Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PEDIATERDAGENE I OSLO 2005 13. -15. 10 PEDIATERDAGENE I OSLO 2005 13.-15.10.2005 SUBGRUPPEN I BARNE-REUMATOLOGI Bristol Hotell torsdag 13.10.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PEDIATERDAGENE I OSLO 2005 13. -15. 10 PEDIATERDAGENE I OSLO 2005 13.-15.10.2005 SUBGRUPPEN I BARNE-REUMATOLOGI Bristol Hotell torsdag 13.10.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 PEDIATERDAGENE I OSLO 2005 13. -15. 10
PEDIATERDAGENE I OSLO SUBGRUPPEN I BARNE-REUMATOLOGI Bristol Hotell torsdag kl OK

2 PROGRAM 1. FELLES PROSEDYRER?
Marite Rygg: Velkommen – Introduksjon - vaksiner ved reumatiske sykdommer hos barn Hanne Nøkleby: Vaksiner til immunsupprimerte Marite Rygg: Presentasjon av Trondheims prosedyrer ved vaksiner ved JIA og SLE/andre med redusert miltfunksjon Diskusjon 2. VEILEDER I GENERELL PEDIATRI - kap. 4: REUMATOLOGI - ORTOPEDI * Marite Rygg - Kort orientering 3. PROBLEM-KASUISTIKKER Presentasjon og diskusjon (ta med kasus så ser vi hva vi får tid til) 4. WEB-SIDEN Tilbakemelding til web-redaktør Nils Thomas Songstad på om sidene blir brukt og forslag til innhold 5. MØTEFORM Er det trolig at vi får nok folk på møtene på Pediaterdagene eller bør vi basere oss på nettdiskusjoner?

3 VAKSINER VED REUMATISKE SYKDOMMER HOS BARN
Økende bruk av kraftige antiinflammatoriske midler Nye biologiske medikamenter Flere behandlingsregimer som innebærer varierende grad av immunsuppresjon Viktig å tenke FOREBYGGING AV INFEKSJONER

4 Divisjon for smittevern
driver overvåkning av smittsomme sykdommer og smittestoffer og gir råd om smittevern og forebygging av smittsomme sykdommer til myndigheter, helsepersonell og befolkningen. Andre oppgaver er mikrobiologiske spesialundersøkelser og vaksineforsyning. Forskning i et folkehelseperspektiv er også en av hovedoppgavene. Divisjonsdirektør Hanne Nøkleby 

5 VAKSINASJONER TIL BARN MED SLE OG ANDRE REUMATOLOGISKE TILSTANDER MED MANGLENDE MILTFUNKSJON
God basisvaksinasjon: Fullt gjennomført barnevaksinasjonsprogram, inkl. Hib. Under pågående immunsupprimerende behandling kan basisvaksinasjon med drepte vaksiner gis, og det er heller ingen fare ved å gi full basisvaksinasjon ved ukjent vaksinasjonsstatus. MMR bør ikke gis mens pasienten er immunsupprimert. Pneumokokkvaksine: Pneumovaks til alle over 2 år. Til barn < 2 år: Konjugatvaksinen Prevenar. Barn mellom 2 og 5 år: Vurder “dobbel” dekning: Prevenar først. Deretter den vanlig 23-valente (Pneumavaks) etter noen måneder. Måling av antistoffnivå hvert 3.(-5.) år sendes: Nasjonalt folkehelseinstitutt, avdeling for vaksinasjon og immunitet. Oppgi diagnose: SLE/manglende miltfunksjon og dato for første vaksine. Revaksiner dersom lavt antistoffnivå. Meningokokkvaksine: MK C-konjugat til alle. I tillegg som reisevaksine dersom reiser til endemiske områder: ACWY. Ingen vits i å gi reisevaksine “for sikkerhets skyld” før reise er aktuelt siden effekten avtar med tiden (maks 3 år) og revaksinasjon ikke gir like god beskyttelse. Vannkoppevaksine: Før start av immunosuppresiva bør non-immune barn vaksineres mot vannkopper med Varilrix. Skjekk også status for Hepatitt B og BCG-vaksine til barn fra hjemland med endemisk hepatitt og tuberkulose. BCG vaksine bør ikke gis under pågående immunsupprimerende behandling med mindre det er tungtveiende grunner for vaksinasjon. Hepatitt B-vaksine: Hvis det foreligger indikasjon for hepatitt B vaksinasjon kan denne gjennomføres også under pågående immunsuppresiva. Det anbefales i tilfelle 3 doser, deretter kontroll av vaksinasjonsstatus og evt flere doser dersom lavt antistoffnivå. Influensavaksine til alle i sesongen.

6 VAKSINASJONER TIL BARN MED BARNELEDDGIKT
Levende vaksiner: Unngå levende vaksiner når barnet står på immunosuppressiva. I Norge er MMR og BCG de eneste levende vaksiner som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinering med disse 2 vaksinene bør utsettes så lenge barnet går på immundempende medisin som metotrexat, steroider, etanercept o.l. Etter avsluttet immunosuppresiv behandling, bør vaksine utsettes ytterligere i minst 6 uker. Inaktiverte vaksiner gis også til immunsupprimerte barn, selv om effekten kan være noe usikker. Hepatitt B vaksine er den eneste vaksinen hvor mulig aktivering av leddsykdom har vært postulert. Vannkoppevaksine: Før start av metotrexat, etanercept og/eller andre immunosuppresiva bør non-immune barn vaksineres mot vannkopper med Varilrix. Influensavaksine vurderes til alle på immunosuppressiva i sesongen. Folkehelseinstituttets anbefaling gjelder “voksne og barn med nedsatt infeksjonsresistens”.

7 GENERELLE RETNINGSLINJER I BARNEREUMATOLOGI
Veileder i akutt pediatri revisjon avsluttet, kommer i ny utgave Kap 4: Infeksjoner og immunologi 4.12: Septisk artritt og osteomyelitt 4.13: Akutt reaktiv artritt 4.14: Systemisk juvenil reumatoid artritt 4.15: Henoch Schønleins purpura 4.16: Kawasakis sykdom Veileder i generell pediatri - nesten ferdig, kommer i løpet av kort tid! Kap 4: Reumatologi - ortopedi 4.1: Juvenil artritt 4.2: Juvenil idiopatiske artritt 4.3: Systemiske bindevevssykdommer 4.4: Systemiske vaskulitter 4.5: Kronsike smertesyndromer 4.6: Organisering av reumatilbudet til barn 4.7: Ortopediske problemstillinger hos barn

8 PROSESSEN RUNDT GENERELL-VEILEDEREN
Kontaktnett per mail Felles diskusjoner i gruppa Starten på utvikling av FELLES PROSEDYRER?

9 TANKER OM FRAMTIDA Organisering av subgruppen Møteform Webside
Marite Rygg leder (fra okt. 2004) Nils Thomas Songstad sekretær/Web-ansvarlig Møteform Årlige møter i tilknytning til Pediaterdagene? Artenativ / supplement: Felles diskusjonsforum (åpent/lukket på PedWeb)? Webside Brukes den? Ideer til tema på webben?


Laste ned ppt "PEDIATERDAGENE I OSLO 2005 13. -15. 10 PEDIATERDAGENE I OSLO 2005 13.-15.10.2005 SUBGRUPPEN I BARNE-REUMATOLOGI Bristol Hotell torsdag 13.10.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google