Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte
Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Vest, barneverntiltaket Ungplan og Foreningen for barnevernsbarn. Presentasjon av prosjekt Stipendiatsamling , Solstrand Anders Dovran Institutt for klinisk psykologi, UIB Prosjektleder: Førsteamanuensis Dagfinn Winje Klinisk vignett:

2 Bakgrunn: I 2005 var det barn og unge registrert med et tiltak i barnevernet 8340 barn og unge var under offentlig omsorg 80 % av disse var plassert i fosterhjem Dødsfall som helseindikator (Kristoffersen, 2005) 4x høyere generell dødelighet i barnevernpopulasjonen 64 % av barnevernsbarna hadde mistet livet i voldsomme dødsfall (suicid, overdoser, ulykker) 10 % av barnevernsbarna hadde mistet en av sine foreldre Underrepresentert gruppe i behandlingsapparatet, i 2001 viser individdata fra BV at 3,1 % av barnevernsbarna ble gitt et tilbud i BUP (Nygren, 2000; Kristoffersen, 2005) Internasjonalt og nasjonalt er forskning på denne gruppen barn og unge svært begrenset, spesielt mhp traumer og psykisk helse Statistikk: SSB I 2001 var det i Norge barn som mottok et barnevernstiltak, hvorav 6035 var omsorgstiltak og av dem var 5130 (ca 85 %) i fosterhjem. I 2001 var det i Hordaland 523 barn i fosterhjem, 32 av disse var nye plasseringer (Riksrevisjonen, Dok. Nr 3: 10).

3 Nye barn med barnevernstiltak i 2005, og årsak til å sette i gang tiltak (N= 10045)
- 2 år til 12 år 13 år til 18 år Vanskjøtsel 96 45 Fysisk og psykisk mishandling 377 156 Seksuelle overgrep/ incest 102 46 Foreldre sitt rusmisbruk, psykiske helse, manglende omsorgsevne eller døde 1773 534 Barnet funksjonshemming, rusmisbruk eller atferd (sosialt avvik, kriminalitet) 543 1141 Forholdene i hjemmet, særlige behov 3180 1306 Annet/ uoppgitt 2111 1068 Det kan være flere grunner til å sette i gang tiltak. Summen av bakgrunn er derfor større enn barn i alt Kilde: SSB

4 FORMÅL Undersøke forekomst av traumatiske hendelser og posttraumatiske reaksjoner i et utvalg unge i alderen 12 – 25 år som er/ har vært plassert under omsorg etter Lov om barneverntjenester Kartlegge spesifikke posttraumatiske stress symptomer kartlegge generelle symptomer på psykiske vansker Kartlegge potensielle traumatiske hendelser (PTE) Gjennomføre diagnostisk intervju (PTSD) Kartlegge reaksjoner på deltagelse i forskningsprosjektet

5 Utvalg og design Kasus kontroll studie med matchet kontroll
2 utvalg fra barnevern (fosterhjem, barneverninstitusjon, ettervern) Unge i aldersgruppen år som er omsorgsplassert (§ 4-12, > 6 mnd) Unge i aldergruppen år som har vært omsorgsplassert 2 utvalg fra normalpopulasjon Unge i aldersgruppen år Unge i aldergruppen år Alder Barnevern Normal år A B år C D

6 Ny kunnskap Første empiriske studie med fokus på traumer og psykisk helse hos norske barnevernsbarn Kunnskap om forekomst av traumer og posttraumatiske reaksjoner i et utvalg av barnevernsbarn Kunnskap om bruk av instrumenter i kartlegging av traumer og belastende livshendelser hos barn og unge Kunnskap om hvordan deltagelse og kartlegging av traumer og belastende livshendelser oppleves for våre deltagere I 2001 var det i Norge barn som mottok et barnevernstiltak, hvorav 6035 var omsorgstiltak og av dem var 5130 (ca 85 %) i fosterhjem. I 2001 var det i Hordaland 523 barn i fosterhjem, 32 av disse var nye plasseringer (Riksrevisjonen, Dok. Nr 3: 10).

7 Klinisk vignett:


Laste ned ppt "Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google