Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avtalepant i lausøyreting Realregistrerbar lausøyre –skip –fly Vanlege lausøyreting – handpant Næringslausøyre – underpant Salspant ?

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Handpantregelen Pantelova § 3-2 Vanlege lausøyreting Ikkje handpant i realregistrerbar lausøyre Praktisk? –vanlege lausøyreting –verdipapir, heimelsdokument til husrom

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Handpantregelen ”… eieren taper rådigheten over pantet” Overlevering til panthavar Overlevering til tredjeperson Nøkkelpant Melding til tredjeperson

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar Panthavar sit med tingen

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar Nøkkelpant

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar U Tredjemann sit med tingen

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar 1 Sekundærpant S Panthavar 2 B

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar 1 Sekundærpant S Panthavar 2 U B

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A U Eigar Frampant Panthavar S Frampant-havar B

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 5

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 5 Kan båten registrerast? Sjølova § 11 Kan båten handpantsetjast? Pantelova § 3-2 første ledd

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Underpant i næringslausøyre Driftstilhøyrsle Motorvogner m.m. Landbrukslausøyre Fiskerilausøyre Varelager

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Næringsdrivande Føretak registrert i Føretaksregisteret Sjukehus, universitet m.m.

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern Tinglysing i Lausøyreregisteret

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Driftstilhøyrsle Maskiner, reiskapar, innbu og anna utstyr –Rt. 1992 s. 1629 (kundeliste) Rett til varemerke, patent, mønster, krinsmønster, planteforedlarrett, erverva opphavsrett Mutingsrett (undersøkingsrett) Avgrensing mot andre grupper lausøyre

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Motorvogner m.m. Pantelova § 3-8 Motorvogner Anleggsmaskiner Jarnbanemateriell Bruk i verksemda

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Motorvogner m.m. ”Flåtepant” eller pantsetjing einskildvis Særregel om rettsvern mot omsetningservervar ved pantsetjing einskildvis

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Landbrukslausøyre Pantelova § 3-9 Næringsverksemd i landbruket Driftslausøyre og varer –ikkje vanleg tilhøyrsle til fast eigedom –ikkje motorvogner Særleg om akvakultur

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fiskereiskapar Pantelova § 3-10 Næringsverksemd med fiske- eller fangsfarty Ikkje tilhøyrsle til fartyet Ikkje varer

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Varelager Pantelova § 3-11 Råvarer, uferdige varer, ferdige varer, handelsvarer Drivstoff, forbruksmateriell Emballasje

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Varelager Alle varer som tilhøyrer pantsetjaren Avdeling Varer på veg ut eller inn

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 6 Omfatta panteretten tanken? Omfatta panteretten drivstoffet? Pantelova § 3-11

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Meir om rettsvern Tinglysing i Lausøyreregisteret Tingssamband Avdeling –driftstilhøyrsle –varelager Eigedomsrett eller bruksrett Frampantsetjing

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Salspant og prioritet Pantelova § 3-4 tredje ledd Salspanteretten går framom underpanterett i driftstilhøyrsle

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt. 2000.1360 ”Flåtepant” i motorvogner 1994 Salspant i traktor 1997 Pantelova § 3-4 tredje ledd

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avhending Retten til å avhende, pantel. § 3-7 –forsvarleg drift, ikkje vesentleg reduksjon av trygd –varesal innafor vanleg verksemd –til varsel om tvangsdekning Bortfall av panteretten –skjeringspunkt?

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avhending i strid med panthavars rett Godtruerverv etter godtrulova Men merk særregel for motorvogn

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 7 Hadde Gyldenlaks rett til å selje fisken? Pantel. § 3-9 femte ledd, jf. § 3-7 Har Oppdrift vunne rett i god tru? Godtrulova § 1

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 8 Omfattar bankens pant hjullastaren? Rett til å handpantsetje? Har Wim vunne rett i god tru? Godtrulova § 1


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google