Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

CDL R.Vaagan JBI/HiO 1 John Ober: CDL – California Digital Library, D-Lib Magazine, mars 1999 CDL åpnet 1999 Ober konsentrerer seg om: Forutsetninger og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "CDL R.Vaagan JBI/HiO 1 John Ober: CDL – California Digital Library, D-Lib Magazine, mars 1999 CDL åpnet 1999 Ober konsentrerer seg om: Forutsetninger og."— Utskrift av presentasjonen:

1 CDL R.Vaagan JBI/HiO 1 John Ober: CDL – California Digital Library, D-Lib Magazine, mars 1999 CDL åpnet 1999 Ober konsentrerer seg om: Forutsetninger og strategier bak opprettelsen Nåværende og fremtidige digitale ressurser, kjerneteknologier som vil avgjøre CDLs suksess

2 CDL R.Vaagan JBI/HiO 2 Forutsetninger og strategier (1) Organisatorisk innovasjon University of California har 9 campuser, 180.000+ studenter og 140.000+ ansatte 3 års forberedelser fra 1996 før åpning Hovedtrekk ved CDLs nåværende og foreslåtte digitale innhold og teknologier er: – Fokus på ressursdeling

3 CDL R.Vaagan JBI/HiO 3 Forutsetninger og strategier (2) – komplementær i relasjon til trykte samlinger, og forbedrer ofte evnen til å dele trykte samlinger – knyttet til universitets kjerneformål (”core mission”) og til organisasjonenes, inkl. bibliotekenes, og er ikke et løsrevet eksperiment – knyttet til igangværende digital bibliotekforskning – representerer de beste standardene til bl.a. Digital Library Federation – er i mange tilfeller også tilgjengelig for publikum

4 CDL R.Vaagan JBI/HiO 4 Forutsetninger og strategier (3) Organisatorisk nyvinning i kraft av – samarbeidsmodell og ressursdeling på tvers av alle 9 campuser pluss strategiske partnere som State Library of California – erkjennelse av bibliotekfunksjonens gjensidige avhengighet med vitenskapelig kommunikasjon og teknologisk innovasjon – etablering av rammeverk innenfor hvilken ny teknologisk innovasjon kan finne sted

5 CDL R.Vaagan JBI/HiO 5 Noen forbehold… Selv om CDL har karakteristika som går utover universitetsfeltet har det vokst frem fra et stort akademisk forskningsuniversitet CDL og digitale bibliotek generelt handler likevel om mer enn universitetsbibliotek som blir digitale CDL handler om organisasjonsendring, nye informasjonsmønstre, samarbeid med forskning, tilpasning av teknologier til informasjonsressurser og administrative utfordringer

6 CDL R.Vaagan JBI/HiO 6 Strategisk handling og tradisjonell planlegging (1) CDL begynte i august 1996 med et forprosjekt som tok 18 mnd. Konklusjonene omfattet: Alvorlig bibliotekkrise hvor UCs bibliotek ikke kunne støtte universitets oppgaver mht utdanning, forskning og offentlig tjenester Krisen i vitenskapelig kommunikasjon ikke spesiell for UC: den er internasjonal

7 CDL R.Vaagan JBI/HiO 7 Strategisk handling og tradisjonell planlegging (2) Å fortsatt utvikle 9 omfattende forsknings- biblioteksamlinger kan ikke forsvares Campusbibliotekene har gjort mye bra med innsparinger og omstillinger, men dette løser ikke de grunnleggende problemene Alle impliserte må bidra til en løsning, bibliotekene kan ikke løse dette alene 7 strategiske tiltak ble anbefalt iverksatt:

8 CDL R.Vaagan JBI/HiO 8 Strategisk handling og tradisjonell planlegging (3) UC må iverksette innovativ og kostnadseffektiv ressursdeling UC bør opprette CDL UC bør utvikle felles trykte samlinger for alle 9 campus UC bør inngå samarbeid med andre bibliotek, museer, universiteter og næringsliv

