Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forhandleravtaler og franchising

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forhandleravtaler og franchising"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forhandleravtaler og franchising
Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

2 Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang
Forhandleravtaler Forhandleravtaler er avtaler om salg av en vare for en produsent eller en rettighetshaver, i forhandlerens eget navn og for forhandlerens regning. Eneforhandleravtaler gir forhandleren eksklusivitet innenfor et nærmere avgrenset geografisk område. Rettslig grunnlag er alltid kontrakten, på ulovfestede områder, supplert med alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

3 Spesielle forhandleravtaler
Kommisjon gjelder forhandling av varer i kommisjonærens eget navn, men for kommittentens regning. Rettslig grunnlag er kontrakten supplert med lov 30. juni 1916 nr. 1 om kommisjon (kommisjonsloven). Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

4 Spesielle forhandleravtaler forts.
Agentur innebærer forhandlig av varer i hovedmannens navn og for hovedmannes regning. Agenten handler altså fult ut på vegne av hovedmannen. Rettsgrunnlag er kontrakten supplert med lov 19. juni 1992 nr. 56 om handelsagenter og handelsreisende (agenturloven) Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

5 Franchiseforholdets parter
Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

6 Franchising – viktige kjennetegn
Franchisegiver utarbeider et helhetlig, detaljert konsept for hvordan varer og/eller tjenester skal presenteres for og tilbys kundene. Franchisegiver inngår franchisekontrakter med en rekke selvstendige foretak; franchisetagerne. Franchisekontrakten innebærer: en tett og langsiktig samarbeidsavtale, der franchisetagerne gis rett og plikt til å gjøre bruk av franchisekonseptet, Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

7 Franchising – viktige kjennetegn forts.
dvs. franchisetagere gis rett og plikt til å utnytte immaterialrettigheter, forretningskjennetegn og ”know-how” innenfor de regler og retningslinjer for franchisetagernes virksomhet som er utarbeidet av franchisegiver. Franchisetagere driver sin virksomhet i eget navn og for egen regning og risiko. Franchisetagere betaler vederlag til franchisegiver for retten til å utnytte franchisen. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang

8 Franchising – viktige kjennetegn forts.
Franchisegiver kontrollerer at alle franchisetagerne utnytter franchisen på samme måte. Følgelig oppnås markedsmessig identitet mellom deltagerne i franchisen, slik at franchisen utad fremstår som en enhet. Kilder: Lars G. Norheim, Franchising – begrepsforklaring og oversikt over noen rettslige problemstillinger, i Tidsskrift for forretningsjuss 1995 nr. 2, side 8-31. Lars G. Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur, Cappelen Akademisk forlag 2003. Kurs i obligasjonsrett ved Per Sigvald Wang


Laste ned ppt "Forhandleravtaler og franchising"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google