Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fosterbarn, minoritetsbarn, barnevernsbarn, eller barn?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fosterbarn, minoritetsbarn, barnevernsbarn, eller barn?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fosterbarn, minoritetsbarn, barnevernsbarn, eller barn?
Oppvekstkonferansen 2012 I regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Fosterbarn, minoritetsbarn, barnevernsbarn, eller barn? av Cecilia Dinardi fra Unge Duer De Unges Egen Rettighetsbase -

2 Presentasjon Litt om min bakgrunn
Mitt møte med Norge Tiden som asylsøkerbarn Hjelp fra barnevernet Slutt på hjelpen ved fylte 17 år Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn Barnevernsarbeiderens forståelse og vektlegging av minoritetsbakgrunnen til barnet Refleksjoner om hvordan løse ulike utfordringer Meg i dag av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

3 1 – Litt om min bakgrunn 1.1 – Mitt møte med Norge
Oppveksten i Chile Kostskole Lære selvstendighet fra tidlig av Dikt og bøker Mitt tilfluktssted av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

4 1 – Litt om min bakgrunn 1.2 Tiden som asylsøkerbarn
Mange nye og fremmede opplevelser Mimring Savn Ensomhet Oppdagelser Venting av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

5 1 – Litt om min bakgrunn 1.3 Hjelp fra barnevernet
Endelig får jeg ro og stabilitet i hverdagen Jeg får være en helt vanlig jente Men: kulturkonflikten vokser i det skjulte Jeg faller mellom to stoler Få spør om min bakgrunn, eller om min familie Manglende initiativ til å hjelpe meg med å ivareta min identitet og løse min kulturelle forvirring av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

6 1 – Litt om min bakgrunn 1.4 Ut i det voksne liv som 16åring
Starten på det voksne liv gjennom mye læring og feiling Savnet etter familietilhørigheten Venner blir «familien» Relasjonsbygging Tid for refleksjon Frivillighet og idealisme blir mitt veivalg: av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

7 1 – Litt om min bakgrunn 1.4 Ut i det voksne lit som 16-åring *
Mitt veivalg ble å bidra til å bedre forståelsen mellom barnevernet og barnevernsbarna. Vi bygger broer. Som 16-åring etablerer flere ungdommer og jeg foreninger for barnevernsbarn rundt om i landet – dette er spirene til det som i dag heter Landsforeningen for barnevernsbarn av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

8 Altså: to viktige faktorer
Kultur og tidligere oppvekstsituasjon er to viktige faktorer som det vil være særlig viktig å se på - i forhold til hverandre. Dette gjelder både for innvandrerbarn og norske barn med minoritetsbakgrunn. Barn har rett til en trygg og god omsorgsituasjon, og de har rett til å få ivaretatt sin egen kultur, religion og språk. Når barnevernet beslutter omsorgsovertakelse skal det tas tilbørlig hensyn til barnets kulturelle bakgrunn, dette med den forutsetning at kulturen ikke er i strid med barns andre rettigheter. av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

9 2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
«Minoritetsbarn i barnevernet er som barn flest, men er sårbare for forskjellsbehandling eller diskriminering i saker om omsorgsovertakelse» Forskningsrapport av Sanne Hoffman, 2010 «Hensynet til barnets kultur» Universitetet i Oslo, det juridiske fakultet av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

10 2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
I dette studiet ble det foretatt en analyse av flere barnevernssaker om omsorgsovertakelse av minoritetsbarn og det blir sett på hvordan gjeldende rett ser ut til å fungere i praksis. Denne rapporten er veldig interessant fordi gjennomgåelsen av sakene viste at hensynet til barnets kulturelle bakgrunn er et tema som blir vurdert på svært forskjellige måter, i både vurderingen av omsorgssituasjonen, barnets beste-vurderingen, og ved plasseringen, uten at det alltid er klart hva som vurderes eller om og hvorfor det er til barnets beste. Det er balansegangen mellom for mye og for lite hensynt til barnets kulturelle bakgrunn som synes å prege utfallet av sakene. Gjennomgangen av sakene ga også indikasjoner på at barnet selv har en svak stemme i sakene når det gjelder sin kulturelle, religiøse eller språklige bakgrunn. av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

