Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tysktilbudet ved HVO Fra et tradisjonelt grunnfag innen humanoria

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tysktilbudet ved HVO Fra et tradisjonelt grunnfag innen humanoria"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tysktilbudet ved HVO Fra et tradisjonelt grunnfag innen humanoria
praksisrettet lærer- og lærervidereut- danning Loen, Edelgard Budde (K. Lunde, S. Holsvik)

2 til større fokus på språkopplæring med nærere praksisrelasjon for skolen kulturkunnskap med fokus på dagens samfunn i de tysktalende land nåtidslitteratur og ungdomslitteratur med undervisningsrelevant hverdagsspråk muntlig kommunikasjon didaktikk og fagmetodikk Fra Analytisk språkopplæring Landeskunde fra 1871 til i dag Litteraturhistorie fra Goethe til Grass

3 Tysk i skolen I (30 stp) Videreutdanningstilbud for lærere i grunnskolen som ønsker formell kompetanse i tysk eller har behov for faglig og metodisk påfyll Samlingsbasert med nettstøtte (CF)

4 Språk / grammatikk Undervisningen har konsentrert seg om analyse, morfologi og kasusbruk 1: Hvor mye grammatikk må læreren kunne for å være kompetent til å undervise i et fremmed-språk og til å veilede elevene i skriftlige og muntlige kommunikasjonssituasjoner? 2: Hva er den mest effektive metoden for voksne til å best mulig lære seg språk, særlig i et samlingsbasert studium?

5 Litteratur / arbeid med litterære tekster
Tekstutvalget ble positivt mottatt Hvordan kan man arbeide med litterære tekster i undervisningen? – bredt metodisk spekter fra ”Fragen zum Text” til kreative og kommunikative oppgaver Diskusjoner og øvelser i små grupper – lite forelesning Overveiende kreative oppgaver som arbeidskrav

6 Kulturkunnskap Presentasjon av temaer som er relevante for og spennende å høre om på ungdomstrinnet: dagliglivet, tradisjoner, levemåter, geografi Sentralt spørsmål: hvordan kan vi arbeide med dette emnet / temaet i undervisnin-gen? Spill, bruk av forskjellige medier, kom-munikative oppgaver, undervisnings-relaterte arbeidskrav

7 Sprechpraktische Übungen
Diskusjonsoppgaver (små grupper) knyttet til situasjoner og problemer fra dagliglivet Muntlige øvelser til den aktuelle grammatikken

8 Utenlandsopphold Heidelberg (høst 2005, innkvartering hos familier)
Berlin (vår 2006) Språkkurs og kulturprogram Møte med og opplevelse av autentisk tysk språk og kultur

9 Tysk i skolen II (2x15 stp): Planen for studieåret (2006/07)
Påbygging på Tysk i skolen I / tilbud også for lærere fra videregående skoler Studieplanen tar til en viss grad hensyn til studentenes ønsker angående fordypning i faget.

10 Praktisk språkbruk og didaktikk i tyskundervisningen (15 stp)
Bredt spekter av arbeidsmåter for å kunne motivere elever for faget og tilpasse opplæringen Evaluering og bruk av medier (inkl IKT) i undervisingen Inspirasjon til og styrking av egen kreativitet Læreplananalyse Planlegging med begrunnelse (hva? når? arbeidsmåter? medier?) Gjennomføring/simulering av undervisning Refleksjon over undervisning / undervisningsopplegg med utgangspunkt i planleggingen

11 Tysk språk og kulturkunnskap (15 stp)
Fordyping i stoffet fra Tysk i skolen I Enda større fokus på relevans for undervisningen, formidling / didaktikk Studieopphold

12 Formålet med ”ombyggingen”
For å styrke tyskfaget i skolen vil vi utdanne dyktige lærere som kan snakke og skrive tysk godt har gode kunnskaper om forholdene i de tysktalende land har solide fagdidaktiske kunnskaper er godt orientert om informasjonskilder og tilgjengelige materialer/medier bruker og utvikler sine kreative evner for en metodisk tilrettelagt undervisning bruker læreboka som støtte, ikke som styringsinstrument kan holde interessant, engasjerende og lærerik undervisning Punkt 2: og som derfor kan motivere elever til å bli kjent med tysk språk og kultur Punkt 3: til å kunne variere og tilpasse arbeidsmåtene i undervisningen Punkt 4: som er relevante og aktuelle i tyskundervisningen

13 Lærere med tysk i fagkrinsen er attraktive i skolen
Tilrettelegging av forholdene slik at nok lærerstudenter i fjerde året velger tysk som utdanning Hensiktsmessig bruk av midlene for kunnskapsløftet


Laste ned ppt "Tysktilbudet ved HVO Fra et tradisjonelt grunnfag innen humanoria"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google