Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kap.12. Organisk kjemi –Organisk kjemi er karbonforbindelsenes kjemi, med unntak av karbonsyre og blåsyre, saltene av disse syrene og i tillegg karbonoksidene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kap.12. Organisk kjemi –Organisk kjemi er karbonforbindelsenes kjemi, med unntak av karbonsyre og blåsyre, saltene av disse syrene og i tillegg karbonoksidene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kap.12. Organisk kjemi –Organisk kjemi er karbonforbindelsenes kjemi, med unntak av karbonsyre og blåsyre, saltene av disse syrene og i tillegg karbonoksidene. l Karbonforbindelser –Rettlinjede –Forgrenede –Ringer –Med dobbelt og trippelbinding

2 Hydrokarboner - er forbindelser som bare inneholder hydrogen og karbon. Vi deler hydrokarboner i flere grupper : l Alkaner har bare enkeltbindinger i kjeden. Den generelle formelen er C n H 2n+2 –Metan, etan, propan, butan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan –Navneregler –IUPAC (Union of Pure and Applied Chemistry) –alkylgrupper

3 Hydrokarboner, fortsatt l Alkener har en eller flere dobbeltbindinger i kjeden. Alkener med en dobbeltbinding har den generelle formelen C n H 2n Eten, propen, buten, osv l strukturisomeri, cis/trans l Alkyner har en eller flere trippelbindinger i kjeden. Alkyner med en trippelbinding har den generelle formelen C n H 2n-2 Etyn, propyn, butyn, osv

4 Hydrokarboner, fortsatt l Sykloalkaner er ringformede alkaner som består av minst tre karbonatomer. l Aromatiske hydrokarboner inneholder minst en benzenring. l Navnsettingen av hydrokarboner følger denne regelen:. (IUPAC ) Den lengste sammenhengende karbonkjeden i molekylet gir stammen i navnet. Karbonatomene blir nummerert fra 1 og oppover, med start i den enden som er nærmest en forgreining. Substituentene blir nummerert på de karbonatomene som de er knyttet til.

5 I en addisjonsreaksjon binder et lite molekyl seg til et annet molekyl. eks. Halogener og alkener gir h alogenerte hydrokarboner. I en substitusjonsreaksjon blir et atom eller en atomgruppe i et molekyl byttet ut med et annet atom eller atomgruppe. eks. Halogenering av aromater.

6 l Med funksjonelle grupper mener vi atomgrupper som karakteriserer de ulike stoffgruppene i organisk kjemi. l Alkoholer inneholder den funksjonelle gruppen OH, og de har alle endingen –ol. I enverdige alkoholer er det en OH-gruppe, mens flerverdige alkoholer har to eller flere OH-grupper. Vi kaller alkoholene primære, sekundære eller tertiære, alt etter om karbonatomet som OH-gruppen sitter på, er bundet til ett, to eller tre andre karbonatomer.

7 l Aldehyder inneholder den funksjonelle gruppen CHO, og de har alle endingen –al. l Aldehydene blir dannet ved oksidasjon av en primær alkohol. l Ketoner inneholder den funksjonelle gruppen CO, og de har alle endingen-on etter hydrokarbonets navn. Ketonene blir dannet ved oksidasjon av en sekundær alkohol. l Karboksylsyrer har den funksjonelle gruppen COOH. De blir dannet ved oksidasjon av et aldehyd. Fettsyrer er karboksylsyrer med mer enn tre C-atomer i kjeden.

8 l Aminer er avledet av ammoniakk ved at ett eller flere hydrogenatomer er erstattet med alkylgrupper. l Aminosyrer inneholder både en NH 2 -gruppe og en COOH-gruppe. Aminosyrene knytter seg sammen i lange kjeder og danner proteiner. Det finns tyve forskjellige aminosyrer, ni av dem er essensielle. l Plast er et polymert materiale der polymeren er sammensatt av en rekke monomerer. Vi deler plasttypene inn i termoplast, herdeplast og gummi (elastomerer )


Laste ned ppt "Kap.12. Organisk kjemi –Organisk kjemi er karbonforbindelsenes kjemi, med unntak av karbonsyre og blåsyre, saltene av disse syrene og i tillegg karbonoksidene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google