arvelighet Kapittel 13 Copyright © McGraw-Hill Companies Permission required."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google