Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Kommunedialogen Strategikonferansen til KS Bodø 24.02.10. 1

2 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Fylkesmannens oppdrag fra LMD Fylkesmannen skal: Bidra til at landbruket blir en integrert del av det øvrige samfunns- og næringsutviklingsarbeidet i kommunene Samarbeide med IN og fylkeskommunen for å styrke kommunens kompetanse innen samfunns- og næringsutvikling og styrke kommunen som førstelinjetjeneste innen næringsutvikling. Bidra til at kommunene gir best mulig rapportering gjennom KOSTRA. Bruke KOSTRA-tallene i dialogen om areal- og ressursbruken i kommunene 2

3 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Kommunenes oppdrag fra LMD –Kommunene skal utvikle en lokal landbrukspolitikk innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk, og må se landbruket som en integrert del av samfunns- og næringsutviklingen i kommunen. –Kommunene har vedtaksmyndighet knyttet til juridiske og økonomiske virkemidler, og innstillende myndighet angående BU-midlene. 3

4 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Avtale mellom KS og LMD om landbruks- og næringsutvikling i kommunesektoren Klargjør hva de to partene har ansvar for, sammen og hver for seg. Omtaler temaer som: –Energi- og klimaplanlegging –Nasjonale satsninger –Næringsutvikling –Felles utviklingsarenaer Avtalen underskrevet av Lars Peder Brekk og Halvdan Skard 09.11.09. 4

5 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Bakgrunn for Fylkesmannens satsing på kommunedialogen Fra 01.01.94. ble landbrukskontorene kommunale Fra 01.01.04. fikk kommunene utvidet sin beslutningsmyndighet. Kommunen er nå landbruksmyndighet og har ansvaret for rammebetingelsene for landbruket i egen kommune Både landbruksnæringa og den kommunale landbruksforvaltningen er under press: Bruk i drift: 1994: 3978 2009: 2554 reduksjon: 36,0% Årsverk i kommunal landbruksforvaltning: 1994: 137,6 2009: 72,6 reduksjon: 47,2% LMD følger utviklingen nøye og FM rapporterer løpende til LMD om utviklingen i kommunenes ressursbruk på landbruksområdet 5

6 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Kommunen som landbruksmyndighet Kommunenes beslutningsmyndighet: Jordlovsaker Skoglovsaker Saker etter odelsloven Konsesjonssaker SMIL-midler og skogmidler Har kommunene et aktivt forhold til det å være landbruksmyndighet? Har politisk og administrativ ledelse i kommunene tatt grep? 6

7 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Samarbeid for å skape bedre ramme- betingelser for landbruket i Nordland –Landbruket en ”politisk” næring –Landbruket avhengig av en aktiv kommunal forvaltning i forhold til inntjening, tilgang på jordbruksarealer og næringsutvikling –Fylkesmannen inviterer kommunene til et samarbeid for å styrke den kommunale landbruksforvaltningen 7

8 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Noen tema for samarbeid –Organisering av kommunal landbruksforvaltning –Bedre integrering mot kommunes arbeid for næringsutvikling, arealplaner og andre kommunale oppgaver som er nært koblet opp mot landbruksområdet –Interkommunalt samarbeid –Andre måter å effektivisere forvaltningen –Utnytte mulighetene som landbruksmyndighet –Næringsutvikling, ressurser knyttet til gårdsbrukene –Arealforvaltning, jordvern, kulturlandskap Fylkesmannen vil invitere til felles utviklingsprosjekt på disse og andre landbruksrelaterte områder 8

9 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Jordvern Regjeringa vil ha en aktiv jordvernpolitikk og vil: –Halvere den årlige omdisponeringa av verdifull jord innen 2010. –Få kommunene til å utpeke kjerneområder for landbruk, en del av planarbeidet –Regionale planprosesser i by- og tettsteder for å trekke langsiktige jordverngrenser –Redusere avgangen av dyrket mark til samferdselstiltak –Varig vern av jord – høring –Rapportering i KOSTRA – Staten vil følge utviklinga 9

10 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Landbrukets ressurser Landbruksrelatert næringsutvikling er ofte frikoblet fra annet næringsutviklingsarbeid som skjer i kommunene Er det naturlig for bøndene å gå til for eksempel Team Bodø med sine forretningsideer? Landbruksplaner har ofte dårlig kobling til næringsplaner og arealplaner Landbruket disponerer det meste av arealet i kommunene, og en god del andre ressurser –Råstoffer, - Maskiner, - Arbeidskraft, –Kompetanse som selvstendig næringsdrivende Blir landbruket sett på som en ressurs i kommunens utviklingsarbeid? 10

11 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l BU – midler Nordland 2009 (inkl. ekstra midler pga. finanskrisa) –Utbygging av 30 nye driftsbygninger –20 på melk –Investeringer fra 1 til 11 mill kroner – 6,4 mill kroner i snitt –Nye næringer, 11 prosjekter - 1,7 mill kroner i snitt –Bruker kommunen denne muligheten til å skaffe ny kapital til kommunen? 11

12 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Muligheter knyttet til landbruket –Koble landbrukets ressurser til det andre utviklingsarbeidet i kommunen –Landbruket har egne økonomiske virkemidler (BU-midlene) innen næringsutvikling –Skjønnsmidler –Landbruket er en viktig næring med et stort antall arbeidsplasser –Utnytting av disse mulighetene krever en aktiv kommune: –Landbruksforvaltningens tjenester på arealforvaltning er avgjørende for det meste av utvikling i kommunene. –Svekking av landbruksforvaltningen svekker kommunen som utviklingsaktør 12

13 Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l Mulige prosjekter med ekstern finansiering Samarbeid mellom kommuner om Næringsplaner/landbruksplaner Samarbeidsløsninger mellom flere kommuner for å få ei god landbrukskontorløsning Prosjekt for å registrere verdifulle kulturlandskap i kommunene 13


Laste ned ppt "Fylkesmannen i Nordland I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google