Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 1:Introduksjon Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 1:Introduksjon Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 1:Introduksjon Espen Ytreberg

2 Velkommen til emnet! (og presentasjon)

3 Undervisning: formål og opplegg

4 Mål med emnet Formidle kunnskaper om og evne til å drøfte forskjellige former for medieopptreden Kjenne og drøfte overordnede teorier på området opptreden - i og utenfor mediene

5 Prøving 3-timers eksamen, oppgitt emne Eksamen prøver evnen til å syntetisere, sammenligne og drøfte faglige bidrag Mal for omfang: inntil 10 normalsider

6 Undervisning Forelesningene: oversikt over og sammenligning mellom pensumbidrag Seminarene: framlegging og diskusjon av oppgaver av format som tilsvarer 3- dagerseksamen

7 Pensum og lesningen av det Referanseverker om opptreden: Goffman, McKenzie. Foreleses over og leses i februar. Tekster om opptreden i film: Naremore, “Performative Realism”, “Star texts” Tekster om opptreden i fjernsyn: Lunt, Johansen, Tolson, Ytreberg. Foreleses over og leses i mai (senest).

8 Kunnskapsområder i studiet av medieopptreden

9 “The performative turn” 1. fase (1950/60t): tverrfaglig vending fra å være til å gjøre (Goffman, Austin) 2. fase (fra sent 70t): framvekst av “performance studies” Et løst knippe av beslektede agendaer: prosesser, begivenheter, ritualer, relasjoner, roller

10 Fortolkende sosiologi Grunnpremiss: Vi tilpasser oss alle i sosiale situasjoner. Det krever en viss opptreden (Goffmans “dramaturgiske” syn på det sosiale) Opptreden skjer ikke bare på visse typer scener, men i all kommunikasjon ansikt til ansikt Mediert opptreden kan ses på som en spesialisert variant av ansikt-til- ansikt-kommunikasjonen

11 Pragmatisk språkteori Språklig mening har ikke bare med hva språket viser til, men også med hva det gjør En egen type språk-handlinger: Austins performativer (“Jeg døper deg Knut”) Den utvidede bruken av begrepet “performativ”: all kommunikasjon er performativ, og eksistenser (f. eks identiteter) bestemmes av “performances”

12 Performance studies: Teatervitenskap blir tverrfaglig, og møter (særlig) antropologien Fokus fra kanoniske (teater)verker til opptredener som er ikke-teatrale, ikke-vestlige, eksperimenterende (performance-kunst) Tilknytning til medievitenskapen: PS-studier av representasjon av teknologi og medier i installasjoner og performance-kunst

13 Medievitenskap Ingen egentlig tradisjon for å diskutere felles- eller særtrekk ved medieopptredener Men viktige under-tradisjoner: Skuespill(ere i film) Realisme og autentisitet i fjernsyn Roller og rollespill i virtuelle miljøer Forholdet mellom mediert og ansikt-til- ansiktkommunikasjon


Laste ned ppt "Mevit3005 Opptreden i mediene Forelesing 1:Introduksjon Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google