Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lehninger Oppgave nr. 7 c)-f) s. 42 c) Phosphoenolpyruvatd) Threonin e) Pantothenat f) N-glucosamin Phosphoryl Carboxyl Aldehyde Amino Amido Methyl Hydroxyl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lehninger Oppgave nr. 7 c)-f) s. 42 c) Phosphoenolpyruvatd) Threonin e) Pantothenat f) N-glucosamin Phosphoryl Carboxyl Aldehyde Amino Amido Methyl Hydroxyl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lehninger Oppgave nr. 7 c)-f) s. 42 c) Phosphoenolpyruvatd) Threonin e) Pantothenat f) N-glucosamin Phosphoryl Carboxyl Aldehyde Amino Amido Methyl Hydroxyl

2 angir det (eneste) chirale senteret til isoproterenol. D-isomeren kan interagere med biologisk reseptor (protein). L-isomer binder ikke på grunn av annen stereoisomeri. Lehninger Oppgave nr. 8 s. 42

3 Lehninger Oppgave nr. 6 s. 113 Chiralt senter Mulighet for sammensetning rundt et atom til to former som er speilvendte av hverandre Karbonatom bundet til fire ulike grupper Antall chirale sentre = 2 a) b) Antall chirale sentre = 2 2 n der n er chirale sentre 2 2 = 4 dvs. fire stereoisomere

4 c)

5 Lehninger Oppgave nr. 8 s. 113 682 aminosyrer Gjennomsnitts molekylvekt er 128 g/mol Mister vann ved dannelse av peptidbinding, 18,6/mol Ny snittvekt er 128 – 18 = 110 g/mol 682 * 110 g/mol = 75 020 Da dvs. 75 kDa

6 Del I Oppgave 1 a) b) Glutamat: pI = (pKa 1 + pKa 2 ) / 2 = 2,2 + 4,3 / 2= 3,25 c) HA A- + H+ Start: 1 0 0 Likevekt: 1-x x x pH = pKa + log([A-]/[HA]) 9,7 = 9,7 + log(x/1-x) x = 0,5 Nettoladning: -1(1-x) + -2(x) = -1(1-0,5) + -2(0,5) = -1,5 +1 pKa 1 0 pKa 2 -1 pKa 3 -2

7 Del I Oppgave 2 pI = (pKa 2 + pKa 3 ) / 2 = 8,95 + 10,53 = 9,74 a) b) +2 pKa 1 +1 pKa 2 0 pKa 3 -1

8 V01 Oppgave I A1. Navn:Antall:pKa sidekjede:pH 5pH 7pH 9,5pH 11 Alanin12 Arginin113+1 Asparagin1 Aspartat14 Cystein110000 Fenylala.10 Glutamin1 Glutamat14 Glycin7 Histidin16+1+1000 Isoleucin16 Leucin14 Lysin110+1 0 Metionin3 Prolin2 Serin1 Treonin1 Tryptofan2 Tyrsosin110000 Valin16 COOH13 NH 3 19+1 o0 Ladning+10-4 pI = (pKa his + pKa NH3 ) / 2

9 2. Hvilke likevekter gjelder? pI = (pKa his + pKa NH3 ) / 2 pI = (6 + 9) / 2 = 7,5 3. Det er 82 hydrofobe og 11 hydrofile aminosyrer i proteinet. Proteinet er hydrofobt. Integrerte membranproteiner er hydrofobe. Perifere membranproteiner er assosiert til membranen, men er i et hydrofilt miljø og er derfor hydrofile. Ut i fra aminosyre sammensetningen er dette er integrert membranprotein.

10 V00 Oppgave I B 1. H H O 2. Tyrosin Cystein

11 Serin Strukturelt lik og polar sidekjede 3. 4. Overvekt av sure sidegrupper som blir negativt ladet ved avgivelse av H+. Proteinet har derfor pI lavere enn 7 og er surt.

12 H00 Oppgave 1 I A: met-leu-leu-ile-ile-val-val-phe-ile-ile-leu-ala-ile-phe-gly B: cys-ser-lys-asn-gln-lys-lys-arg-lys-arg-arg-lys-thr-his C: ser-asp-cys-asp-ser-thr-gly-asn-gln-glu-glu-glu-ser-asn D: met-ile-ala-phe-val-ala-ile-leu-val-ile-leu-ala-ile-val-ala-val E: asp-thr-glu-asp-glu-gly-glu-glu-asp-asp-thr-ala-glu-asp-ser Overflate = hydrofil Indre = hydrofob

13 V00 Oppgave 1 A 4. Lys-Ala vs Val-Ala pH 7 Polaritet og ladning?+ Arg-Leu vs His-Leu ved pH 8 Polaritet og ladning?+ Asp-Ile ved pH 2 vs Asp-Ile ved pH 7 Polaritet og ladning? -


Laste ned ppt "Lehninger Oppgave nr. 7 c)-f) s. 42 c) Phosphoenolpyruvatd) Threonin e) Pantothenat f) N-glucosamin Phosphoryl Carboxyl Aldehyde Amino Amido Methyl Hydroxyl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google