Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fakultet for humaniora og pedagogikk. «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fakultet for humaniora og pedagogikk. «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fakultet for humaniora og pedagogikk

2 «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra naturvitenskap eller realfag og (fra annen halvdel av 1900-tallet) fra samfunnsvitenskap. I eldre tid kan skillet mot teologi og jus ha vært oppfattet som viktig. Humaniora kalles av og til for «menneskevitenskapene».naturvitenskaprealfagsamfunnsvitenskapteologijus Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011 « Pedagogikk er et vitenskapelig fagområde som tar for seg spørsmål knyttet til undervisning og oppdragelse, læring og utvikling. Pedagogikk er nært knyttet opp mot fagområdene psykologi, filosofi og sosiologi.»undervisning oppdragelselæringutviklingpsykologi filosofisosiologi

3 Fakultetets overordnende visjon og strategi: Gjennom studier av pedagogikk,språk,litteratur, kultur, religion, filosofi og historie har fakultetet som mål å bidra til forståelse av mennesket og samfunnet før og nå, og til kritisk og verdiorientert tenkning og handling. Slik kan våre fag bidra til demokrati og dannelse…

4 Mål:  forstå mennesket og samfunnet før og nå  bidra til kritisk og verdiorientert tenkning og handling  bidra til demokrati og dannelse

5 Årsstudier (11): Kommunikasjon (Visuelle medier/Tekst og medieanalyse) Litteratur, film og teater Nordisk språk og litteratur Filosofi Historie Religion og etikk Engelsk Fransk Spansk Tysk Pedagogikk

6 Bachelorprogrammer: 12 (13?) Kommunikasjon (Visuelle medier/Tekst og medieanalyse) Litteratur, film og teater Nordisk språk og litteratur Skolebibliotekkunnskap Historie Religion, etikk og kultur Pedagogikk Spesialpedagogikk Engelsk Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk Tysk Fransk Filosofi?

7 Masterprogrammer (6): Samfunnskommunikasjon Nordisk språk og litteratur Historie Religion, etikk og samfunn Engelsk Pedagogikk Ph.d.-programmer (4): Litteraturvitenskap Språkvitenskap Religion, etikk og samfunn Pedagogikk

8 Emner : Ca. 250 Ca. 3000 studiepoeng Mange av emnene inngår i lærerutdanningene Noen gis som enkeltemner De fleste bachelorprogrammene på fakultetet inneholder 60-80 studiepoeng med valgfrie emner Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011

9 Bachelor - struktur 1. år: Årsstudium (60 sp) 2. år: Påbygging/nivå 2 (30 sp) Ex.phil. + Ex.fac. + fritt valgt emne (10 sp) 3. år: Breddefag: Årsstudium (60 sp) eller to emnegrupper (30sp + 30 sp) /Studentutveksling Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011

10 Studentutveksling Lagt til rette for i alle bachelorprogrammene på fakultetet – særlig i 3. studieår og i de fleste masterprogrammene – 3. semester. Samarbeidsavtaler med en rekke utenlandske universiteter, bl.a. i  Storbritannia  Irland  Tyskland  Frankrike  Spania  Italia  USA  Canada  Australia  Norden

11 Yrkesmuligheter Kandidatundersøkelsen 2010 Etterspørsel etter arbeidskraft endres Lese stillingsannonser 5 ferdigheter/holdninger: Nysgjerrighet,fleksibilitet, risikovillighet, utholdenhet, optimisme Studiehåndboka Velg med hjertet! Fagdag for studieområdet - 29. juni 2011


Laste ned ppt "Fakultet for humaniora og pedagogikk. «Humaniora eller humanistiske fag/vitenskaper er en betegnelse på visse akademiske disipliner, som kan skilles fra."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google