Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon for smittevern Folkehelseinstituttet

3 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Problemstillinger Hvem skal det tas prøve av? Hvem skal ta prøve –Og hvor: hos legen – på sykehus? Hva er egnet prøve? –Lokalisasjon –Metode –Materiell –Hvor er det råd og hjelp å få? Til hvem – og hvordan sendes prøve? Hva slags analysemetode er egnet? –Verdi av hurtigtest på stedet? Hvor raskt får man svar?

4 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Diagnostikk av uvanlig influensa Overvåking og diagnostikk av influensavirus må kunne påvise de virus som er vanlig forekommende hos mennesker men også nye eller uvanlige former. Sammen med oppmerksomhet i helsetjenesten mot uvanlige smitteforhold, gir dette evne til å oppdage –tilfeller av smitte til mennesker fra dyr, –eller begynnende spredning av nye former for influensavirus, for eksempel en ny pandemisk stamme.

5 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Fugleinfluensa-diagnostikk - strategi Strategi for Diagnostikk av fugleinfluensa ses derfor i lys av –Diagnostikk av sesonginfluensa –Diagnostikk ved truende /foreliggende influensapandemi

6 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Pandemiberedskap: Diagnostikk i ulike faser PandemifaseAnalysestrategi Fase 1-2: Influensa hos dyr, evt med virus som anses farlig for mennesker, men ikke innenlands, og ingen humantilfeller Testing etter foreliggende kasusdefinisjon. PCR evt virusdyrking. Bør kunne indentifisere influensa A innen 24 timer etter mottak på laboratorium, og identifisere eventuell ikke-human subtype innen 72 timer. Fase 2: i tillegg virus hos dyr i NorgeEndret kasusdefinisjon Fase 3 i tillegg enkelte humantilfeller i andre land, uten tegn til effektiv smitte mellom mennesker Endret kasusdefinisjon. Fase 4-5: Humantilfeller og noe smitte mellom mennesker. Ikke sirkulering av virus i landet Som over, men trolig med utvidet kasusdefinisjon, f.eks. reisende fra aktuelle områder med febersykdom. Analysemetoder som over. Fase 3-5; men humantilfeller i NorgeTesting av pasienter i henhold til kasusdefinisjon for influensa. Analysemetoder som over. Fase 6: Pandemi, men virus ikke etablert i Norge Som over, men influensa A tilstrekkelig indikasjon for tiltak, i påvente av subtype- identifikasjon. Pandemi erklært i NorgeTesting kun av et utvalg: ihht behov for klinisk behandling/identifisere spredning til nye områder. Analysemetoder som i tidligere fase for å identifisere ny økning i aktivitet etter opphold. Andre analysemetoder som er vist å være effektive kan benyttes etter individuelle medisinske behov og valg av metode tilpasset for eksempel behovet for hurtig resultat.

7 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Når pasienten oppfyller kasusdefinisjon Konferer gjerne med spesialisthelsetjenesten om kasusdefinisjon er oppfylt Tilfeller som tilfredsstiller kasusdefinisjonen for mulig fugleinfluensa A(H5N1) skal : a.Refereres til sykehus b.undersøkes for influensa A(H5N1) – prøvetaking på sykehus? c.umiddelbart varsles til kommunelegen. Kommunelegen skal varsle smittevernvakten ved Folkehelseinstituttet (telefon ) og fylkesmannen. Hvis kommunelegen ikke tilgjengelig, varsle smittevernvakten direkte NB! Både kliniske og epidemiologiske kriterier må være tilfredsstilt for å indikere influensa A/H5N1-testing. For mikrobiologisk utredning bør lege/sykehus kontakte ’sitt’ laboratorium Det diagnostiske løpet, hvilke analyser som skal gjøres, og hvor, kan bestemmes i lys av situasjonen. Sending av fugleinfluensaprøve skal alltid forhåndsvarsles/avtales! Råd, materiell for prøvetaking Lokalt laboratorium skal kontakte/formidle kontakt til det Nasjonale Influensasenteret på Folkehelseinstituttet

8 Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Hva er gode prøver? NB! rikelig med prøvemateriale - gjentatt testing aktuelt! Førsteprioritet: luftveisprøve. Luftveisprøve tidlig i sykdomsforløpet – Førsteprioritet: helst innen 3 dager evt. inntil 7 dager. Hos alvorlig syke pasienter også senere. Fra øvre luftveier: –Halsprøve (Ifølge WHO er det større sannsynlighet for å finne H5-virus i hals enn i nasopharynx) Penselprøve fra svelgregionen derfor førstevalg. –Nasopharynxpensel –Kombiner gjerne disse to i samme prøvebeholder! –Nasopharynxaspirat –Neseskylleprøve Dersom klinisk indisert, i tillegg fra nedre luftveier: –transtrachealt aspirat –bronchoalveolær lavage –lungebiopsi –post-mortem lunge- eller trachea-vev Penselprøver gir minst smitterisiko Ta også akuttfase-serumprøve –planlegg å følge opp med ytterligere serumprøve senere i forløpet (14 dager etter symptomdebut).


Laste ned ppt "Olav Hungnes - Folkehelseinstituttet Aviær influensa A(H5N1)- diagnostikk hos mennesker Olav Hungnes WHO nasjonalt influensasenter Avd. for virologi Divisjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google