Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009

2 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avtalepant i lausøyreting Realregistrerbar lausøyre –skip –fly Vanlege lausøyreting – handpant Næringslausøyre – underpant Salspant ?

3 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Handpantregelen Pantelova § 3-2 Vanlege lausøyreting Ikkje handpant i realregistrerbar lausøyre Praktisk? –vanlege lausøyreting –verdipapir, heimelsdokument til husrom

4 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Handpantregelen ”… eieren taper rådigheten over pantet” Overlevering til panthavar Overlevering til tredjeperson Nøkkelpant Melding til tredjeperson

5 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar Panthavar sit med tingen

6 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar Nøkkelpant

7 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar U Tredjemann sit med tingen

8 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar 1 Sekundærpant S Panthavar 2 B

9 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A S Eigar Panthavar 1 Sekundærpant S Panthavar 2 U B

10 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo A U Eigar Frampant Panthavar S Frampant-havar B

11 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 5

12 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 5 Kan båten registrerast? Sjølova § 11 Kan båten handpantsetjast? Pantelova § 3-2 første ledd

13 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Underpant i næringslausøyre Driftstilhøyrsle Motorvogner m.m. Landbrukslausøyre Fiskerilausøyre Varelager

14 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Næringsdrivande Føretak registrert i Føretaksregisteret Sjukehus, universitet m.m.

15 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rettsvern Tinglysing i Lausøyreregisteret

16 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Driftstilhøyrsle Maskiner, reiskapar, innbu og anna utstyr –Rt s (kundeliste) Rett til varemerke, patent, mønster, krinsmønster, planteforedlarrett, erverva opphavsrett Mutingsrett (undersøkingsrett) Avgrensing mot andre grupper lausøyre

17 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Motorvogner m.m. Pantelova § 3-8 Motorvogner Anleggsmaskiner Jarnbanemateriell Bruk i verksemda

18 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Motorvogner m.m. ”Flåtepant” eller pantsetjing einskildvis Særregel om rettsvern mot omsetningservervar ved pantsetjing einskildvis

19 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Landbrukslausøyre Pantelova § 3-9 Næringsverksemd i landbruket Driftslausøyre og varer –ikkje vanleg tilhøyrsle til fast eigedom –ikkje motorvogner Særleg om akvakultur

20 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Fiskereiskapar Pantelova § 3-10 Næringsverksemd med fiske- eller fangsfarty Ikkje tilhøyrsle til fartyet Ikkje varer

21 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Varelager Pantelova § 3-11 Råvarer, uferdige varer, ferdige varer, handelsvarer Drivstoff, forbruksmateriell Emballasje

22 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Varelager Alle varer som tilhøyrer pantsetjaren Avdeling Varer på veg ut eller inn

23 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 6 Omfatta panteretten tanken? Omfatta panteretten drivstoffet? Pantelova § 3-11

24 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Meir om rettsvern Tinglysing i Lausøyreregisteret Tingssamband Avdeling –driftstilhøyrsle –varelager Eigedomsrett eller bruksrett Frampantsetjing

25 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Salspant og prioritet Pantelova § 3-4 tredje ledd Salspanteretten går framom underpanterett i driftstilhøyrsle

26 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Rt ”Flåtepant” i motorvogner 1994 Salspant i traktor 1997 Pantelova § 3-4 tredje ledd

27 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avhending Retten til å avhende, pantel. § 3-7 –forsvarleg drift, ikkje vesentleg reduksjon av trygd –varesal innafor vanleg verksemd –til varsel om tvangsdekning Bortfall av panteretten –skjeringspunkt?

28 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Avhending i strid med panthavars rett Godtruerverv etter godtrulova Men merk særregel for motorvogn

29 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 7 Hadde Gyldenlaks rett til å selje fisken? Pantel. § 3-9 femte ledd, jf. § 3-7 Har Oppdrift vunne rett i god tru? Godtrulova § 1

30 Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Eksempel 8 Omfattar bankens pant hjullastaren? Rett til å handpantsetje? Har Wim vunne rett i god tru? Godtrulova § 1


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Panterett Hausten 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google