Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling Trondheim 8.desember 2005 Foilene er redigert etter diskusjon i møtet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling Trondheim 8.desember 2005 Foilene er redigert etter diskusjon i møtet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling Trondheim 8.desember 2005 Foilene er redigert etter diskusjon i møtet

2 Dagens nyheter Søknadsbehandling kompetansemegling 2006 Ny direktør for Divisjon for Innovasjon Utadrettet arbeid Nytt program for regionale virkemidler Databasen Resultater for 2005 Definisjoner og ordbruk Samlinger i 2006

3 Søknadsbehandling kompetansemegling 2006 13 søknader, alle fylker søkt Vurdert av ekstern faggruppe og administrasjonen. Alle ansett støtteverdige, noen med noe oppfølging PS omprioritert midler PS ønsker flerårige prosjekter Følgeforskningen: programmet trenger tid til ekperimentering og bygge plattform Nasjonale konkurranseelement framover  Tilleggsbevilgning basert på  Resultater  Eksperimentelle tiltak

4 Søknadsbehandling kompetansemegling 2006 (forts) Vurdert strengere enn tidligere Generell tilbakemelding: Institusjonell utvikling svakt Kun totalkarakterer satt, variasjon fra 3 til 5

5 Ny direktør for Divisjon for Innovasjon: Ragnhild Solheim (46) Kommer fra stillingen som utviklingsdirektør i Gilde Norge BA Utdannet ernæringsfysiolog ved Universitetet i Oslo, doktorgrad i næringsmiddelfag ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Tidl forsker ved MATFORSK og ansvar for Fjordlands FoU-virksomhet Utmerkelsen Årets Kompetansebygger 2003, blant annet for stort engasjement for samarbeid mellom forskning og næringsliv

6 Utadrettet virksomhet Presentasjon av kompetansemegling for Innovasjon Norges regiondirektører Presentasjon i Landbruksdepartementet Presentasjon i Fiskeri og Kystdepartementet Kulturnæringssatsing  IN, SIVA, Forskningsrådet (Areal) KRD profileringsmål  Send inn informasjon om suksesshistorie- bedrifter Kommunalministeren kan besøke!

7 Nytt program for regionale virkemidler : Helhetlig satsing på regionale innovasjonssystem - Hva vil vi oppnå? Regionalt  Bedre tilpasset regionale utfordringer og muligheter  Koordinerte virkemidler  Bedre samspill mellom høgskoler og institutt  Sterkere kobling mellom strategiske FoU-områder og innovasjonstiltak  Felles mål med regionale og nasjonale midler Nasjonalt  Tett samspill i VMA  Helhetlige nasjonale læringsarenaer  Økt kobling til andre nasjonale virkemidler, spesielt SkatteFUNN og brukerstyrte program  Et bredere kunnskapsgrunnlag Internasjonalt  Økt deltagelse i 7 RP

8 Styrking av kunnskapsgrunnlaget for regional innovasjon Eksperimentering/pilotsatsinger Strategisk FoU ved institutter og høgskoler -Bidra til at institusjonene bygger opp sterke FoU-miljøer Nærings- rettet høgskole satsing (nHS) Mulighetsmodell - Program for regional FoU –og innovasjon En helhetlig satsing på regional innovasjon og strategisk FoU ved høgskoler og regionale forskningsinstitutt Styrke regionale FoU-miljø og økt samhandling mellom FoU og næringsliv Virkemidler i Innovasjon Norge og SIVA Felles styre og sekretariat Verdi- skaping 2010 (VS 2010) Komp.- megling Piloter/ Nye initiativ Kommersi alisering – høgskoler og institutt FORNY Nærings- relaterte FoU- prosjekt

9 Programstyret for MOBI Programstyret for VS2010 Behandling av evaluering – En del av VRI? 01/11-06 Utlysning DS 14/12-05 Febr. 07 Søknadsfrist Detaljering Forberede møter i regionene 1/34-06 Utvikling av nytt finansierings- system for instituttsektoren – Forslag 1/7 20/4-06 01/076-06 20/415/09-06 Tentativ tidsplan

10 Databasen Beklager tidsbruk Tar høyde for tidsbruk i rapportering/årsrapport 2005 Status 28.11.05:  679 bedrifter lagt inn  Opprettet ca. 538 prosjekter Plan framover:  Rapportering 20.jan: I den databasen har  Ombygging/oppgradering over nyttår

11 Konfidensialitet mht databasen Forslag til ”kontrakt”: Revidert forslag til avtale vil bli sendt ut per e-post så snart det er klart, og lagres i databasen

12 Status per 28.nov 2005 Km-region Antall prosjekt planlagt 2005, rev 29.aug Bedriftspros jekt (institutt notert) Bedriftspros jket (forsker notert) Antall prosjekter i databasen (ca) BP inkl innrapporter te per mail Avvik fra måltall Agder201573915-5 BTV12112137153 Finnmark855135-3 Hedmark og Opplandmin253930784318 Møre & Romsdal1296409-3 Nordland188108-10 Oslo/Akershus1852275-13 Rogaland710241103 Sogn og Fjordanemin10131247133 Troms158388-7 Trøndelag25262462272 Østfold710836103 TOTALT 177159101538168-9 Nordland: skrevet at bedriftsprosjekt. Ikke fylt ut mer Rogland: 3 startet 2004

13 Rapportering: Standardrapport Revidert opplegg for standardrapport og uthenting av data til rapportering fra databasen er sendt ut per e-post og lagres i databasen

14 Terminologi i databasen/FR Bedriftskontakt  Bedrift er kontaktet (per telefon, e-post, fax eller besøk) Forprosjekt  Kompetansemegler har hatt kontakt med en bedrift og mulige bedriftsprosjekt er diskutert og vurdert med bedriften. Et forprosjekt kan resultere i et bedriftsprosjekt eller i annen form for bistand til bedriften (skatteFUNN u/ kjøp av FoU, andre prosjekt med f.eks Innovasjon Norge etc) Bedriftsprosjekt  Et FoU-prosjekt i en bedrift, der megler har bistått med å finne en forsker/fagperson som bedriften samarbeider med Kobling  Kompetansemegler har aktivt hjulpet bedriften i gang med det/de aktuelle virkemiddelet/ene Passiv henvisning  Kompetansemegler har gitt informasjon om aktuelle virkemiddel, men ikke hjulpet bedriften i gang med å benytte disse

15 Samlinger 2006 Datoer (med forbehold om endringer):  16.-17.Mars på Lillehammer  30.-31.Mai  Høst 1: Konferanse i samarbeid med Innovasjon Norge  8.-9.November Faste poster: Presentasjon av vertsinstitutt, Nytt fra Forskningsrådet, Diskusjon i forhold til status i prosjektene (ulike tema) Presentasjon av regionale forskningsinstitutt som ikke med i ordningen? Kompetanseheving

16 Forslag og innspill til tema i tillegg til kurs om bedriftsregnskap, kommersialisering og patenter Internasjonalisering IPR Bedriftsutvikling/omstilli ng med bred deltagelse Prosjektlederprosessen (PLP) Arbeid med reiselivsbedrifter Verktøy og metoder for å ta i bruk eksisterende teknologi Samarbeid med Innovasjon Norge Hvordan redusere administrative oppgaver i kompetansemegling FoU-miljø som finnes og fagmiljø de representerer Eksempler på km- prosjekter Regional organisering og forankring


Laste ned ppt "Nytt fra Forskningsrådet Kompetansemeglingssamling Trondheim 8.desember 2005 Foilene er redigert etter diskusjon i møtet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google