Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Side 1Navn på seminar / 14.04.2015 Botilbud til unge som er utsatte for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Handlingsplanen mot tvangsekteskap,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Side 1Navn på seminar / 14.04.2015 Botilbud til unge som er utsatte for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Handlingsplanen mot tvangsekteskap,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Side 1Navn på seminar / 14.04.2015 Botilbud til unge som er utsatte for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Handlingsplanen mot tvangsekteskap, tiltak 27 og 28 Planperiode er 2008 – 2011 Bufdir har ansvaret for gjennomføringen av begge tiltakene Ass dir Oddbjørn Hauge – Bufdir

2 Side 2Navn på seminar / 14.04.2015 Tiltak 27 og 28 i handlingsplanen Tiltak 27: Det skal etableres minimum 20 nye bo- og behandlingsplasser til ungdom over 18 år. Herunder skal det etableres tilpassede botilbud for gutter og unge par. Tiltak 28: Det skal etableres tilpassede botilbud til unge under 18 år i regi av det statlige barnevernet i hver av de fem regionene. Muligheten for etablering av spesialiserte beredskaps- og fosterhjem for disse ungdommene skal utredes.

3 Side 3Navn på seminar / 14.04.2015 Bufdirs oppfølgning av tiltak 27 Utgangspunkt –Hovedmålsetting i handlingsplanen å sikre offentlig forankring av arbeidet mot tvangsekteskap –Botilbudet skal være midlertidig (utgangspunkt på 6 måneder, men det må utvises fleksibilitet) –Institutt for samfunnsforsknings funn og anbefalinger i rapporten Et trygt sted å bo. Og noe mer Utsatte for tvangsekteskap er ikke en ensartet gruppe Utsatte for tvangsekteskap har ulike behov i forhold til hjelp og oppfølgning Hjelpetilbudet må være differensiert for å kunne ivareta hver enkelt bruker Tilbudet må være likeverdig uavhengig av bosted Støttetilbudet må være tilrettelagt slik at den enkelte bruker følges opp i et helhetlig perspektiv Det offentliges innsats må samordnes og koordineres

4 Side 4Navn på seminar / 14.04.2015 Overordnet struktur for offentlig innsats Kompetanseteamet mot tvangsekteskap som statlig koordineringsenhet Bufdir med operativt ansvar for etablering av nye botilbud Utvalgte samarbeidskommuner ansvarlig for etablering og drift av de enkelte botilbudene

5 Side 5Navn på seminar / 14.04.2015 Kompetanseteamets oppgaver Ha oversikt over det nasjonale botilbudet Kjenne innholdet i hvert tilbud Etablere linjer til vertskommunene Bistå i forhold til sikkerhetsvurderinger av botilbudene Vurdere hvem som skal tilbys plass Avgjøre hvilken plass den enkelte skal tilbys Statistikk og kunnskapsformidling om botilbudet

6 Side 6Navn på seminar / 14.04.2015 Bufdirs arbeid med etablering av botilbudet Inngå samarbeid med utvalgte kommuner Samarbeide med kommunen om tilbudets utforming og innhold Inngå finansierings- og samarbeidsavtale med kommunen

7 Side 7Navn på seminar / 14.04.2015 Vertskommunens oppgaver Drifte botilbudet Ansvar for oppfølgningstilbudet Følge opp de enkelte bruker i henhold til samarbeidsavtalen med Bufdir

8 Side 8Navn på seminar / 14.04.2015 De frivillige organisasjonene Samarbeide med kommunen om drift og oppfølgningstilbud Gi oppfølgningstilbud til den enkelte bruker etter utflytting

9 Side 9Navn på seminar / 14.04.2015 Status Kompetanseteamet mot tvangsekteskap ønsker å medvirke i forhold til prøve ut en modell hvor teamet fungerer som en statlig koordineringsenhet, med ansvar for å administrere det nasjonale botilbudet Bufdir bygger opp Det er etablert tett kontakt mellom Bufdir og 3 samarbeidskommuner Bufdir forventer at det blir etablert 7 botilbud i kommunene i løpet av kort tid Bufdir vil etablere kontakt med nye samarbeidskommuner, og har som målsetting å etablere ca 5 nye botilbud i 2009 Bufdir forventer at det er etablert minimum 20 plasser i løpet av planperioden (2008 – 2011)

10 Side 10Navn på seminar / 14.04.2015 Tiltak 28 Oppdraget gitt til regionene øst, vest og Midt-Norge: Velge ut faste beredskaps-, fosterhjem eller familiehjem knyttet til et senter/enhet eller en institusjon som kan være base for etablering av tiltak. Redegjørelse fra de utvalgte regionene om hvordan oppdraget kan løses

11 Side 11Navn på seminar / 14.04.2015 Videre arbeid med tiltak 28 Region Midt- Norge og Region Nord vil få tilsvarende oppdrag i begynnelsen av 2009


Laste ned ppt "Side 1Navn på seminar / 14.04.2015 Botilbud til unge som er utsatte for tvangsekteskap eller trusler om tvangsgifte Handlingsplanen mot tvangsekteskap,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google