Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H00 Oppgave II B 1. i) Glycerofosfolipider inneholder en polargruppe i tillegg til hydrofobe fettsyrer. De kan derfor orientere seg i membranen med polargruppe.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H00 Oppgave II B 1. i) Glycerofosfolipider inneholder en polargruppe i tillegg til hydrofobe fettsyrer. De kan derfor orientere seg i membranen med polargruppe."— Utskrift av presentasjonen:

1 H00 Oppgave II B 1. i) Glycerofosfolipider inneholder en polargruppe i tillegg til hydrofobe fettsyrer. De kan derfor orientere seg i membranen med polargruppe ut mot vandig miljø og hydrofobe kjeder ned i membranen. Triglyserider har kun hydrofobe fettsyrekjeder. Triglyserider kan ikke orientere seg i membranen.

2 ii) iii) Den polare gruppen peker ut mot vandig miljø. Hydrofobe fettsyrekjeder er orientert inn i membranen. Dobbelt lipidlag

3 iv) Kolesterol kan ”avstive” eller ”oppmyke” membranen avhengig av overgangstemperatur. < Overgangstemperatur < Parakrystallinsk Flytende Hindrer pakking i fast struktur, ”oppmyker” Reduserer fri bevegelse i fettsyrer, ”avstiver”

4 2. i) Ved økende lengde øker smeltepunktet. Ved økende mengde dobbeltbindinger blir fettsyrehalene vanskeligere å pakke, og smeltepunktet synker. Fettsyresammensetningen av cellemembranen må være slik at fluiditeten i membranen opprettholdes. Veksttemperaturen for en bakteriekultur må ligge over smeltepunktet for membranen under ett. Lavere veksttemperatur tilsier høyere andel av umettede fettsyrere (fettsyrer med dobbeltbinding). 10 ºC Kultur D 20 ºC Kultur A 30 ºC Kultur B 40 ºC Kultur C ii) Membranproteinene beveger seg lettest i den mest flytende membranen og minst i den stiveste membranen. Ut i fra i) vil de ha størst bevegelse i Kultur D og minst i Kultur C.

5 H99 Oppgave III 2) a) Fosfolipider (glyserofosfolipider og sphingolipider) Glykolipider (sphingolipider og galactolipider) b)

6 c) Sammensetningen av ulike lipider i membranen bestemmer graden av fluiditetet. Lange mettede fettsyrekjeder i membranen gir økt stivhet, mens umettede fettsyrekjeder gir økt fluiditet. Kolesterol modulerer fluiditet ved at stereoidestrukturen hindrer tettpakking av fettsyrehaler (reduserer stivhet) og begrenser fri bevegelse i fettsyrehaler (reduserer fluiditet). Fettsyrer nummereres utover fra karbonet i karboksylgruppen. Det oppgis antall karbonatomer (før kolon), og antall dobbeltbindinger (etter kolon). Plassering av dobbeltbindingen indikeres med delta og nummeret på karbonet innenfor dobbeltbindingen. 18:2 (∆9,12) d)

7 I nesten alle naturlig forekommende umettede fettsyrer foreligger dobbelbindingene i cis-konfigurasjon. f) Fettsyren med flest dobbeltbindinger har lavest smeltepunkt, 18:2(∆9,12). Dette er fordi dobbeltbindiger fører til at fettsyrehalen er vanskeligere å tettpakke. g)

8 DEL V Oppgave 1 ADP + Pi = ATP ∆Gº’ = 30,5 kJ/mol ∆G = ∆Gº’ + RT ln([ATP]/[ADP][Pi]) ∆G = 30,5kJ/mol + (8,315J/molK*310K) ln(3,5*10-3M / 1,5*10-3M * 5*10-3M) ∆G = 30,5kJ/mol + 15,8kJ/mol = 46,3 kJ/mol a) 8400 kJ per 24 t overføres til ATP med en effektivitet på 50% Det vil si at 8400 kJ / 2 = 4200 kJ går til dannelse av ATP. Dette gir antall ATP-molekyler: 4200 kJ / 46,3 kJ/mol = 90,71 mol Vekten av av dette er 90,71 mol * 503 g/mol = 45,6 kg For et menneske på 68 kilo utgjør dette 45,6 kg / 68 kg = 67% av kroppsvekt b) ATP nysyntetiseres ikke, men gjendannes fra ADP ATP er kroppens “energivaluta”. c) ATP Energi inn ADP Energi ut

9 V-01 Oppgave II A.

10 B. i) 1. Separasjon av ladninger 2. Flere resonansformer for fritt fosfat 3. Deprotonering av ADP er gunstig ved pH = 7. 4. ADP og fritt fosfat blir stabilisert av vann i større grad enn ATP.

11 ii) ATP4- + H2O  ADP3- + Pi2- + H+ ln Q < 0 bl. a. fordi [H+] er mye mindre enn de andre reagensene. Hvis [ADP] = 1 mM og [ATP] = 3 mM (pH = 5) ln Q = -19 kJ/ mol (pH = 7) ln Q = -24 kJ/ mol Reaksjonen gir mest energi i cytosol, pH 7


Laste ned ppt "H00 Oppgave II B 1. i) Glycerofosfolipider inneholder en polargruppe i tillegg til hydrofobe fettsyrer. De kan derfor orientere seg i membranen med polargruppe."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google