Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arealplanlegging og næringsutvikling (Landbruk Pluss) - resultater 2005 og forventninger 2006 Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet Plan-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arealplanlegging og næringsutvikling (Landbruk Pluss) - resultater 2005 og forventninger 2006 Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet Plan-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arealplanlegging og næringsutvikling (Landbruk Pluss) - resultater 2005 og forventninger 2006 Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet Plan- og bygningslovkonferanse, Hamar 24.1.2006

2 2 Bakgrunn Strukturrasjonalisering Skape nye næringer og boformer ut av ledige ressurser – enormt potensial – 125 000 landbrukseiendommer uten tradisjonell drift. Troen på demokratiet og klokskapen ute i landet; flytte oppgaver og myndighet til kommunene Landbrukets rolle i en større samfunnssammenheng Ja takk, begge deler! Norsk landbruk kan både være gode volumprodusenter og gode i småskalaøkonomien LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

3 3 5 områder Næringsutvikling Bosettings- og eiendomspolitikk Desentralisering/delegering FoU Kommunikasjon LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

4 4 ”Landbruk – mer enn landbruk” LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

5 5 Landbruk Pluss Kombinere mer effektiv volumproduksjon med økt mangfold og nasjonal strategi for alternativ næringsutvikling –Økt frihet/handlingsrom –Avregulering/forenkling –Diversifisering/mangfold –Regionalisering/kommunalisering –Miljø og distrikt Tiltak utenfor jordbruksavtalenTiltak utenfor jordbruksavtalen –Konsesjonsloven (odelsloven) –Husdyrkonsesjonsloven –Skatteregler –Ett helhetlig mattilsyn –Skilting LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

6 6 Ny politikk: ønske om å tilrettelegge for gårdsbasert næringsutvikling Formål: Bidra til å effektivisere PBL som virkemiddel i landbrukspolitikken Regelverksgjennomgang, Regjeringa ønsker forenkling Oppleves pbl. som ”flaskehals”? PBLs landbruksbegrep; mye uklarheter og ulik praksis Bakgrunn for ny veileder LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

7 7 Behov Avklare/oppdatere PBLs landbruksbegrep Se nærmere på kravet om å angi ”omfang og lokalisering” i pbl. §20-4 andre ledd bokstav c Vurdere om det kan innføres ulike regler/kriterier eller lignende for spredtbygde/tettbygde områder Økt grad av tilrettelegging i plan Økt veiledning overfor kommuner og næringsutøvere LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

8 8 Eks. ”landbruk”: Gårdsbutikk og gårdskafé hvor produkter i hovedsak kommer fra gården Sagbruk med virke i hovedsak fra gårdens skog Mikrokraftverk som skal forsyne gården med energi Utleie av bygninger for andre formål enn landbruk f.eks. i sommerhalvåret LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

9 9 Næringsutvikling Over 10 300 landbruksbaserte foretak har mottatt investeringsstøtte fra IN i perioden 2001-2004. Av disse investerte over 5100 i tileggsnæringer 13 % av norsk gardsbrukene driver eller skal starte med småskala matproduksjon (MMI-undersøkelse). Mao 6000- 7000 gardsbruk Ca 600 gårder driver med ”Inn på tunet”. For 2/3 av disse bidrar dette mer til inntekten på gården enn den tradisjonelle landbruksproduksjoner 650 000 kr i gjennomsnittlig omsetning i 2004 blant medlemmer av Norsk bygdeturisme og Gardsmat (200 bedrifter totalt). Prognosen tilsier 1,3 mill kr. i løpet av 5 år LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET

10 10 Eiendomspolitikk En politikk også for de 125 000 landbrukseiendommene uten aktiv drift Ja til ”bolystboere” på bygdene 200 000 mennesker ønsker en liten gård og grønne omgivelser 60 % av befolkningen er helt eller delvis enig i at livet på landet er bedre enn livet i byen Etterspørselen etter gårdsbruk er stor Heving av konsesjonsgrensene, areal og pris Redusere nedgang i dyrka mark Økt satsing på kulturlandskap LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTET


Laste ned ppt "Arealplanlegging og næringsutvikling (Landbruk Pluss) - resultater 2005 og forventninger 2006 Eksp. sjef Frøydis Vold, Landbruks- og matdepartementet Plan-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google