Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Integrert plantevern i etablert eng

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Integrert plantevern i etablert eng"— Utskrift av presentasjonen:

1 Integrert plantevern i etablert eng

2 Integrert plantevern Hva er integrert plantevern?
Integrert bekjempelse er et system som i nær sammenheng med det omgivende miljøet og populasjonsdynamikken til skadegjøreren, tar i bruk alle brukbare teknikker og metoder som lar seg forene, for å holde populasjonene av skadegjørerne under det nivået som forårsaker økonomisk skade Det betyr at forebyggende tiltak er like viktig som direkte tiltak.

3 Forebyggende tiltak Gi kulturplantene best mulig vekstforhold
Rett gjødsling, art/sortsvalg, rett pH, god jordstruktur Sikre rask spiring av grasfrø ved gjenlegg.

4 Direkte tiltak GJENNLEGSÅRET
Bruk av dekkvekst som konkurrerer med ugraset Pussing med slåmaskin Dette har effekt på ugras som har høyt vekstpunkt. F.eks meldestokk, då, pengeurt etc. Planter med lavt vekstpunkt vil ikke kunne bekj med pussing F.eks vassarve, tunrapp, linbedel. Slike vekster vil kunne vokse bedre etter pussing. Bruk av kjemiske midler Velg rett middel ut fra ugrasflora og kulturvekst Sprøyt på rett stadium. Ugras 2-4 varige blad. Pass på at kløveren er stor nok – et trekobla blad.

5 Direkte tiltak Etablert eng
Ugrasbekjempelse i etablert eng foregår når ugraset er mest sårbart De fleste plantene er mest sårbare ved begynnende strekningsvekst. Utnytt dette uansett om det brukes mekaniske eller kjemiske tiltak. Mekaniske tiltak Pussing, luking, beiting Se ellers tiltak for de enkelte arter Kjemiske tiltak Rett spøytetid, middel og dose.

6 Kjemisk plantevern Hva ønsker du å bekjempe? Rett middel?
Rett dosering? Rett behandlingstidspunkt? Behandlingsfrist? Verneutstyr? Sprøyteutstyr? Rett middel, til rett tid og i rett dose avgjør resultatet.

7 Hva er et ugras?

8 3 påstander Du kan godt ha et ugrasproblem uten å ha problemugras.
Du kan ikke ha problemugras uten å ha et ugrasproblem. God jord- og plantekultur er en forutsetning for å lykkes i ugraskampen.

9 Høymole Flerårig med kraftig greinet pålerot
Formering i hovedsak med frø, ca frø pr. plante. Kan også utvikle nye planter av oppdelte rotbiter. IP tiltak Unngå frøspredning. Tidlig slått og ensilering er effektivt Luking, aktuelt ved begrensa mengder. Få med øverste 5 cm av rota. Vurder pløying hvis høymole har tatt overhånd. Kjemisk midler aktuelt: Starane XL, Spitfire /Tomahawk eller ”off label” med Ally 50 ST.

10 Krypsoleie Flerårig med kraftig trevlerot.
Formering med frø og krypende rotslående stengler. Ca frø pr. blomsterbærende stengel. IP tiltak: Hindre frøspredning. Grøfte vassjuk jord. Kjemiske tiltak: Eks, MCPA, eller MCPA i kombinasjon med midler mot Høymole.

11 Løvetann Flerårig med kraftig greinet pålerot.
Formering med frø og oppdelte rotbiter. Ca frø pr. korg (ca pr. plante.) Gode spredningsegenskaper ved å blomstre og sette frø på få dager. Nye frø spirer raskt. IP tiltak God engkultur Kortvarige omløp Kjemiske tiltak: F.eks. samme midler som mot Høymole, eller med Express + klebemiddel.

12 Hundekjeks Engangsblomstrende ”flerårig” med greinet pålerot.
Formering med frø og nydanning av røtter. Ca frø pr. plante. IP tiltak. Unngå frøspredning. Tidlig høsting før hundekjeksen blomstrer vil redusere skuddanningen Trives med mye nitrogengjødsel. Mindre gjødsling ytterkant av skiftene positivt. Kjemiske tiltak: Kortvarig eng og/eller kjemisk med Harmony 50 SX + klebemiddel, eller Optica Mekoprop. Høyeste tillatte dose.

13 Kveke Flerårig, lyselskende plante.
Formering med frø og krypende jordstengler. Ca. 50 frø pr. aks. IP tiltak: Bekjempelse av kveke bør skje utenom kulturene Tiltak settes inn når kveka har 3-4 blad. Da er kveka mest ømfintlig Blir rotbitene små, 4-8 cm vil pløying redusere mengden skudd. Kjemiske tiltak: Brakking før fornying av enga.

14 Tunrapp Vinterettårig med trevlerot
Formering i hovedsak med frø. Ca. 450 frø pr. plante. Trives der det er mye tråkk. Etablerer seg ikke der enga er tett og fin. IP tiltak: Sikre god etablering av gjenlegget. Breisåing eller kryssåing positivt. Grunn såing som sikrer rask spiring av grasfrø Unngå beiting utover høsten som gir tråkkskader. Hvis mye tunrapp, forny enga

15 Knereverumpe Toårig til fleråig plante med trevlerot
Formering i hovedsak med frø. Ca. 150 frø pr. plante. Etablerer seg ikke der enga er tett og fin. IP tiltak: Sikre god etablering av gjenlegget. Unngå vassjuk jord. Bruk reint såfrø.

16 Frøugras Frøugras i etablert eng betyr at enga er for tynn.
Vassarve kan bekjempes med f.eks: Starane XL, Spitfire/Tomahawk eller Express + klebemiddel.


Laste ned ppt "Integrert plantevern i etablert eng"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google