Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Gjensidige, AquaNor 2005 11. august 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Gjensidige, AquaNor 2005 11. august 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Gjensidige, AquaNor 2005 11. august 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid Fra røde tall til optimisme på 4 år  Mye er gjort for å styrke norsk havbruksnærings konkurransekraft, - og mer skal gjøres de neste 4 årene……….  Gled dere – vi er klar!

3 Verdier fra havet – Norges framtid Politikken skal bidra til økt norsk konkurransekraft

4 Verdier fra havet – Norges framtid Erkjennelsen Industriell produksjon med klar distriktsprofil Hvorledes virksomheten drives er viktigere enn hvem som eier virksomheten (jf. ny Akvakulturlov) Markedets/forbrukerens preferanser i fokus Konkurranseutsatt – rammevilkårene hjemme og internasjonalt må sikre konkurransekraft Kompetent kapital – begrensende faktor Foto: EFF og Marine Harvest

5 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: Hugo Lande Foto: EFF 1 – Næringens ansvar Å drive kostnadseffektivt (egen lønnsomhet) Sikre egen kapitaltilgang, kompetanseoppbygging, produktutvikling, m.m. Utvikle og betjene markedene 2 – Myndighetenes oppgaver Miljøvennlige/bærekraftige rammebetingelser Markedsadgang Forskning og Utvikling Infrastruktur, m.m. Forvaltning av kystarealer (jf andre brukerinteresser) Ansvars- og rolledeling

6 Verdier fra havet – Norges framtid Nasjonalt  Økonomisk politikk har sikret: −lav rente −positiv valutautvikling  Fra røde tall til investeringsvilje og optimisme Regjeringens politikk har bidratt til stabile rammevilkår som igjen har ført til positiv utvikling for næringen Valutakurser Foliorenten

7 Verdier fra havet – Norges framtid … og vi gjorde … 20032004 Konkursforskrift I Redusert eksportavgift Ny akvakulturlov Fôrkvoteordningen avviklet 2005 Nytt produksjonssystem (MTB) NYTEK Tildeling av 2003- konsesjonene Strategimøter mellom næring og departement Havbeiteforskrift Ny klareringsforskrift (tidligere flytteforskrift) Heving av grensene for eierregulering IK-akvakultur IK-akvakultur (fastsettes) Lakseavtalen opphører Ny felles driftforskrift Settefiskforskrift Tildelingsforskrifter Revidert konkursforskrift = iverksatt politikk = forslag

8 Verdier fra havet – Norges framtid 2006 …og vi skal fortsette med.. Ny akvakulturlov Økt MTB for ørret Fangstbasert havbruk Høring akvakulturregister Stamfisk Selskapsnøytralt regelverk Samdrift Ekspropriasjon Gjennomgang av Fiskeridirektoratet EFF Økt delegasjon til regionkontorene Brukerundersøkelse Tiltak mot rømming = nye tiltak = ikrafttredelse = vedtatt Mattilsynet Strategimøter næring departement

9 Verdier fra havet – Norges framtid Nasjonale rammebetingelser Fra 2003; fokusert og gjennomført en lang rekke endringer og tilpasninger, eksempler; −konkursforskriften −avvikling av fôrkvoter −nytt produksjonsregime (MTB) −ny klareringsforskrift (tidl. flytteforskr.) −tildeling av nye konsesjoner −heving av grense for eierregulering Fortsatt endringer i 2005 og fremover, eksempler; −nytt regelverk for samdrift vedtatt −selskapsnøytralt regelverk innføres −forskrifter for fangstbasert havbruk sendt på høring 9. august −akvakulturregister etableres fra nyttår

10 Verdier fra havet – Norges framtid Foto: Fiskeriforskning Regjeringen skal fortsatt ha høy aktivitet i markedsarbeidet Foto: Fiskeriforskning Internasjonalt arbeid EU −arbeidet for frihandel for norsk laks på EU- markedet er meget høyt prioritert USA −”Sunset review” WTO −offensive norske interesser når det gjelder markedsadgang for fisk EFTA −Regjeringen prioriterer inngåelse av frihandelsavtaler med Sør-Korea, Kina og Japan + Egypt, Canada, Thailand og den sørafrikanske tollunionen (SACU).

11 Verdier fra havet – Norges framtid Veien videre Tiltrekke tålmodig og kompetent kapital Økt trygghet for investeringer (pant, m.m.) Utvikle oppdrett av nye arter (torsk, kveite, o.a.) Utvikle nye markedstilpassede produkter Utvikle nye markeder (næringen, EFF o.a.) – spot og langsiktige, formaliserte avtaler Styrke relasjonene mot andre næringer (landbruk) Styrke FoU arbeidet ytterligere (jf. blå-grønn matallianse) Fokus på handelsbetingelser Strukturelle endringer (store integrerte bedrifter vs mindre og spesialiserte nisjeprodusenter) Foto: EFF


Laste ned ppt "Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Gjensidige, AquaNor 2005 11. august 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google