Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2009

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Emnet Former for disposisjonsrett til bustad Husleige Eigarseksjonar Bustadsamvirket i tillegg

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Litteratur Christian Fr. Wyller: Boligrett 4. utgave (2000) Ny utgåve venta om lag 20. februar 2009

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Undervisningssituasjonen Bakgrunnen for avgrensa tilbod av valemne Materialet frå hausten 2007 Diskusjonsforum?

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eigedomsrett til hus Eineeige Vanleg sameige Seksjonssameige

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eineeige I eige

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eineeige II eige

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo eige Vanleg sameige I

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Vanleg sameige II eige

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Seksjonssameige bruksrett eige

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Hus og grunn Huseigaren kan eige grunnen Huseigaren kan leige (feste) grunnen

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Oversyn tilknytingsformer Eigarbustader –direkte eige einebustad eigarseksjon –indirekte eige burettslagsbustad aksjebustad Leigebustader

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Burettslag eige medeige (andel) bruksrett Indirekte eige

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leigar Utleigar Avtale Eigar/hovudleigar Leige

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Direkte eige, einebustad Rett til bustad på grunnlag av direkte eineige fell utanom vårt tema Fast eigedoms rettsforhold Allmenn formuerett

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eigarseksjonar Eigarseksjonslova 1997 Seksjonering Bruksrett, vedlikehald, felleskostnader m.m. Styringsorgan, fleirtalsvedtak

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Burettslagsbustader Burettslagslova 2003 Eige av andel, overføring Bruksrett, vedlikehald, felleskostnader m.m. Styringsorgan, fleirtalsvedtak

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Husleigebustader Husleigelova 1999 Husleigelova § 1 første ledd: ”Loven gjelder avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag.”

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Husleigeavtalen Plikter for utleigaren –stille husrom til disposisjon –halde husrommet ved like Plikter for leigaren –betale leige –fara fint med husrommet, halde det ved like

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Vernereglar Leigefastsetjing og leigeendring Bortfall av leigeretten (tidsavgrensing, oppseiing)

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Aksjebustad Aksjeselskap i staden for burettslag Bruksrett som i burettslag

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Leige mot lån ”Obligasjonsleilegheit” Leigaren har lånt pengar til utleigaren

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Utviklinga på bustadmarknaden Prisendringane Leigemarknaden Finansiering og vernereglar Særleg om burettslag med høg fellesgjeld


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google