Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forebyggelse av Hepatitt B – trenger vi nye tiltak? Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forebyggelse av Hepatitt B – trenger vi nye tiltak? Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forebyggelse av Hepatitt B – trenger vi nye tiltak? Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2007

2 2 http://www.who.int/vaccines-surveillance/graphics/htmls/hepbprev.htm

3 3 Hepatitt B - vaksinasjon Vaksinen: –hepatitt B overflateantigen (HBsAg) produsert i gjærceller ved hjelp av rekombinant DNA teknikk –aluminiumsalt som adjuvans –over 90% beskyttet etter 3 doser –Bivirkninger: Lokalreaksjoner er ikke uvanlig Uspesifikke systemiske reaksjoner hos ca 1 % (ledd- eller muskelsmerter, tretthet, feber, hodepine, svimmelhet) Allergiske reaksjoner sjelden Vaksinasjonsskjema: –Vanlig regime 3 doser 0-1-6 måneder –Hurtigregime 0-1-2-måneder –Maksimumsintervall er ikke definert

4 4 Er hepatitt B noe problem i Norge?

5 5 Tilfeller av akutt hepatitt B i de nordiske land 1990-2005

6 6 Kronisk hepatitt B tilfeller meldt Folkehelseinstituttet 1992- 2006

7 7 Er hepatitt B noe problem i Norge? Utbrudd blant stoffmisbrukere på slutten av 90- tallet Svært få bærere utenfor høyrisikogruppene (innvandrere fra høyendemiske områder, stoffmisbrukere, menn som har sex med menn) –totalt 12 - 15 000 bærere (0,2%) –de fleste kroniske smittebærere er smittet i høyendemisk fødeland Behov for allmenn vaksinasjon for å få kontroll? –tenåringer? –spedbarn?

8 8 Forebyggende tiltak hepatitt B Preeksponeringsprofylakse Posteksponeringsprofylakse (stikkskader, sex) Neonatal profylakse Testing av gravide Skadereduserende tiltak misbrukere

9 9 Risikogrupper som bør tilbys hepatitt B- vaksine A.langvarig omgang med kjente smittebærere B.andre særlig smitteutsatte personer C.utenlandsk bakgrunn D.tilstander som gir økt risiko for smitte eller bærerskap E.smittefare under utdanningen F.smittefare under utøvelse av yrke G.smitterisiko under opphold utenfor lavendemisk område Ledd i behandlingen etter smitteeksponering

10 10 Mål for hepatitt B-vaksinasjon hindre utvikling av kroniske bærere i som kan resultere i leverskader –levercirrhose –hepatocellulært karsinom redusere insidensen av akutt hepatitt B

11 11 Målgrupper selektiv hepatitt B vaksinasjon

12 12 Mulige nye tiltak for hepatitt B-forbygging flere målgrupper for selektiv vaksinasjon universell testing av gravide generelt barnevaksinasjonsprogram økt vaksinasjonsdekning risikogrupper - og vurdering av ressursbruk justere bruken av spesifikt immunglobulin (HBIG) redusere forbruket av boosterdoser justere anbefalingene for antistoffundersøkelse etter vaksinasjon bedre oversikten over vaksinasjonsstatus (SYSVAK) bedre refusjonsordninger

13 13 Flere målgrupper for vaksinasjon Noen risikogrupper som ikke dekkes av dagens anbefalinger: seksualpartnere til stoffmisbrukere innsatte i fengsler HIV-smittede voldtektsofre sykepleiestudenter

14 14 Hepatitt B-screening av alle gravide Egnet til screening –brukbare tester tilgjengelig –behandling etablert –andre screeningtester for gravide er etablert Enkelte smittebærere uten kjente/identifiserte risikofaktorer Norge eneste vestlige land som mangler både generell screening for gravide og generell vaksinasjon av nyfødte

15 15 Bør hepatitt B-vaksine inngå i det generelle barnevaksinasjonsprogrammet? Selektiv vaksinasjon mister noen i risikogruppene Økende forekomst av hepatitt B i norskfødt befolkning –Økende risiko i det stadig flere prøver injiserbare rusmidler før 30-årsalder Økende antall norskfødte anti-HBV- positive med økende alder Spesialprogram for enkeltpersoner er ressurskrevende Vaksinasjon rundt HBsAg-pos barnehagebarn og personvern

16 16 AlderVaksinasjon mot 3 månederdifteri- tetanuskikhoste (DTP), Haemophilus influenzae-infeksjon Hib), poliomyelitt (IPV), pneumokokkonjugatvaksine (PKV) *) 5 månederDTP-IPV-Hib, PKV 11 - 12 månederDTP-IPV-Hib, PKV 15 månederMeslinger - kusma - røde hunder (MMR) 6 - 7 årDTP-IPV (IPV) 11-12 årdT 12 - 13 årMMR 13-14 årTuberkulose 15-16 årdT-IPV Barn av foreldre fra ikke- lavendemiske land Hepatitt B

17 17 Antistoffundersøkelse før og etter vaksinasjon bør begrenses til risikogrupper Før vaksinasjon for å finne kroniske smittebærere –Livshistorie –Sykehistorie Etter vaksinasjon (1-3 mnd etter) –Risiko under yrkesutøvelse –Spesielt smitteutsatt (nærkontakt, risikoadferd) –Sykdom som øker risikoen for smitte med eller konsekvenser av hepatitt B

18 18 SYSVAK Et redskap for å holde oversikt over enkeltpersonenes vaksinasjonsstatus hele livet

19 19 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "1 Forebyggelse av Hepatitt B – trenger vi nye tiltak? Synne Sandbu, overlege Avd. for vaksine Divisjon for smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google