Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14 FYLKESMANNENS UTVIDEDE UTDANNINGSMØTE TEMA: LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG VURDERING.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14 FYLKESMANNENS UTVIDEDE UTDANNINGSMØTE TEMA: LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG VURDERING."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14 FYLKESMANNENS UTVIDEDE UTDANNINGSMØTE TEMA: LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG VURDERING

2 Mål for dagen:  å styrke læreplan- og vurderingskompetansen blant skoleeiere og skoleledere Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

3 Hvorfor er vi her? Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

4 Vi er her også fordi..  Evalueringen av Kunnskapsløftet (2012)  Læreplaner vies særlig oppmerksomhet:  Mangler sammenhenger  Uklare kompetansemål  Vurdering  Mangler et felles læreplanspråk…  som kan lette det lokale arbeidet med læreplanene Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

5 «Det har vært mangelfull støtte til Skoleeierne fra nasjonalt hold». - Evalueringen LK-06

6 Tiltak  Staten mer støttende:  Samlinger  Satsing på vurderingskompetanse, VFL  Satsing på videreutdanning  Udir.no  Tilsyn innrettet mot skolens kjerneområde og med en ny organisering. Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

7 Vurderingskompetanse, VFL Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

8 Vurderingskompetanse - VFL  VEST-AGDER: VFL pulje 3 (2012 – 2013)  15 av 15 kommuner deltok + 4 private skoler  64 av fylkets 104 grunnskoler deltok i satsingen  50 prosent av alle elevene i GS Vest-Agder ble berørt av satsingen - 11 933 av 22 962 elever  50 prosent av alle lærerne i GS Vest-Agder ble involvert i satsingen - 1 310 av 2 459 lærere Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

9 Videreutdanning Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

10 Videreutdanning Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

11 Videreutdanning  VEST-AGDER: Rekordoppslutning av ordningen «Kompetanse for kvalitet»  Stadig gunstigere for skoleeiere å innvilge videreutdanning  115 lærere tar videreutdanning skoleåret 2014/2015 – ca. 5 prosent av lærerne Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

12 Tilsyn Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

13 Tilsyn - læreplanarbeid  FMVA tilsyn med læreplanarbeid og skolebasert vurdering skoleåret 2013 – 2014.  En stor og en liten kommune  Tilsynsrapporter tilgjengelig på FMVA hjemmeside Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

14 Tilsyn - læreplanarbeid Noen betraktninger:  Det kreves gode rutiner hos skoleeier for å kunne bedømme om de lokale læreplanene tilfredsstiller kravene i læreplanverket og om planene blir anvendt i praksis  Få eller ingen kommunale læreplaner betyr mye arbeid for den enkelte skole. Er det riktig? Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

15 Maler for årsplaner/periodeplaner kan gjøre det lettere å:  bryte ned/operasjonalisere kompetansemålene i læringsmål  knytte læringsmålene til et undervisningsinnhold  beskrive kjennetegn på ulik grad av måloppnåelse i sammenheng med kompetansemål Hva er grunnen til at skoler ikke bruker maler for dette? Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

16 Læreboka og læreverk står fortsatt sterkt! Obs Obs:  Er vi sikre på at læreverket sikrer at alle kompetansemålene blir dekket? Progresjon?  Hva med fag og timefordelingen? Lett for at den blir for løsrevet fra den lokale læreplanen. Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

17 Felles nasjonalt tilsyn  Temaet for det felles nasjonale tilsynet er skolens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa. Temaet er valt for å innrette tilsynet mot skolens kjerneområde og på denne måten bidra til at alle elevar får eit forsvarleg utbytte av opplæringa i samsvar med kompetansemåla i Kunnskapsløftet. Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

18 Felles nasjonalt tilsyn Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

19 Felles nasjonalt tilsyn Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

20 Felles nasjonalt tilsyn  VEST-AGDER: 3 kommuner høsten 2014  Veiledning om temaet for alle kommuner FØR tilsyn – og etter tilsyn.  Gjennomført veiledning i tre regioner Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14

21


Laste ned ppt "Lokalt arbeid med læreplaner og vurdering, KRS 22.9.14 FYLKESMANNENS UTVIDEDE UTDANNINGSMØTE TEMA: LOKALT ARBEID MED LÆREPLANER OG VURDERING."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google