Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Geriatri. Forventet levealder Normal biologisk aldring Kroppssammensetningen endres  Redusert intracellulært væskevolum  Relativ andel fett øker (dobling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Geriatri. Forventet levealder Normal biologisk aldring Kroppssammensetningen endres  Redusert intracellulært væskevolum  Relativ andel fett øker (dobling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Geriatri

2 Forventet levealder

3 Normal biologisk aldring Kroppssammensetningen endres  Redusert intracellulært væskevolum  Relativ andel fett øker (dobling fra 25-75 år) og fettet flytter seg Nyrefunksjonen reduseres fra 40-50 års alder. (30-40% reduksjon ved 70-års alder) Redusert mengde elastisk vev, herunder i hjerte- kar og i lunger. Hjertet vokser. Stivere kar gir høyere BT.

4 Normal aldring Redusert beinmasse (osteoporose - kvinner) Lengdereduksjon i columna – både mellomvirvelskiver og virvelcorpora blir lavere. Kyfose. Endret kroppsholdning.. Mer utstående mage. Reduserte mengder kjønnshormoner – atrofi av mammae, tørre slimhinner i vagina og uretra Endret kroppsbehåring Redusert psykomotorisk tempo (lavere reaksjonshastighet).

5 Livsfaseproblemer Pensjonering – nye roller Tap av livspartner Pleietrengende partner – nye roller 80 % av kvinner over 80 år lever alene. Større andel av mennene lever i ekteskap.

6 Utfordringer Ukarakteristisk symptomatologi  Infeksjoner uten feber, appendicitt uten magesmerter  Ukarakteristiske generelle symptomer på akutt somatisk sykdom: Delirium (akutt forvirring), falltendens. Multimorbiditet  Endringer i en av pasientens sykdommer, eller ny akutt tilstand vil virke på alle de andre pasienten har. Må derfor alltid se på samlet helsetilstand. Polyfarmasi og bivirkninger

7 Medikamenter og eldre - Polyfarmasi og bivirkninger Endret farmakokinetikk (hva kroppen gjør med legemidlene) Endret farmakodynamikk (hva legemidlene gjør med kroppen) Dokumentasjonsproblemer Overmedisinering (for mange, for mye, for ofte) Interaksjoner – økt risiko desto flere legemidler Kommunikasjonsproblemer Ferdighetsproblemer  Stor bivirkningsrisiko, men ofte diagnostiseres bivirkninger ikke fordi de mistolkes som aldringsplager.

8 Medikamenter og eldre - Tiltak Kritisk indikasjonsstilling Årvåkenhet i forhold til bivirkninger Aktiv prøveseponering Viktig at én lege har oversikten over den totale forskrivningen.

9 Demens Fellesbetegnelse på en rekke sykelige tilstander i hjernen kjennetegnet ved  Ervervet kognitiv svikt  Svikt av emosjonell kontroll  Sviktende funksjonsevne Forekomst  70-74 år: 5%  Over 75 år: 15%  90 år og eldre: 35%  Totalt ca. 60 000 i Norge. 9000 nye tilfeller hvert år.

10 Demens - de vanligste årsakene Primær degenerative demens- sykdommer - Alzheimers sykdom med tidlig debut. Alzheimers sykdom, sen debut 60%.- Frontotemporallappsdemens/Picks sykdom - Huntingtons sykdom med demens - Parkinsons sykdom med demens - Diffus lewylegemesykdom med demens - Andre sjeldne degenerative sykdommer Vaskulær demens 20-25% - Småkarssykdom - Status lakunaris Småkarssykdom - Binswangers sykdom - Enkeltinfarktdemens Multiinfarktdemens - Hypoksidemens - Andre vaskulære sykdommer og demens - Blanding av vaskulær demens og Alzheimers sykdom Sekundær demens - Alkoholisk betinget demens (vitamin B1- mangel) - Vitaminmangeldemens (vitamin B1-B2-B6- B12?) - Encefalitt og demens Herpesvirus, lues, AIDS, Borrelia - Creutzfeldt-Jakobs sykdom og demens - Hjernesvulst og demens - Hodetraumer og demens (bokserdemens) - Hematomer i hjernen og demens - Normaltrykkshydrocephalus og demens

11 Demens – diagnostikk Diagnose i to steg:  Først påvise demens  Deretter stille sannsynlig etiologisk diagnose Diagnostikk:  Anamnese fra pasient og pårørende  Evt. observasjon av pasienten  Demenstester – MMS (Mini Mental Status)  Nevropsykologisk undersøkelse  Somatisk undersøkelse: Kardiovaskulær funksjon, nevrologiske utfall  Billeddiagnistikk (CT, MR), elektrofysiologiske undersøkelser (EEG, reaksjonspotensialer)

12 Demens – vanligste symptomer Kognitive symptomer Svekket hukommelse Svekket læringsevne Svekket orienteringsevne Svekket tenkeevne og planleggings- evne Svekket vurderingsevne og dømme- kraft Svekket oppmerksomhet Språkvansker (ordleting, redusert taleflyt) Dyspraksi (konstruksjon, ideasjo- nell, ideomotorisk) Svekkede visuospatiale evner Svekket forståelsesevne (agnosi/ persepsjon) Psykiske og atferdsmessige symptomer Depresjon og tilbaketrekning Angst, panikkangst og katastrofe- reaksjoner Vrangforestillinger og illusjoner Hallusinasjoner (overveiende syn) Rastløshet, motorisk uro, vandring Interesseløshet, initiativløshet, apati Irritabilitet, aggressivitet Repeterende handlinger (roping, hamstring) Forandret døgnrytme Motoriske symptomer Muskelstivhet, styringsproblemer Balansesvikt Inkontinens

13 Underprioritert gruppe? Er tjenestetilbudet tilpasset denne gruppen? Finnes (nok) nødvendig spesialistkompetanse?  Er legene ikke interessert?


Laste ned ppt "Geriatri. Forventet levealder Normal biologisk aldring Kroppssammensetningen endres  Redusert intracellulært væskevolum  Relativ andel fett øker (dobling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google