Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet IT-kontrakter Levering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet IT-kontrakter Levering."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Http://www.jus.uio.no/iri IT-kontrakter Levering

3 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Http://www.jus.uio.no/iri Levering Leverandør Kunde Installasjonskrav Klargjøring for installasjon Installasjon Testing Godkjenning

4 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Http://www.jus.uio.no/iri Godkjenningsprøve? Kunden har alltid en undersøkelsesplikt Skal man ha en formalisert prøve? –Hvem skal ha ansvaret? –Hvilke data skal brukes? –Godkjenningskriterier? Ved utvikling vil man alltid måtte teste Det bør avtales testprosedyrer også for utviklingsfasen Hvilke rettsvirkninger skal knyttes til en godkjenning? –I hvilken grad skal man kunne påberope mangler etter at leveransen først er godkjent?

5 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Http://www.jus.uio.no/iri Leveringstidspunkt Sentralt skjæringspunkt –Forsinkelse –Betaling –Reklamasjonsperioder Defineres ofte ut fra godkjenning av leveransen –Eks. SSA Utv98 pkt 1.3: –”Med leveringsdag menes den første virkedagen etter at leveransen er eller anses å være endelig godkjent i henhold til punkt 7.5.3.”

6 Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Http://www.jus.uio.no/iri Risikoovergang En rettighet kan ikke gå til grunne SSA K95 pkt. 7, annet ledd: –Dersom leverte programeksemplarer går til grunne etter at risikoen er gått over på Kunden, har denne likevel rett til nye programeksemplarer mot å betale Leverandørens kostnader i forbindelse med å skaffe slike. Dette gjelder likevel ikke dersom Kunden har fått overdratt til seg full opphavsrett til kildekoden.


Laste ned ppt "Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet IT-kontrakter Levering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google