Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen, Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) Region Vest, barneverntiltaket Ungplan og Foreningen for barnevernsbarn. Presentasjon av prosjekt Stipendiatsamling 16.11.06, Solstrand Anders Dovran Institutt for klinisk psykologi, UIB Prosjektleder: Førsteamanuensis Dagfinn Winje Institutt for klinisk psykologi, UIB

2 Bakgrunn:  I 2005 var det 39200 barn og unge registrert med et tiltak i barnevernet  8340 barn og unge var under offentlig omsorg  80 % av disse var plassert i fosterhjem  Dødsfall som helseindikator (Kristoffersen, 2005) 4x høyere generell dødelighet i barnevernpopulasjonen 64 % av barnevernsbarna hadde mistet livet i voldsomme dødsfall (suicid, overdoser, ulykker) 10 % av barnevernsbarna hadde mistet en av sine foreldre  Underrepresentert gruppe i behandlingsapparatet, i 2001 viser individdata fra BV at 3,1 % av barnevernsbarna ble gitt et tilbud i BUP (Nygren, 2000; Kristoffersen, 2005)  Internasjonalt og nasjonalt er forskning på denne gruppen barn og unge svært begrenset, spesielt mhp traumer og psykisk helse Statistikk: SSB

3 Nye barn med barnevernstiltak i 2005, og årsak til å sette i gang tiltak (N= 10045) - 2 år til 12 år13 år til 18 år Vanskjøtsel9645 Fysisk og psykisk mishandling377156 Seksuelle overgrep/ incest10246 Foreldre sitt rusmisbruk, psykiske helse, manglende omsorgsevne eller døde 1773534 Barnet funksjonshemming, rusmisbruk eller atferd (sosialt avvik, kriminalitet) 5431141 Forholdene i hjemmet, særlige behov31801306 Annet/ uoppgitt21111068 Det kan være flere grunner til å sette i gang tiltak. Summen av bakgrunn er derfor større enn barn i alt Kilde: SSB

4 FORMÅL  Undersøke forekomst av traumatiske hendelser og posttraumatiske reaksjoner i et utvalg unge i alderen 12 – 25 år som er/ har vært plassert under omsorg etter Lov om barneverntjenester Kartlegge spesifikke posttraumatiske stress symptomer kartlegge generelle symptomer på psykiske vansker Kartlegge potensielle traumatiske hendelser (PTE) Gjennomføre diagnostisk intervju (PTSD) Kartlegge reaksjoner på deltagelse i forskningsprosjektet

5 Utvalg og design Kasus kontroll studie med matchet kontroll  2 utvalg fra barnevern (fosterhjem, barneverninstitusjon, ettervern) Unge i aldersgruppen 12- 18 år som er omsorgsplassert (§ 4-12, > 6 mnd) Unge i aldergruppen 18- 25 år som har vært omsorgsplassert  2 utvalg fra normalpopulasjon Unge i aldersgruppen 12- 18 år Unge i aldergruppen 18- 25 år AlderBarnevernNormal 12- 18 årAB 18- 25 årCD

6 Ny kunnskap  Første empiriske studie med fokus på traumer og psykisk helse hos norske barnevernsbarn  Kunnskap om forekomst av traumer og posttraumatiske reaksjoner i et utvalg av barnevernsbarn  Kunnskap om bruk av instrumenter i kartlegging av traumer og belastende livshendelser hos barn og unge  Kunnskap om hvordan deltagelse og kartlegging av traumer og belastende livshendelser oppleves for våre deltagere

7


Laste ned ppt "Traumer og posttraumatiske reaksjoner blant nåværende og tidligere omsorgsplasserte Et samarbeid mellom Institutt for klinisk psykologi, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google