9 CDL R.Vaagan JBI/HiO 9 Strategisk handling og tradisjonell planlegging (4) UC bør utvikle en nettverkstruktur for å betjene informasjonsbehovene til fakulteter, forskere, studenter og ansatte UC bør spille en ledende nasjonal rolle i omformingen av vitenskapelig kommunikasjon UC bør organisere et miljø for kontinuerlig planlegging og innovasjon

10 CDL R.Vaagan JBI/HiO 10 Friksjonsløs omlegging? Ober nevner (s.4) ”kreativ spenning” mellom de omorganiserte ledd. Hva kan dette bety? CDL er (s.4) et ”sammensveiset sett av digitale ressurser, utstyr og et sett av bløtere organisatoriske teknologier”. Hva mener Ober med dette? ”One University of California, One Library”

11 CDL R.Vaagan JBI/HiO 11 Oppnådde resultater (1) Samlingsutvikling – ”Aggressivt” program for å abonnere på vitenskapelig materiale, inkl. databaser med indekser og abstracts, full-tekst elektroniske tidsskrifter, digitalisering av arkivsamlinger – strenge kvalitets- og verdikrav for utvalgt materiale med krevende faglige prioriteringer først innen naturvitenskap (STIC) og dernest innen samfunnsfag, humaniora og offentlig informasjon

12 CDL R.Vaagan JBI/HiO 12 Oppnådde resultater (2) Digitale samlinger omfatter: – The Online Archive of California – OAC. Felles database med arkiv og manuskriptsamlinger fra alle 9 UC campus. – The Melvyl Union Catalog. 14 millioner titler; bøker, periodika, AV, datafiler, video, avhandlinger, offentlige dokumenter, kart, noteark, lydopptak) fra 9 UC campus og flere andre California-institusjoner

13 CDL R.Vaagan JBI/HiO 13 Oppnådde resultater (3) – California Periodicals Database. Periodika fra mer enn 500 bibliotek i California – Elektroniske tidsskrifter og fulltekst. Mer enn 2000 elektroniske tidsskrifter fra de største vitenskapelige utgivere og informasjonsleverandører – Databaser med abstracts og indekser

14 CDL R.Vaagan JBI/HiO 14 Oppnådde resultater (4) Tjenester og verktøy: – Temasøk – Directory of Collections and Resources – Bruker- eller bibliotekorienterte vinduer mot digitale ressurser – Oppdateringstjeneste (ukentlige, brukerdefinerte oppdateringssøk) – Request – UC-autoriserte brukere kan låne bøker i Melvyl Union Catalog fra ethvert campus innen UC

15 CDL R.Vaagan JBI/HiO 15 Oppnådde resultater (5) Støtte til nyskapning innen vitenskapelig kommunikasjon: – laget database over fakultetsansatte som redigerer sentrale tidsskrifter aktive i campus-relevante faglige diskusjoner – utforske alternative publiseringsmåter (NB: ledes av UC presidenten) – medstifter av SPARC (Scholarly Publishing Academic Resources Coalition) sponset av AAU American Association of Universities og ARL (Association of Research Libraries)

16 CDL R.Vaagan JBI/HiO 16 Oppnådde resultater (6) Strategiske allianser: – samarbeid med bl.a. California State Library om ressursdeling – samarbeid med bl.a. American Chemical Society om fulltekstabonnementer – økonomisk støtte for teknologisk nyskapning i digitale bibliotek (Berkeley, Santa Barbara, San Diego supercomputer, NSF/DARPA/NASA Digital libraries initiative. – Medlemskap i DLF (Digital Library Federation), SPARC og konsortia som ICOLC (International Coalition of Library Consortia)

17 CDL R.Vaagan JBI/HiO 17 Oppnådde resultater (7) Kjerneteknologier: – Bibliografiske databaser og standardformater, (for eksempel MARC) for å integrering av algoritmer og protokoller – HTML og vevsøkstandarder, inkl dynamisk tilgang til underliggende databaser – SGML og EAD som digitale publiseringsstandarder – Interoperasjonsprotokoller som Z39.50

