Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Metode - Rolf Gjestad www.gjestad.biz 1 Å forklare sosiale fenomener En regresjonsbasert tilnærming Kap 2: Grunnbegreper i Kausal modellering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Metode - Rolf Gjestad www.gjestad.biz 1 Å forklare sosiale fenomener En regresjonsbasert tilnærming Kap 2: Grunnbegreper i Kausal modellering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Metode - Rolf Gjestad www.gjestad.biz 1 Å forklare sosiale fenomener En regresjonsbasert tilnærming Kap 2: Grunnbegreper i Kausal modellering

2 Metode - Rolf Gjestad 2www.gjestad.biz 2.1 Mekanismer – direkte og indirekte kausal virkninger Viktigheten av problemstillinger Viktigheten av problemstillinger Før datainnsamling, selv om nye problemstillinger kan komme også etterpå Før datainnsamling, selv om nye problemstillinger kan komme også etterpå Eks.: Sosial status  Straffereaksjoner (+Tidligere dom) Eks.: Sosial status  Straffereaksjoner (+Tidligere dom) Sosial status  Straffereaksjoner ? Sosial status  Straffereaksjoner ? Men: gjelder ungdom + Foreldrenes sosiale status Men: gjelder ungdom + Foreldrenes sosiale status Sosial status  Tidligere dom  Straffereaksjon Sosial status  Tidligere dom  Straffereaksjon

3 Metode - Rolf Gjestad 3www.gjestad.biz 2.1 Mekanismer Mellomliggende variabel: tidligere dom. Mellomliggende variabel: tidligere dom. 2 bivariate sammenhenger (s. 49): 2 bivariate sammenhenger (s. 49): Sosial status vs. Tidligere domfellelse Sosial status vs. Tidligere domfellelse Tidligere domfellelse vs. Straffereaksjon Tidligere domfellelse vs. Straffereaksjon Sammenhenger for begge disse Sammenhenger for begge disse Hvordan skille mellom disse funnene? Hvordan skille mellom disse funnene? Trivariate sammenhenger Trivariate sammenhenger

4 Metode - Rolf Gjestad 4www.gjestad.biz 2.2 Partielle sammenhenger Funn så langt: både sammenheng mellom status og hist m/ kriminal. + Krim. og straffeutmåling Funn så langt: både sammenheng mellom status og hist m/ kriminal. + Krim. og straffeutmåling Likevel en diskriminering av de med lav status? Likevel en diskriminering av de med lav status? Se på de som har tidligere dom Se på de som har tidligere dom Se på de som ikke har tidl. Dom Se på de som ikke har tidl. Dom Funn: status spiller inn når vi holder krim. historie konstant Funn: status spiller inn når vi holder krim. historie konstant

5 Metode - Rolf Gjestad 5www.gjestad.biz 2.2 Partielle sammenhenger Dette er partielle sammenhenger mellom status og straffeutmåling. Dette er partielle sammenhenger mellom status og straffeutmåling. Viser at krim.kar. ikke kan forklare alt, fordi forskjellen mellom status og straff består etter at vi har kontrollert for krim.karriere. Viser at krim.kar. ikke kan forklare alt, fordi forskjellen mellom status og straff består etter at vi har kontrollert for krim.karriere.

6 Metode - Rolf Gjestad 6www.gjestad.biz 2.2 Partielle sammenhenger Generell regel: Generell regel: Når undersøke om en mellomliggende variabel (M) gir hele forklaringen på en observert sammenheng mellom A og B, så kan vi undersøke om det fortsatt er sammenheng mellom A og B når vi holder M konstant. Når undersøke om en mellomliggende variabel (M) gir hele forklaringen på en observert sammenheng mellom A og B, så kan vi undersøke om det fortsatt er sammenheng mellom A og B når vi holder M konstant. Hvis det IKKE er en slik partiell sammenheng, så gir M hele forklaringen. Hvis det IKKE er en slik partiell sammenheng, så gir M hele forklaringen. Hvis det ER en slik sammenheng, så kan ikke M være hele forklaringen Hvis det ER en slik sammenheng, så kan ikke M være hele forklaringen

7 Metode - Rolf Gjestad 7www.gjestad.biz 2.3 Samspill = Interaksjon = Interaksjon Kontekstfølsomme sammenhenger. Kontekstfølsomme sammenhenger. A predikerer B under spesielle utslag på C - modererer eller forsterker effekten A predikerer B under spesielle utslag på C - modererer eller forsterker effekten Eks.: sosial integrasjon og selvmord avh. av kjønn Eks.: sosial integrasjon og selvmord avh. av kjønn Beskyttelse for begge kjønn, mest for menn Beskyttelse for begge kjønn, mest for menn Gift uten barn: beskyttelse for menn. MEN: økt risiko hos kvinner. ekteskapet ga en forverring for kvinner hvis det IKKE var barn med i bildet. Gift uten barn: beskyttelse for menn. MEN: økt risiko hos kvinner. ekteskapet ga en forverring for kvinner hvis det IKKE var barn med i bildet. Andre eksempler, analysert på forskjellige måter og som gir forskjellige resultater. Andre eksempler, analysert på forskjellige måter og som gir forskjellige resultater.

8 Metode - Rolf Gjestad 8www.gjestad.biz 2.4 Spuriøse sammenhenger Sagt før Sagt før

9 Metode - Rolf Gjestad 9www.gjestad.biz 2.5 Behovet for kvantitative analyseteknikker Både direkte og indirekte relasjon? Både direkte og indirekte relasjon? Multivariate modeller for å få relative bidrag fra ulike prediktorer – regresjonsmodeller Multivariate modeller for å få relative bidrag fra ulike prediktorer – regresjonsmodeller Sosial statusStraffereaksjon Tidligere dom

10 Metode - Rolf Gjestad 10www.gjestad.biz 2.6 Kausaldiagrammer Tankeøkonomisk verktøy Tankeøkonomisk verktøy Side 60-63 for eksempler Side 60-63 for eksempler Bivariate sammenhenger blir svakere eller sterkere avhengig av tredjevariabler Bivariate sammenhenger blir svakere eller sterkere avhengig av tredjevariabler Side 63: Symbol for interaksjon / samspill Side 63: Symbol for interaksjon / samspill Også programmer som fungerer på denne måten (AMOS, LISREL, EQS) Også programmer som fungerer på denne måten (AMOS, LISREL, EQS)

11 Metode - Rolf Gjestad 11www.gjestad.biz 2.7 Feedback og resiprok (gjensidig) kausalitet Positiv feedback Positiv feedback Negativ feedback Negativ feedback Bruk av eksperiment for å kartlegge dette. Bruk av eksperiment for å kartlegge dette. MEN: Disse årsaksforholdene går jo ikke frem og tilbake, men over tid – repeterte målinger. MEN: Disse årsaksforholdene går jo ikke frem og tilbake, men over tid – repeterte målinger. XY + + -


Laste ned ppt "Metode - Rolf Gjestad www.gjestad.biz 1 Å forklare sosiale fenomener En regresjonsbasert tilnærming Kap 2: Grunnbegreper i Kausal modellering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google