Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Hvordan få frem gode prosjekter - søknadsprosessen og vurderingskriteriene Ulf Henriksen og Trond Knudsen 30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Hvordan få frem gode prosjekter - søknadsprosessen og vurderingskriteriene Ulf Henriksen og Trond Knudsen 30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Hvordan få frem gode prosjekter - søknadsprosessen og vurderingskriteriene Ulf Henriksen og Trond Knudsen 30. april 2003

2 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Næringslivs-relaterte virkemidler kBrukerstyrte Innovasjonsprosjekter (BIP) kProsjekter som utføres i næringslivsregi, fortrinnsvis i samarbeid mellom flere bedrifter og FoU-miljøer kKompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) kProsjekter som utføres i forskningsinstitusjoner med delfinansiering og aktiv medvirkning fra bedrifter kForprosjektstøtte kLegge grunnlag for brukerstyrte innovasjonsprosjekter kStimulere til internasjonalt FoU-samarbeid (EU- programmer, Eureka,...)

3 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Innovasjons-FoU: Noen prinsipper kSjekker ”state-of-the-art” og identifiserer teknologier som er nøkkelen til suksess kFormulerer klare, gjerne visjonære, mål kHolder et forretningsorientert fokus kBygger kompetansenettverk ksom omfatter institutter og evt. universiteter ksom er internasjonalt kder kompetanse utveksles og flyttes kDokumenterer og presenterer resultater kLegger grunnlag for kommersiell utvikling av tjenester og produkter Kompetanse Mål

4 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP) k Kan søkes av bedrifter og organisasjoner k Formål: Å utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon ogt bærekraftig verdiskaping k Kostnader som kan dekkes: k Personalkostnader k Kjøp av eksterne FoU-kostnader k Stipend(er) k Andre prosjektkostnader k Bedriftene finansierer typisk 50-80% selv  Normalt to søknadsfrister i året (neste: 15.oktober)

5 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vurdering av BIP-søknader  Vurdering av formalia k Et panel av erfarne folk fra næringsliv og forskning vurderer søknadene ut fra et forhåndsdefinert kriteriesett k Forskningsrådet vurderer søknaden ut fra ytterligere et kriteriesett k Programstyret vurderer og prioriterer etter innstilling fra administrasjonen

6 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vurdering av BIP-søknader Panelet vurderer følgende: k Forskningsinnhold k Innovasjonsgrad k Prosjektleder k Gjennomførbarhet k Samfunnsmessig relevans k Næringsmessig relevans k Bedriftsøkonomisk verdi

7 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vurdering av BIP-søknader Forskningsrådet vurderer: k Risiko k Internasjonalt samarbeid k Nasjonalt samarbeid k Strategisk betydning k Addisjonalitet k Forskningspolitiske føringer k Relevans inkl. krav i utlysning Programstyret vurderer og prioriterer etter innstilling fra administrasjonen

8 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) k Kan søkes av FoU-institusjoner i forpliktende samarbeid med næringslivet / andre brukere k Formål: Å bidra til langsiktig næringsrette forskerutdanning og kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene innen temaer med stor betydning for næringslivet k Kostnader som kan dekkes: k Personalkostnader k Kjøp av eksterne FoU-kostnader k Stipend(er) k Andre driftskostnader k Minst 20% kontantbidrag fra bedriftene  En søknadsfrist i året - 15. juni

9 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vurdering av KMB-søknader k Prosjektet vurderes av minst tre fagfeller hentet fra den internasjonale forskningsarena k Forskningsrådet vurderer søknaden ut fra et omfattende kriteriesett k Programstyret vurderer og prioriterer etter innstilling fra administrasjonen

10 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vurdering av KMB-søknader Følgende vurderes av fagfeller: k Vitenskapelig kvalitet k Prosjektleder k Gjennomførbarhet

11 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Vurdering av KMB-søknader Forskningsrådet vurderer: k Internasjonalt samarbeid k Nasjonalt samarbeid k Samfunnsmessig relevans k Næringsmessig relevans k Forskningspolitiske føringer k Relevans inkl. krav i utlysning Programstyret vurderer og prioriterer etter innstilling fra administrasjonen

12 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Forprosjektstøtte k To typer: k Prosjektetableringsstøtte internasjonalt For å bidra til norsk deltakelse i internasjonale prosjekter og samarbeidsordninger k Aktivitetsbestemt forprosjekt Bl.a. for å bidra til å etablere søknader om BIP-prosjekter k Kan søkes av bedrifter og organisasjoner, unntaksvis også av FoU-intitutter k Kostnader som kan dekkes:  Inntil 50% av budsjett, normalt inntil 100.000 kr

13 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Veiledningshjelp fra Puls-teamet  Forhåndsvurdering av forskningstemaer k Forhåndsvurdering av prosjektidéer og -skisser k Tilbakemeldinger på formaliteter og kvalitet på foreløpige prosjektsøknader k Være behjelpelig med kontakter til potensielle prosjektdeltakere (bedrifter og FoU-miljøer) k Gi råd om alternative finansieringsformer som for eksempel SkatteFUNN


Laste ned ppt "Tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Hvordan få frem gode prosjekter - søknadsprosessen og vurderingskriteriene Ulf Henriksen og Trond Knudsen 30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google