Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid og konflikt Nylen 7.. 7.1: Byråkratiske organisasjonstrekk og deres betydning for samarbeid OrganisasjonstrekkBetydning for samarbeid Spesialisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid og konflikt Nylen 7.. 7.1: Byråkratiske organisasjonstrekk og deres betydning for samarbeid OrganisasjonstrekkBetydning for samarbeid Spesialisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid og konflikt Nylen 7.

2 7.1: Byråkratiske organisasjonstrekk og deres betydning for samarbeid OrganisasjonstrekkBetydning for samarbeid Spesialisering og oppdelingØker behovet for samarbeid og medfører at folk har snever kompetanse. Hemmer forståelsen for hva andre holder på med. SentralstyringFelles løsninger og arbeidsmåter tilstrebes slik at arbeidet må samordnes på tvers. Hierarkisk ordningInformasjon strømmer vertikalt, forståelsen for helheten ivaretas av de få. Klare grenserBidrar til isolasjon og identifisering med den lokale enheten. Vekt på orden og oversiktSvekker søking etter nye løsninger, og favoriserer videreføring av det bestående. Vekt på effektiv produksjonOmstilling ikke integrert i den daglige aktiviteten.

3 7.2: Implikasjoner av spontant arbeid for organisasjonen Samarbeidets forholdForutsetninger for samarbeid Deltakerne må orientere seg også etter andres aktivitet og ønsker Forutsetter informasjon og kommunikasjon om arbeidets gang De må i noen grad legger til grunn felles planer og mål Forutsetter at de har kjennskap til oppgaven og målene for den De må være villige til å fravike egne planerKrever positive holdninger. De må kunne omstille seg under arbeidets gang Forutsetter at de har en kompetanse utover enkeltoppgaven De må kunne ta på seg oppgaver på andre områder enn sine egne Som over, og i tillegg at de har forståelse for helheten

4 7.3: En streng presisering av samarbeid Deltakerne deler oppgaver helt eller delvis De står sammen om ansvaret i forhold til en eventuell leder og til omverdenen De har ett eller flere felles mål De forstår og aksepterer hverandre De kommuniserer åpent, slik at de kan gi og ta kritikk

5 7.4: Grunnlag for konflikter i organisasjoner MisforståelseFor eksempel på grunnlag av dårlig kommunikasjon Ulike holdningerFor eksempel til overtid eller samarbeid Ulike verdierFor eksempel i avveining mellom fritid og arbeid Ulike interesserFor eksempel mellom en eier og en ansatt Ulike oppfatningerFor eksempel om planlegging er nyttig eller ikke

6 7.5: Noen trekk ved dynamikken i forholdet mellom personer som er i konflikt med hverandre Den enkelte personen (A)Oppfatningen om den andre (B) A blir mer sikker på å ha rettA oppfatter B som dum og farlig A blir mer dogmatisk, forenkler mer, blir mer tilbøyelig til å overse nyanser A fortrenger Bs positive sider, eller oppfatter dem som negative A tolker mer til sin fordel, overser motargumenter A forsterker Bs negative trekk A reduserer kommunikasjonen med BDet A ser av B tolkes mer negativt

7 7.6: Samarbeid og konflikt Holdnings til konflikt UUNNGÅELIGKAN UNNGÅSUUNNGÅELIG Passiv atferd La tiden gåFornekte konflikten, alt er bra! Fredelig sameksistens, tilpasse seg La tilfeldighetene avgjøre, slå mynt og krone Tabuområder, ikke snakke om konflikten Kompromisse, leve med konflikten Kalle inn megler eller dommer Unngå de andreKonstruktiv problemløsning, samarbeid om en løsning begge er tjent med. Aktiv atferdKamp, vinne--tapeTrekke seg tilbake, Slutte


Laste ned ppt "Samarbeid og konflikt Nylen 7.. 7.1: Byråkratiske organisasjonstrekk og deres betydning for samarbeid OrganisasjonstrekkBetydning for samarbeid Spesialisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google