Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til kjededrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til kjededrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til kjededrift

2 Innhold Hva er en kjede? Hva inngår i kjedesystemet?
Driftsformer for kjeder. Sentrale ledelsesfunksjoner for kjedens sentralledd.

3 Hva er en kjede? Diskusjon: Hva er en kjede?
Hva er forskjellen mellom en kjedebedrift og en frittstående bedrift i reiselivsnæringen? Hvorfor er kjedene på så stor frammarsj? Hva er forskjellen på hotellkjeder og restaurantkjeder?

4 Hva inngår i kjedesystemet?
Hvorfor har vi kjeder? Stordriftsfordeler Distribusjon Merkevare Tilgang til formell kompetanse Salgsapparat Utprøvde driftssystemer Menneskelig kompetanse

5 Kjennetegn ved kjeder i hotell- og restaurantnæringen
Spredning av enheter på tvers av geografiske skillelinjer. Arbeidsintensivt på alle nivå, spesielt kundekontakt. Gjentakelse av produkt- og tjenestekonsept i flere enheter. Konkurrerer i ulike geografiske markeder samtidig. Begrensede stordriftsfordeler med henhold på produksjon og utnyttelse av personalet. Forgjengelige produkter gjør at det er nesten umulig å bygge lagerhold på tvers av enheter.

6 Kjennetegn ved kjeder i hotell- og restaurantnæringen
Må i stor grad forholde seg til lokale myndigheter når det gjelder byggetillatelser, bevilgninger etc. Stort kontrollspenn for å overvåke/lede enhetene. Stordriftsfordeler når det gjelder råvarer, markedsføring og opplæring. Teknologien må både håndtere produksjon av varer og immaterielle tjenester. Bruker tradisjonelle hierarkier for overvåke driften lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

7 Driftsformer for kjeder
Driftsformer for hotellkjeder: Egen drift Egen drift med medlemskap i reservasjonssamarbeid Egen drift med franchise Eier leier ut hotellet til et driftsselskap eller kjede Eier leier et driftsselskap eller kjede til å drive hotellet for seg (Management Contract)

8 Driftsformer for kjeder
Driftsformer for restaurantkjeder: 1. Egen drift 2. Franchise 3. Blandet driftsform (kombinasjon av 1 og 2)

9 Ledelsesutfordringer i kjeder
Masseproduksjon av ikke bare produkter, men også av organisasjonen i seg selv. Utfordringen blir da å drive en lokal enhet effektivt med høy produktivitet, samtidig som man sikrer systemet som helhet. Standardisering vs lokal tilpasning Vekst vs kontroll av driften

10 Ledelsesutfordringer for kjeder
De sentrale ledelsesutfordringer for kjedene er: Vokse ved å utvikle flere enheter. Skape og opprettholde standardiserte enheter. Lokal tilpasning av den enkelte enhet. Skape og opprettholde et helhetlig system.

11 Om driftsformer i hotell- og restaurant
- Managementkontrakter - Franchising

12 Introduksjon til temaet
Om managementkontrakter - hva er det, fordeler og ulemper Om franchising Kjennetegn ved å styre en kjede gjennom egen drift franchising

13 Managementkontrakter
Managementkontrakter er: Vanligste driftsform i hotellnæringen internasjonalt. Avtale mellom et driftsselskap og en hotelleier. Driftsselskapet tar ansvaret for å drive hotellet og ta alle driftsbeslutninger, mot betaling. Hotelleier er ansvarlig for driftskapital, kostnader og eventuelt over-/underskudd.

14 Managementkontrakter
Grunnlag for å inngå denne typen kontrakter: Strategisk: Kunnskap Kapital Avhengighetsforhold: Investor: behov for «hotellfolk» for å realisere eiendommens verdi Driftsselskap: behov for investorkapital for å kunne drive sin forretning.

15 Managementkontrakter
Driftsselskapets strategiske fordeler: Hurtig ekspansjon uten store egenkapitalkrav. Større markedstilstedeværelse - spredning av merkenavn. Avgiftsbaserte inntekter. Gjeldsbyrden fjernet fra balansen i regnskapet. Bedre rekruttering - kjedemuligheter.

16 Managementkontrakter
Eier/investors strategiske fordeler: Isolert fra daglig drift: Hotelldriftens kompleksitet. Høye personalkostnader/personalansvar. Driftssystemer som er vanskelig å rasjonalisere og kontrollere. Konsentrere seg om eiendomsutvikling - finansiell avkastning.

