Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012

2 Bustadsamvirket Frå mellomkrigstida til 1960 –burettslag –bustadaksjeselskap –bustadbyggjelag Burettslovene 1960 Prisreguleringa og endringane på 80-talet Nye burettslover 2003, i kraft frå 2005

3 Burettslovene 2003 Endringar i forholdet mellom bustadbyggjelag og burettslag –forretningsføraravtalen –oppløysing av burettslag –forkjøpsretten Endringar i burettslagsforma –fleire utbyggjarar kan bruke forma –tilnærming til seksjonssameiger

4 Kvifor både burettslag og seksjonssameiger? Brukareigeprinsipp Fellesfinansiering Ansvarsavgrensing

5 Bustadbyggjelaget Samvirkeføretak –særpreg ved samvirkeføretak –samvirkelova frå 2007 Hovudføremål –skaffe bustader –forvalte bustader Aktivitetar, bbl. kap. 7 Særleg om forkjøpsretten

6 Tidlegare utbyggingsmodell Bustad- byggjelag Buretts- lag Entreprenør Forbrukar

7 Ny utbyggingsmodell Bustad- byggjelag Buretts- lag Entreprenør

8 Utbygging av burettslag Bustadbyggjelag eller annan utbyggjar kan sitje med alle andelar i eit burettslag, § 2-12 Inga tidsgrense –men dersom burett, overføring av andel seinast to år etter første overtaking av burett, § 2 ‑ 13 tredje ledd

9 Utbygging (framh.) Avtale med forbrukar om rett til bustad –bustadoppføringslova eller avhendingslova Burett før overtaking av andel –regulert av brl. kap. 5 –registrering av retten til bustad –avhending, pantsetjing m.m. av retten til bustad

10 Bustadoppføringslova Heimelsoverføring – overføring av andel dersom burettslaget har heimel til eigedommen, § 1 a Burettslaget kan gjera krav gjeldande mot utbyggjar

11 Andelskapital i burettslaget Burettslagslova § 3-1 Andelskapital 5000–20000 pr. andel

12 Innskot Burettslagslova § 2-10 Lån til laget Sikra ved pant i eigedommen

13 Fellesgjeld Laget kan ta opp lån som er sikra med pant i eigedommen

14 Finansiering av burettslaget Andelskapital Innskot Fellesgjeld

15 Nedbetaling av fellesgjeld Verdien av andelen (nettoverdien) aukar

16 Tiltak mot låginnskotsbustader Rammer for fellesgjeld (§§ 2-14 til 2-16) Opplysningar om totalpris Føresegner om sikringsordningar (§§ 5 ‑ 26 til 5 ‑ 30) Restriktive reglar om kven som kan avtale om rett til bustad (§ 2-12 a)

17 Rettsregistrering Burettslagslova kap. 6 Registrering i grunnboka –andelane registrerte som registereiningar –også avtalar om rett til bustad –registrering av rettar i andelane

18 Pantsetjing av burettslagsandel Pantelova § 4-3 a Rettsvern ved tinglysing i grunnboka

19 Pantsetjing av aksjebustad eller obligasjonsleilegheit Pantelova § 4-3 Notifikasjon Eventuelt handpantsetjing av innskotsbevis


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google