Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foresight Norge Regional foresight – en nøkkel til innovasjon? PF Nettverk for Fremtidstenkning Oslo, 4. mars 2008 Innledning v/Jan Dietz.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foresight Norge Regional foresight – en nøkkel til innovasjon? PF Nettverk for Fremtidstenkning Oslo, 4. mars 2008 Innledning v/Jan Dietz."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foresight Norge Regional foresight – en nøkkel til innovasjon? PF Nettverk for Fremtidstenkning Oslo, 4. mars 2008 Innledning v/Jan Dietz

2 Foresight Norge ”Vi har ingen umiddelbare planer om booking på internett.” Salgsdirektøren i SAS i 1996

3 Foresight Norge  Globaliseringen skaper muligheter og fallhøyde  Forvaltningsreformen gir fylkeskommunene og partnerskapene nye oppgaver – bl.a. regionale forskningsfond  Økende innovasjonspress – og en erkjennelse av at all innovasjon (egentlig) er regional  Behov for nye former for strategisk tenkning i regionene! Regionene i brennpunktet

4 Foresight Norge  VRI (Virkemidler for regional FoU og innovasjon)  Arena (beregnet på næringsklynger)  NCE (Norwegian Centres of Expertise)  Regionale forskningsfond (trolig fra januar 2010) Regional foresight kan være aktuelt innenfor alle ordninger Regionale virkemidler

5 Foresight Norge  Vellykkede eksempler på regional foresight: –NODE (Sørlandet) –Foresight Nordland –Innlandet 2010 (Hedmark og Oppland)  Planer om regional foresight praktisk talt over hele landet  Europeisk trend – regional foresight støttes av EU- kommisjonen Stor interesse for regional foresight

6 Foresight Norge Hvorfor kommer regional foresight? Tradisjonell planleggingNy planlegging  Byråkrati  Ekspertbasert  Håndheve lover og regler  Utredninger og høringer  Dele opp problemene  Fjerne usikkerhet  Prognoser og tall  Nettverk og prosesser  Bredere deltagelse  Utvikle ideer og muligheter  Dialog ansikt-til-ansikt  Tenke helhetlig (systemperspektiv)  Lære av usikkerhet  Flere ulike fremtidsbilder Regional foresight er med på å fornye planleggingen

7 Foresight Norge Foresight er en deltagerbasert, tilrettelagt prosess for systematisk innhenting av fremtidsrelevant kunnskap, samt utvikling av fremtidsperspektiver (visjoner) på mellomlang til lang sikt, der målet er å forbedre dagens beslutninger og mobilisere til felles handling. FOREN-nettverket (2001) Hva er foresight?

8 Foresight Norge »Mobilisering »Kunnskap »Identitet Hva handler det om?

9 Foresight Norge  Må ta krafttak for å styrke den samlede norske kompetansen  Delta i utviklingen av den europeiske kunnskapsplattformen  Spille på det nordiske samarbeidet  Skape læringsarenaer for regionene Behov for fremtidskompetanse 1

10 Foresight Norge  Videreutvikle metoder og prosesser  Forskning på hvordan foresight kan bidra til regional samhandling og innovasjon  Regionale institutter og høgskoler har viktige roller å spille – sammen med dyktige konsulenter  Et nasjonalt senter for foresight og fremtidsstudier? Behov for fremtidskompetanse 2


Laste ned ppt "Foresight Norge Regional foresight – en nøkkel til innovasjon? PF Nettverk for Fremtidstenkning Oslo, 4. mars 2008 Innledning v/Jan Dietz."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google