18 CDL R.Vaagan JBI/HiO 18 Fremtidige teknologier (1) Strategien er: – skape konsultative organer for å velge fremtidsrettede teknologier – bidra med ressurser til de beste nyvinninger, for eksempel de fremmet av DLF – samarbeide med teknologipartnere for å prøve ut nyvinninger og få til teknologioverføringer til produksjonsleddet

19 CDL R.Vaagan JBI/HiO 19 Fremtidige teknologier (2) Aktuelle teknologier, bl.a.: – metadatastandarder for digitale objekter – bedre autoriseringssystemer for brukertilgang – bedre gjengivelse av søkeprosesser og treff som kan anvendes lettere av brukere – Fleksibel profilering av brukere og bedre tilpasning til bestemte brukerbehov

20 CDL R.Vaagan JBI/HiO 20 Konklusjon CDL både sett av digitale samlinger, tjenester, verktøy og viktig organisatorisk nyvinning for UC og andre. Preges av intensivt samarbeid og integrering. Grad av suksess avhengig av nåværende og fremtidige teknologier, men også av evnen til å skape og dele ressurser og nydanning i vitenskapelig kommunikasjon og av å møte forskeres og studenters informasjonsbehov

21 CDL R.Vaagan JBI/HiO 21 BIBSYS (1) Biblioteksystem for mer enn 70 institusjoner innen universitets- og høgskolesektoren – Opprettet midten av 1970-tallet – 40 ansatte, administrativt lagt til NTNU – Eget styre, råd, budsjett – 2000-2500 bibliotekansatte bruker det daglig – 6 aktive referansegrupper, årlig brukermøte – 3.versjon av systemet i bruk, designet på 1980- tallet. Neste versjon under planlegging

22 CDL R.Vaagan JBI/HiO 22 BIBSYS (2) – Z-søk (web til Z39.50 gateway) – Intergrasjon mellom bibliotekbasen og ISI, SilverPlatter, FirstSearch – BDB (metoder, standarder, arkitektur og verktøy) – Aksesskontroll – Billeddatabase – Emneportal – Eltidbase – Elektronisk publisering m.m.

23 CDL R.Vaagan JBI/HiO 23 BIBSYS (3) Sentrale aktører: – Nasjonalbiblioteket (opphavsrett, arkivering, pliktavlevering) – Riksbibliotektjenesten (fellesavtaler/lisensarbeid) – Statens Bibliotektilsyn (Kulturnett/NB)

24 CDL R.Vaagan JBI/HiO 24 BIBSYS DIGITALT BIBLIOTEK (1) 3-års prosjekt startet i 1998, relativt små midler/få antall årsverk Hovedmål å opprette/gi tilgang til nye og eksisterende digitale informasjonsressurser for for brukere primært innen norsk universitets/ høgskolesystem Spesiell vekt på digitale ressurser fra et læringssynspunkt (jf. KUFs arbeidsgruppe for digitale læremidler)

25 CDL R.Vaagan JBI/HiO 25 BIBSYS DIGITALT BIBLIOTEK (2) Aktuelle delprosjekter: – Arkitektur og metadata for digitale bibliotek – Objektlager – Elektroniske tidsskrifter – Web-dokumenter – Brukergrensesnitt – Adgangskontroll

26 CDL R.Vaagan JBI/HiO 26 BIBSYS DIGITALT BIBLIOTEK (3)

27 CDL R.Vaagan JBI/HiO 27 Spørsmål og konklusjon Plenumdiskusjon Ser du noen likheter mellom California Digital Library og Bibsys Digitalt Bibliotek? Har BDB overtatt noen trekk fra CDL? Hva er forskjellene? Veien videre for BDB?


Laste ned ppt "CDL R.Vaagan JBI/HiO 1 John Ober: CDL – California Digital Library, D-Lib Magazine, mars 1999 CDL åpnet 1999 Ober konsentrerer seg om: Forutsetninger og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google