Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likhetsprinsippet Likhetsprinsippet er grunnleggende i alle rettssystemer Nær sammenheng med tanker om rettferdighet, rettsstat og demokrati Likevektsrettferdighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likhetsprinsippet Likhetsprinsippet er grunnleggende i alle rettssystemer Nær sammenheng med tanker om rettferdighet, rettsstat og demokrati Likevektsrettferdighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likhetsprinsippet Likhetsprinsippet er grunnleggende i alle rettssystemer Nær sammenheng med tanker om rettferdighet, rettsstat og demokrati Likevektsrettferdighet og fordelingsrettferdighet Traktatfestede eksempler på likhet i EMK/KSPR –Slaveriforbudet, EMK art. 4 –Uavhengige og upartiske domstoler, EMK art. 6(1) –Likhet for domstolene, KSPR art. 14(1) og art. 14(3) –Likhet vedr. deltakelse i det offentlige liv, KSPR art. 25 Likhetsprinsippet vil ofte bli vektlagt i rettspraksis som et tolkingsmoment –Eks Niemietz mot Tyskland, Series A 251-B (1992 )§ 29(3)

2 Diskrimineringsforbud Diskrimineringsforbudene i EMK art. 14 og KSPR art. 2(1) og 26 Konvensjonsfestet adgang til diskriminering, eks EMK art 16 og indirekte art 17 Aksessoriske og generelle d-forbud –Litt mer om aksessoriske diskrimineringsforbud Hvem har krav på ikke å bli diskriminert? Hvem har forpliktelsene til å oppfylle diskrimineringsforbudet? –Negative og positive forpliktelser for offentlige myndigheter –Eksempler –Privat diskriminering tillatt? –Positiv særbehandling og systematisk forskjellsbehandling av hensyn til fordelingsrettferdighet Den belgiske språksaken, Series A 6 (1968) § 10(1) “not incompatible” with Article 14 Men kan det være påkrevet? EMK P12 Explanatory Report Direkte og indirekte diskriminering –Den belgiske språksaken, Series A 6 (1968) § 10(2) “aims and effects”

3 Diskrimineringsbegrepet Kriterier for at diskriminering foreligger –Forskjellsbehandling (“differentiation of treatment”, “distinction”) Forutsetter at analoge/sammenlignbare tilfeller eksisterer Hvem har bevisbyrden? Hva regnes som en sammenlignbar situasjon? “relevantly similar situations”, Fredin mot Sverige A 192 (1991) § 60. Referansepunktet er diskrimineringsgrunnlaget –Basert på visse “grunnlag”/markører Er diskrimineringsgrunnlagene uttømmende? “jf “annen status” EMDs praksis: status i forhold til ekteskap, militær verneplikt, ekteskap, osv Hvem har bevisbyrden? –Som ikke tar sikte på å oppfylle et legitimt konvensjonsformål (“legitimate purpose/aim”) Hva vil dette være?

4 –Som har en begrunnelse som verken er rimelig eller saklig (“reasonable and objective justification”) Retningsgivende: om det fantes andre tilgjengelige midler for å nå samme mål Hvem har bevisbyrden? –Som heller ikke er et forholdsmessig tiltak (“proportional”), herunder “margin of appreciation “fair balance of proportionality” Prima facie suspekte kategoriseringer: kjønn, rasemessig/etnisk tilhørighet Betydningen av en felles europeisk standard Subsidiaritetsprinsippets betydning ved tolking av EMK art. 14


Laste ned ppt "Likhetsprinsippet Likhetsprinsippet er grunnleggende i alle rettssystemer Nær sammenheng med tanker om rettferdighet, rettsstat og demokrati Likevektsrettferdighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google