Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KICK-OFF 03.11.10 Samhandling et felles ansvar i Namdalen og Nord-Trøndelag Hege Sørlie Rådmann Namsos kommune Administrasjonssjef MNS Leder i samarbeidsutvalget.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KICK-OFF 03.11.10 Samhandling et felles ansvar i Namdalen og Nord-Trøndelag Hege Sørlie Rådmann Namsos kommune Administrasjonssjef MNS Leder i samarbeidsutvalget."— Utskrift av presentasjonen:

1 KICK-OFF 03.11.10 Samhandling et felles ansvar i Namdalen og Nord-Trøndelag Hege Sørlie Rådmann Namsos kommune Administrasjonssjef MNS Leder i samarbeidsutvalget KS/HNT

2 Samarbeidsutvalget Mål: Skal bidra til at HNT og kommunehelsetjenesten i NT tilbyr våre felles pasienter og pårørende en samordna og helhetlig helsetjeneste. Skal utveksle erfaringer og synspunkter om aktuelle saker av felles interesse i den hensikt å gi råd til beslutningstakere i helseforetaket og KS/kommunene i Nord-Trøndelag.

3 Representanter Hege Sørlie – Namsos kommune- leder Arne Flaat – HNT - nestleder Arne Ketil Auran – Frosta Tone Haugan – Verdal Torgeir Scmidt-Melby – Leksvik Tomas Hallem – KS Hilde Ranheim – HNT Øystein Sende – HNT Dagfinn Torsvik – HNT John Ivar Toft – HNT Kari Bratland Totsås – HNT Åshild Nymo – Rehabiliteringsinstitusjonene Øystein Bjørnes – brukerrepresentant Torgeir Skevik – fylkesmannen (møte- og talerett)

4 Ny rolle? Ny tid – tilpasset oss reformen Bakteppet Innsatsområdene; - Styrking av kommunehelsetjenesten - Økt satsing på folkehelsearbeid - Etablering av lokalmedisinske sentra - Utvikling av lokalsykehusenes rolle i spesialisthelsetjenesten Ny strategi mellom kommunene i NT og HNT vedtatt i juni 2010

5

6 Målet for samhandlingsstrategi At brukerne opplever en likeverdig, helhetlig og forutsigbar tjeneste med god kvalitet på bruker-, system- og fagnivå At oppgavedelingen mellom tjenesteyterne innrettes ut fra målsettingen om en mer effektiv (samfunnsøkonomisk) utnyttelse av disponible ressurser At effekten av styrket samhandling er målbar og blir evaluert

7 Handlingsplan 2010 – 2012 Hvor er vi i dag? Forpliktende samhandlingsarkitektur Oversikt over relevante prosjekter Dokumentasjon av felles styringsindikatorer Oppstart med standardisering av pasientforløp Sikre brukermedvirkning Følge opp kommunikasjonsstrategien Rekrutterings- og kompetansefremmende strategier.

8 Samhandlingsreformen NT har kommet langt – ulike veivalg HMN og KS Kommuneregioner – prosjektstyrt - Værnes - Levanger, Verdal og Frosta - Invest - Midtre Namdal samkommune - Indre Namdal - Ytre Namdal Nettverk av ledere og fagpersoner Osen og Flatanger

9 Utfordringer fremover Krevende Ingen med totalansvar Utfordrer tradisjonell tenkning Utfordrer både fagfolk og politikere Kompetanse Ting tar tid Oversikt

10 Forutsetninger for å lykkes Ansvarsavklaring Tørre å ta nødvendige grep Helhetstenkning - Namdalen Tydelige politikere, ledere og helsearbeidere Være raus …… og Lykke til!!!


Laste ned ppt "KICK-OFF 03.11.10 Samhandling et felles ansvar i Namdalen og Nord-Trøndelag Hege Sørlie Rådmann Namsos kommune Administrasjonssjef MNS Leder i samarbeidsutvalget."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google