Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Open Access – opphavsrett, forretningsmodeller, lisenser Professor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Open Access – opphavsrett, forretningsmodeller, lisenser Professor."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Open Access – opphavsrett, forretningsmodeller, lisenser Professor dr juris Olav Torvund

2 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Våre rettigheter som forfattere Som forfattere er det i utgangspunktet vi som bestemmer Skal det publiseres? Hvem skal publisere? Hvor skal det publiseres? Gratis eller mot betaling?

3 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Rettighetspolitikk Institusjonene kan ikke vedta at vi skal gir fra oss våre rettigheter –Ekspropriasjon uten vederlag Institusjonene kan ikke bestemme hva som skal publiseres eller hvordan det skal gjøre Vi er ikke overbetalt i UH-sektoren. Det er ingen grunn til at vi skal gir fra oss det som tilhører oss uten kompensasjon Se til UiB og UiO

4 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net OA/frie lisenser De fleste av oss i UH-sektoren får ikke direkte betalt for det vi skriver Vi ønsker at flest mulig skal lese det vi skriver. –Hvorfor ikke gjøre det fritt tilgjengelig for de som er interessert? –Jeg gjør mye fritt tilgjengelig selv ved å legge det ut på nettet

5 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering –Masteroppgaver –Doktoravhandlinger (?) –Grålitteratur Sekundærpublisering –Allerede utgitte artikler

6 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Publisering i åpne institusjonelle arkiv Arkiv som etableres av den enkelte institusjon –UiO –UiB –NTNU –Etc Fagarkiv

7 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Publisering i åpne institusjonelle arkiv Tilgjengelig for alle Gratis (?)

8 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsmann Arbeidsavtale Forlagsavtale Lisens

9 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsmann

10 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åvl § 2 Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

11 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åvl § 2: ” Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.”

12 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åvl § 39 Opphavsmannen kan med den begrensning som følger av § 3 helt eller delvis overdra sin rett til å råde over åndsverket.

13 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Overdragelse og lisens Overdragelse: –Opphavsmannen gir fra seg sin rett Lisens: –Opphavsmannen gir tillatelse til visse former for bruk –Eksklusiv / ikke eksklusiv

14 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsmann Arbeidsavtale Lisens

15 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsrett – etablering av arkiv Eksemplarfremstilling Tilgjengeliggjøring for allmennheten Krever avtale –Ikke eksklusiv lisens

16 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Førstegangspublisering i arkiv Ikke konflikt med andre avtaler Kan det settes som vilkår i ansettelsesavtalen eller for finansiering at materiale skal gjøres tilgjengelig på denne måten?

17 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsmann Arbeidsavtale Lisens

18 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Førstegangspublisering i arkiv Ikke konflikt med andre avtaler Kan det settes som vilkår i ansettelsesavtalen at materiale skal gjøres tilgjengelig på denne måten? Man kan sette et slikt vilkår Men man bør ikke sette dette som et generelt vilkår Kan være aktuelt for –Doktoravhandlinger –Masteroppgaver (bør kunne klausuleres) Vilkår knyttet til finansiering

19 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsmann Forlagsavtale

20 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forlagsavtaler Forlag krever gjerne at en bok/artikkel ikke skal være publisert tidligere –Tilgjengeliggjøring i arkiv kan ødelegge publiseringsmuligheter

21 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forlagsavtaler Forlag krever gjerne at en bok/artikkel ikke skal være publisert tidligere –Tilgjengeliggjøring i arkiv kan ødelegge publiseringsmuligheter –Tilgjengeliggjøring av pre-print blir ofte akseptert Vil typisk være eksklusive utgivelsesavtaler Det vil typisk være restriksjoner på adgangen til å gjøre tilgjengelig i arkiv

22 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsmann Arbeidsavtale Forlagsavtale Lisens

23 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Forlagsavtaler Forlag krever gjerne at en bok/artikkel ikke skal være publisert tidligere –Tilgjengeliggjøring i arkiv kan ødelegge publiseringsmuligheter –Tilgjengeliggjøring av pre-print blir ofte akseptert Vil typisk være eksklusive utgivelsesavtaler Det vil typisk være restriksjoner på adgangen til å gjøre tilgjengelig i arkiv Sperrefrist

24 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Hvilken versjon kan gjøres tilgjengelig? Man vil typisk tillate tilgjengeliggjøring av den endelige versjonen som ble sendt tidsskriftet etter review Man tillater vanligvis ikke tilgjengliggjøring av pdf- versjon av artikkelen slik den er publisert i tidsskriftet Krever typisk at DOI inkluderes

25 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Publisering koster, hvem betaler? Tradisjonell modell: –Mottaker (abonnent) –Støtte –Gratisareid Kostnadene forsvinner ikke selv om mottakerbetalingen faller bort Vi ser ofte en naiv tro på at det som skjer på nett er kostnadsfritt Open Access – hvem skal betale? –Forfatter? –Mer støtte? –Mer gratisarbeid?

26 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Publisering koster, hvem betaler? Tradisjonell modell: Mottaker betaler Avsenderbetaling? –Man blir avhengig av publiseringsstøtte –Vil den fagpolitisk ukorrekte få støtte til å publisere? –Uavhengige aktører uten fast institusjonstilknytning (inkl ”lausungene”)? Tredjepartsfinansiering –Forskningsrådet m.m.? –Sponsorer? –Reklamefinansiering?

27 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Bør OA-publisering kreves når det er mulig? Krav om institusjonell arkivering der avtale tillater dette? Valg av OA-lisens

28 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Bruk av arkiv

29 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Opphavsmann Arbeidsavtale Forlagsavtale Lisens

30 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Bruk av arkiv Det gjelder de samme regler for kopiering m.m. som for tidsskrifter på papir

31 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Oppsummering Institusjonen må få tillatelse fra opphavsmannen Kan gjøres til en del av ansettelsesvilkår (eller finansieringsvilkår) Arkivering kan komme i konflikt med forlagsavtaler Krever klarering med forlag –Institusjonsoppgave

32 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Åpne/frie lisenser De fleste av oss i UH-sektoren får ikke direkte betalt for det vi skriver Vi ønsker at flest mulig skal lese det vi skriver. –Hvorfor ikke gjøre det fritt tilgjengelig for de som er interessert? –Jeg gjør mye fritt tilgjengelig selv ved å legge det ut på nettet

33 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Men: Kollektive vederlag Gjennom kollektive vederlag (for oss Kopinor) samles inn vederlag for bruk av våre verk Hvis vi stiller våre verk til fri disposisjon samles det ikke inn vederlag for disse. Vederlag basert på statistiske bregninger. –Tenkt eksempel: »Vernet 75% »Fri 20% »Egne 5%

34 © Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO http://www.torvund.net Kollektive vederlag Arbeider publisert med CC-lisens genererer ikke vederlag til kollektive ordninger Arbeider med CC-lisens blir ikke regnet med når man skal vurdere om man kvalifiserer for stipend En lite synlig konsekvens av å publisere med CC- lisenser og tilsvarende Det er vi som forfattere som velger


Laste ned ppt "© Olav Torvund - SENTER FOR RETTSINFORMATIKK UNIVERSITETET I OSLO Open Access – opphavsrett, forretningsmodeller, lisenser Professor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google