Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger l Atommasse l Formelmasse l Kjemiske reaksjonslikninger l Molbegrepet l Støkiometri l Forbindelsers prosentvise.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger l Atommasse l Formelmasse l Kjemiske reaksjonslikninger l Molbegrepet l Støkiometri l Forbindelsers prosentvise."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger l Atommasse l Formelmasse l Kjemiske reaksjonslikninger l Molbegrepet l Støkiometri l Forbindelsers prosentvise sammensetning l Energiforandringer ved kjemiske reaksjoner

2 »Atommasse: 1/12 av massen til atomet er lik 1u som er 1,66 x 10 -27 kg »Formelmasse: Summen av de enkelte atommasser som inngår i formelen. Eks. F O2 = 2 x 16u=32,0u »Kjemiske reaksjonslikninger: reaktanter  produkter »Mol: 1 mol inneholder 6,022 x 10 23 (Avogadros tall, N A ) formelenheter »Antall formelenheter = antall mol * Avogadros tall N = n * N A

3 Molmasse »Et mol av et stoff er den mengden av stoffet med massen målt i gram som har samme tallverdi som formelmassen målt i enheten u. »Eks. I mol H 2 veier 2 g mol molmasse, g/mol masse, g

4 Støkiometri l læren om sammensetningen av de kjemiske forbindelsene l 2Mg + O 2  2 MgO l Det går med to mol Mg og ett mol O 2 for å danne to mol MgO l Det går med 48,6 g Mg og 32,0g O 2 for å danne 80,6 g MgO 1. Antall mol trenger ikke være konstant ved en kjemisk reaksjon. 2. Massen er konstant i kjemiske reaksjoner (med unntak av kjernereaksjoner)

5 Forbindelsers prosentvise sammensetning Empirisk formel = enkleste formel. Eks HO Molekyl formel = den virkelige formel. Eks H 2 O 2 Flere eks. Empirisk formel:CH 2 O Molekylformel:C 6 H 12 O 6 Eksempel:

6 Forbindelsers prosentvise sammensetning,fortsatt Oppgave: En kjemisk forbindelse består av 39,0 masseprosent Mg og 61,0 masseprosent F. Hva er forbindelsens empiriske formel? M Mg = 24,3 g/molM F =19,0 g/mol Løsning: Anta 100 g av stoffet: n F : n Mg = 3,2 : 1,6 =2 : 1 Empirisk formel blir= MgF 2

7 Energiforandringer ved kjemiske reaksjoner l Eksoterme reaksjoner = energiutviklende 2 Mg + O 2  2 MgO + energi C + O 2  CO 2, varme avgitt: 394 kJ l Endoterme reaksjoner = varmekrevende N 2 + O 2  2NO, varme opptatt: 180kJ


Laste ned ppt "Kap. 3 Reaksjonslikninger og beregninger l Atommasse l Formelmasse l Kjemiske reaksjonslikninger l Molbegrepet l Støkiometri l Forbindelsers prosentvise."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google