Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjell Erik Øie Statssekretær

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjell Erik Øie Statssekretær"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjell Erik Øie Statssekretær 18.06.07
Samisk oppvekst – i dag og i morgen Innlegg på konferanse om samisk oppvekst Kjell Erik Øie Statssekretær

2 Hvem er vi som mennesker?
Vi er alltid en kombinasjon av arv og miljø Vi formes av vår kultur og våre erfaringer Vi utvikler en identitet gjennom tilhørighet til andre mennesker

3 Barnekonvensjonens artikkel 30:
”I land hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter eller urfolk, skal et barn som tilhører en slik minoritet eller urfolk, ikke nektes retten til sammen med andre medlemmer av sin gruppe å nyte godt av sin kultur, å bekjenne seg til og utøve sin religion eller bruke sitt språk”

4 Utfordringer for samiske barn og ungdommer
Samiske barn og unge velger forskjellige strategier i møte med storsamfunnets uvitenhet og fordommer Mange samiske barn og unge er i dag slektsmessig flerkulturelle Den enkelte kommune må sikre at områder som barnehage, helse- og sosialtjenesten, skolen, SFO og fritidstilbud utvikles slik at samisk og norsk kultur i størst mulig grad har samme status og oppleves som likeverdige

5 Barnevernet Barnevernet skal ha god flerkulturell kompetanse og god kunnskap om samisk barnevern i områder med samisk befolkning Barne -, ungdoms og familieetaten, region nord (Alta) har et spesielt ansvar for å gi den samiske befolkningen et godt barnevernstilbud Barnevernets utviklingssenter i Nord- Norge har fått i oppdrag å utarbeide ”Kunnskapsstatus og kunnskapsbehov for barnevernet i samiske områder av Norge”. Samisk barnevern vil være en del av vårt flerårige kunnskaps- og kompetanseprogram for å høyne barnevernskompetansen i kommunene

6 Utfordringer i barnevernet
Tilstrekkelig med fosterhjem med samisk bakgrunn Barneverntjenesten kan mangle kompetanse til å vurdere betydningen av kulturell, språklig og religiøs tilknytning Tilstrekkelig ansatte i barnevernet med samisk kulturforståelse og som forstår det samiske språkets betydning

7 Viktig å merke seg: Det skal legges frem en egen stortingsmelding om samepolitikken i november. Samiske barn og unges oppvekstvilkår vil ha en sentral plass Barneombudet har fått penger til å styrke sin samiske kompetanse Lykke til med en spennende konferanse


Laste ned ppt "Kjell Erik Øie Statssekretær"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google