Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

P Nytt fra forskning om bekjempelse av insekter i økologisk grønnsaksdyrking i Sveits Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "P Nytt fra forskning om bekjempelse av insekter i økologisk grønnsaksdyrking i Sveits Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold."— Utskrift av presentasjonen:

1 P Nytt fra forskning om bekjempelse av insekter i økologisk grønnsaksdyrking i Sveits Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold Norsk Landbruksrådgiving Østafjells

2 Påstand (fra Thomas Holz) ”Det er ikke lenger behov til kjemisk ugrasbekjempelse i grønnsaker” Dagens moderne og nye maskiner til mekanisk og termisk ugras bekjempelse fungerer bra nok – forutsetning er riktig bruk av riktig redskap, forbyggende rutiner og en gårdsindividuell kunnskapsbasert strategi

3 Skadeinsekter - økonomisk flaskehals til mekanisk og termisk ugras bekjempelse Bruk av insektnett koster penger Insektnett gjør mekaniske arbeidsoperasjoner komplisert (ligger hele tiden i veien) Derfor kommer ofte mekanisk bekjempelse ikke til rett tid => insektnett er en stor hindring Uten bruk av insektnett ville det være økonomiskere å harve ugras agronomisk optimal (til/før frøbladstadiet) Dermed minimal risiko til at alternativ ugrasbekjempelse misslykker

4 Behov til å få kontroll på insekter Det ville spare insektnett Kun biologiske midler vil ikke være eneste løsning => virker ikke alltid god nok, kostbar Forbyggende tiltak kommer i økologisk dyrkning før direkte bekjempelse (krav fra økoregelverk) =>forutsetning til å bruke ”midler” Forventningen at flere tillate biologiske midler ville være eneste løsningen (f. eks. mot kålmøll) har ikke hjemmel i regelverk! Er sannsynlig økologisk lite realistisk (trolig blindvei som kjemisk bekjempelse i dag)

5 Vi trenger noe nytt! Grønnsaker i Norske veksthus dyrkes i dag nesten uten kjemisk plantevern Kan det også være mål til grønnsaker dyrking på friland?

6 Foregangsfylke økologiske Grønnsaker reiste til Sveits i sommer 2014 Besøk hos FiBL (økologisk forskningsinstitut) Foredrag „Habitatmanagement og plantervern“, fra Martin Koller Presentasjon av forskningsarbeid fra forsker: Dr. Henryk Luka (hernyk.luka@fibl.org), Martin Kollerhernyk.luka@fibl.org

7 Habitat management 1.Landskapsstukur som hekker, trer, brakk striper, blomsterstriper 2.Anordning av kulturplanter 3.Bearbeidingsstrategier (intensitet, brakk, overvintering, slåtidspunkt, pløyetidspunkt) Mål: 1.Fremme nyttedyr 2.Minimere skadedyr Foto: FiBL

8 Fremme nyttedyr som en del av plantevern

9 Biodiversität i kål Øke antall nyttedyr -> reduksjon skadedyr -> mindere sprøyting-> økt biodiversität Foto: FIBL

10 Mål Hvilke blomsterarter kan lokke nyttedyr til kålfelt ? Hvilken nyttedyr øker parasiteringen? Er det mulig å redusere skadeomfang med målrettet tiltak?etablering av blomster? Spørsmål Øke antall nyttedyr -> reduksjon skadedyr -> mindere sprøyting-> økt biodiversität

11 Kohl Mamestra brassicaePlutella xylostella Trichogramma evanescens Diadegma semiclausum Microplitis mediator Cotesia rubecula Pieris rapae / brassicae Schädlinge Parasitoiden Larvalparasitoid Eiparasitoid Cotesia glomerata Skadedyr- / Nyttedyr system i kål Luka et al. 2010 (fra Dr. Henryk Luka, FiBL Schweiz)

12 Hvilken lukt lokker hvilken nyttedyr (fra Dr. Henryk Luka FiBL Schweiz) Glass Y-tube olfactometer Airflow 0.5l/min Airflow 0.5l/min Fotos E. Belz Belz et al. 2013

13 Forløpig konklusjon (fra Dr. Henryk Luka FiBL Schweiz) Kornblomster...... Veldigfristende før larve parasiter …øker overlevelsetid av parasiter, økt parasitering av skadyr eg... Øker parasitering av skadedyr larver... Ikke nok reduksjon av skadeomfang Prinsipet fungerer men effekten er enå ikke tillstrekelig => skal optimeres!

14 Foreløpig resultat (fra Dr. Henryk Luka FiBL Schweiz) Nyttedyr bed ved siden og i kålfelt 14 Juli August Fotos H. Luka NameMenge (deutsch)(botanisch)(kg/ha) > FutterwickeVicia sativa45.2 > Echter Buchweizen Fagopyrum esculentum 11.1 > KnorpelmöhreAmmi majus0.8 > Kornblume Centaurea cyanus 2.8 > KlatschmohnPapaver rhoeas0.1

15 Ideer til økologisk Bruk av dagens insektnett er store kostnader, det er fristende å slippe nett bruk med planlagt strategisk optimering av forhold til bestemmte nyttedyr Det er kanskje ikke mulig til hver hold og i hvert år å få tilstrekkelig effekt? Men ville det fungere i 80% av alle tilfelle, kunne det være mulig å bruke i resten av 20% ”biologiske middler” til økologisk?

16 Takk til Martin Koller, FiBL Sveits - for inspirasjon og diskusjon Dr. Henryk Luka (hernyk.luka@fibl.org) for å overlate presentasjone fra sin arbeithernyk.luka@fibl.org


Laste ned ppt "P Nytt fra forskning om bekjempelse av insekter i økologisk grønnsaksdyrking i Sveits Thomas Holz Foregangsfylke økologiske grønnsaker produksjon Vestfold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google