17 Managementkontrakter
Tjenester som blir tilbudt av driftsselskapet: Markedsstudier og kundeundersøkelser Planlegging, bygging, utstyr Oppstart og åpning Markedsføring, reklame og PR Personalansvar, ansettelse og opplæring Regnskapsføring og administrativt arbeid Innkjøp Reservasjonssystem

18 Managementkontrakter - kontraktsområder
Lengde av kontrakten Avgift - betaling Rapporteringskrav og kommunikasjonsrutiner Godkjenninger Avslutning Driftsselskap: investeringer Driftsselskap: adm. kostnader Overføre eierskap Eksklusivitet Forsikring Personalet Fond til vedlikehold etc Restriksjoner Frihet fra søksmål

19 Franchising Hva er franchising?
Fordeler og ulemper for driver - franchisetaker. Fordeler og ulemper for kjeden - franchisegiver. Styring av en franchiserestaurant.

20 Hva er franchising Franchising er svært vanlig driftsmodell i restaurantnæringen. Franchising betyr at en restaurantdriver (franchisetaker) leier eller lisenserer et restaurantkonsept fra en kjede (franchisetaker). Franchisetaker får rettighetene til varemerke, driftskonsept og støtte fra kjeden. Som motytelse betaler franchisetaker en avgift til kjeden og et gebyr for å bli med i kjeden. Samarbeidet reguleres gjennom en kontrakt.

21 Tjenester som er tilgjengelig for franchisetaker
Følgende tjenester er normalt tilgjengelig for franchisetaker: Meny og konsept Logistikk og interiørløsninger Markedsføring Økonomisk styringssystem og driftssystem Leverandøravtaler Kompetanse Positivt renommé

22 Styringsrett i en franchiserestaurant
Franchisetaker har ansvar for følgende: Økonomiske resultater Personalet Å følge konseptet Offentlige krav Lokal markedsføring (i noen kjeder)

23 Styringsrett i en franchiserestaurant
Franchisetaker er ansvarlig for følgende: Meny Leverandører Utstyr - leveransesystem Interiør Utvikle varemerket - nasjonal markedsføring Kjedens renommé

24 Fordeler for franchisetaker
Franchisetaker har følgende fordeler med å gå inn i en franchiseavtale: Får mulighet til å drive egen virksomhet. Tilgang til et velprøvd konsept og varemerke. Opplæring og støtte i planlegging, før åpning og i drift. Kan konsentrere seg om driften. Høyere suksessrate (hvis anerkjent kjede). Personer uten bakgrunn i bransjen kan få det til. Økonomiske fordeler. Sosialt miljø.

25 Ulemper for franchisetaker
Franchisetaker har følgende ulemper med å gå inn i en franchiseavtale: Må betale franchiseavgift (oppstart+%). Må arbeide innenfor rammene av konseptet. Konsept er ikke alltid tilpasset lokale forhold. Har risikoen alene. For høye forventninger. Hardt arbeid. Kommunikasjonen med andre. Evnen til å drive for seg selv.

26 Fordeler for franchisegiver
Franchisegiver har følgende fordeler med å gå inn i en franchiseavtale: Kan få rask vekst på kjeden. Lave investeringer. Lavere risiko og jevn inntektsstrøm. Blir utfordret og må bli bedre. Kan holde lav administrasjon Markedsmessig tyngde – tilstedeværelse i markeder. Får topp motiverte drivere siden de driver selv.

27 Ulemper for franchisegiver
Franchisegiver har følgende ulemper med å gå inn i en franchiseavtale: Må ha et tydelig konsept, dokumentert og testet. Mister kontroll over bedriften -.kompleksitet Oppfølgingsproblemer. Vanskelig og komplekst å styre. Får ikke eventuelt positivt resultat – villig til å dele. Større treghet i systemet - vanskelig implementering. Den enkelte driver sine selvstendighetsønsker. Problemer med å finne franchisetakere.

28 Hvordan velge en franchise?
Man må vurdere følgende i kontakt med en potensiell franchisegiver: Sunn skepsis. Undersøke alle aspekter ved franchisen. Vurdere kostnadene i forhold til hva man får igjen. Levetiden til konsept/produkt. Kvaliteten på oppfølgingen. Kommunikasjonslinjene. Hvem er dine konkurrenter?

29 Grunnlaget for å utvikle franchise
Man vurderer bedriftens interne ressurser og behov. Man trenger Et levedyktig forretningskonsept. Lokal tilstedeværelse. Identifiserbar og lærbar metode. Varemerke.

30 Vurdering av konsept ved franchising
Man må vurdere følgende: Troverdighet Unikhet Salgbarhet Lærbarhet Overførbar Systembar Økonomisk overkommelig Lønnsomhet i konseptet

31 Hva bidrar franchise- systemet med?
Salgsvolum Metoder for å oppnå salgsvolum. Varekostnader Stordriftsavtaler, konsentrasjon om fast sortiment. Bruttofortjeneste/dekningsbidrag Metoder for måling og sammenlikning. Driftskostnader Etablerte metoder for planlegging og kontroll. Franchiseavgift Den løpende avgift. Overskudd. Lønnsomhet for å sikre franchisesystemets videre drift.


Laste ned ppt "Introduksjon til kjededrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google