11 Studie av Sølve Bjørn Randal, 2009
3 – Barnevernsarbeiderens forståelse og vektlegging av minoritetsbakgrunnen til barnet «Barnevernarbeiderne har en universalistisk og oftest «fargeblind» tilnærming til innvandrerfamilier i barnevernet. Likevel ser mange av dem ut til å essensialisere kultur og etnisitet. Dette byr på flere utfordringer.» Studie av Sølve Bjørn Randal, 2009 «Hvordan forstår og vektlegger barnevernarbeidere etnisitet i arbeidet med minoritetsetniske barn og deres familier?» Universitetet i Bergen, det psykologiske fakultet, institutt for og Utdanning og Helse, senter for Barnevernstudier av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

12 2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
I dette studiet ble det gjort undersøkelser som indikerte at barnevernsarbeidere har en universalistisk og ofte «fargeblind» tilnærming til innvandrerfamilier i barnevernet. Likevel ser mange av dem ut til å essensialisere kultur og etnisitet. Dette byr på utfordringer. Den fargeblinde tilnærmingen gjør at man står i fare for å overse spesielle behov familien kan ha, og man tar for gitt at den forståelse og de løsninger man bruker på majoritetsklienter også vil være de beste for den etniske minoritetsfamilien. Det er tilnærming som kan legge opp til en assimilering og som kan virke undertrykkende. Essensialiseringen av kulur fører på sin side til at klientfamiliene blir representatner for en etnisk kategori, og ikke for seg selv. av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

13 2 – Om hensynet til barnets kulturelle bakgrunn
«Kulturelle forskjeller spiller imidlertid en viktig rolle i folks liv, og mange ganger bruker også etniske minoriteter kultur som en forklaring på egen atferd og holdninger. For å kunne skille på når kulturen er viktig, og for å kunne se hvilken betydning den har, må derfor barnevernsarbeideren trene seg i en kontekstuell kulturforsåelse. Man trenger å forstå den situasjonen som familien står oppi her og nå, og som er bakgrunnen for at barnevernet er i kontakt med familien. Da blir det mulig å ha fokus på hvilken rolle familiens egne forestillinger og vaner betyr, og samtidig se andre forhold som påvirker situsajonen. « av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

14 4– Refleksjoner – Vi må rette blikket mot fremtiden, i lys av fortiden
Mange barn opplever kulturkollisjoner, tilhørighets,- og identitetsproblemer. Dette er virkeligheten til mange barn og unge i dag, og det er særlige utfordringer for innvandrerbarn og for norske barn med minoritetsbakgrunn. I dag ser jeg på meg selv som en norsk-chilensk person, særlig opptatt av barns rettigheter Min oppvekst har vært preget av kulturell forvirring, manglende tilhørighet, og identitetsproblemer. I dag har jeg oppnådd forståelse og jeg har fått avklart min identitet. av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

15 5 – Refleksjoner – vi må jobbe høyt og lavt *
Vi må bevege oss høyt og lavt når vi skal løse viktige utfordringer i barnevernet; være i kontakt med barna, foreldrene, fremme mevirkning, og samtidig etablere en god dialog og kontakt med de som leder, organiserer og administrerer barnevernsarbeidet, både statlig, regional og komnunalt. Det er slik vi kan fremme riktig fokus på de viktige problemområder. Til venstre: jeg arbeider med folkeopplysning til barn og unge rundt om i landet. Til høyre: I møte med Kronprinsen og tidligere Barneminister. av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase

16 5 – Viktige refleksjoner
Det viktigste er å være på plass i seg selv Som 16-åring ble jeg kjent med en person som gjorde et sterkt inntrykk på meg. Han fikk meg til å forstå at jeg var en spesiell person som hadde greid meg bra til tross for en vanskelig oppvekst. Han snakket av erfaring og inspirerte både meg og mange andre barnevernsbarn. Han ga meg en styrke til å finne min egen vei i livet. Under hans koordinering ble jeg og andre med for å starte bevegelsene, «gnistene» (ungdomsforeningene for barnevernsbarn) rundt om i landet, som senere ble en landsdekkende organisasjon for barnevernsbarn. Denne personen heter Basse Berger, grunnleggeren og første leder i Landsforeningen for barnevernsbarn. av Cecilia Dinardi fra Unge Duer - De Unges Egen Rettighetsbase


Laste ned ppt "Fosterbarn, minoritetsbarn, barnevernsbarn, eller barn?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google