Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å forklare sosiale fenomener

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å forklare sosiale fenomener"— Utskrift av presentasjonen:

1 Å forklare sosiale fenomener
En regresjonsbasert tilnærming Kap 2: Grunnbegreper i Kausal modellering Metode - Rolf Gjestad

2 2.1 Mekanismer – direkte og indirekte kausal virkninger
Viktigheten av problemstillinger Før datainnsamling, selv om nye problemstillinger kan komme også etterpå Eks.: Sosial status  Straffereaksjoner (+Tidligere dom) Sosial status  Straffereaksjoner ? Men: gjelder ungdom + Foreldrenes sosiale status Sosial status  Tidligere dom  Straffereaksjon Metode - Rolf Gjestad

3 2.1 Mekanismer Mellomliggende variabel: tidligere dom.
2 bivariate sammenhenger (s. 49): Sosial status vs. Tidligere domfellelse Tidligere domfellelse vs. Straffereaksjon Sammenhenger for begge disse Hvordan skille mellom disse funnene? Trivariate sammenhenger Metode - Rolf Gjestad

4 2.2 Partielle sammenhenger
Funn så langt: både sammenheng mellom status og hist m/ kriminal. + Krim. og straffeutmåling Likevel en diskriminering av de med lav status? Se på de som har tidligere dom Se på de som ikke har tidl. Dom Funn: status spiller inn når vi holder krim. historie konstant Metode - Rolf Gjestad

5 2.2 Partielle sammenhenger
Dette er partielle sammenhenger mellom status og straffeutmåling. Viser at krim.kar. ikke kan forklare alt, fordi forskjellen mellom status og straff består etter at vi har kontrollert for krim.karriere. Metode - Rolf Gjestad

6 2.2 Partielle sammenhenger
Generell regel: Når undersøke om en mellomliggende variabel (M) gir hele forklaringen på en observert sammenheng mellom A og B, så kan vi undersøke om det fortsatt er sammenheng mellom A og B når vi holder M konstant. Hvis det IKKE er en slik partiell sammenheng, så gir M hele forklaringen. Hvis det ER en slik sammenheng, så kan ikke M være hele forklaringen Metode - Rolf Gjestad

7 2.3 Samspill = Interaksjon Kontekstfølsomme sammenhenger.
A predikerer B under spesielle utslag på C - modererer eller forsterker effekten Eks.: sosial integrasjon og selvmord avh. av kjønn Beskyttelse for begge kjønn, mest for menn Gift uten barn: beskyttelse for menn. MEN: økt risiko hos kvinner. ekteskapet ga en forverring for kvinner hvis det IKKE var barn med i bildet. Andre eksempler, analysert på forskjellige måter og som gir forskjellige resultater. Metode - Rolf Gjestad

8 2.4 Spuriøse sammenhenger
Sagt før Metode - Rolf Gjestad

9 2.5 Behovet for kvantitative analyseteknikker
Både direkte og indirekte relasjon? Multivariate modeller for å få relative bidrag fra ulike prediktorer – regresjonsmodeller Sosial status Straffereaksjon Tidligere dom Metode - Rolf Gjestad

10 2.6 Kausaldiagrammer Tankeøkonomisk verktøy Side 60-63 for eksempler
Bivariate sammenhenger blir svakere eller sterkere avhengig av tredjevariabler Side 63: Symbol for interaksjon / samspill Også programmer som fungerer på denne måten (AMOS, LISREL, EQS) Metode - Rolf Gjestad

11 2.7 Feedback og resiprok (gjensidig) kausalitet
+ Positiv feedback Negativ feedback Bruk av eksperiment for å kartlegge dette. MEN: Disse årsaksforholdene går jo ikke frem og tilbake, men over tid – repeterte målinger. X Y + - Metode - Rolf Gjestad


Laste ned ppt "Å forklare sosiale fenomener"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google