Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gargia konferansen - 21. april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gargia konferansen - 21. april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gargia konferansen - 21. april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland Hætta, leder interimsstyret

2 Gargia konferansen - 21. april 2006 Ávjovárri Urfolksregion •Karasjok kommune •Kautokeino kommune •Porsanger kommune Finnmarkdagblad (våren 2004): Ny stor kommune: KARAPORSKEINO

3 Gargia konferansen - 21. april 2006 Nøkkeltall •Areal: 20041 km2 •10 109 innbyggere pr. 1.1. 2006 •25,1 % under 17 år (2004) •0,6 innbyggere pr. km2

4 Gargia konferansen - 21. april 2006 Finnmark fylke

5 Gargia konferansen - 21. april 2006 Ávjovárri Urfolksregion Kautokeino kommune Karasjok kommune Porsanger kommune

6 Gargia konferansen - 21. april 2006 Hvorfor Ávjovárri? •Gammelt samisk tingssted •Omfattet Karasjok og deler av kommunene Kautokeino og Porsanger

7 Gargia konferansen - 21. april 2006 Hovednæringer •Reindrift •Jordbruk •Utmarksnæring •Offentlig administrasjon •Tjenesteyting •Reiseliv

8 Gargia konferansen - 21. april 2006 Urfolksregion •Samene har status som urfolk •Samisk kjerneområde •Samisk språkforvaltningsområde

9 Gargia konferansen - 21. april 2006 Den kvenske befolkningen •Nasjonal minoritet •Kventunet – norsk senter for kvensk språk og kultur

10 Gargia konferansen - 21. april 2006 Samiske institusjoner •Sametinget •Samisk Høgskole •Nordisk Samisk Institutt •Kompetansesenteret for urfolk •De samiske videregående skolene •Finnmarkseiendommens hovedkontor •NRK Sameradio •Samisk spesialistlegesenter

11 Gargia konferansen - 21. april 2006 Samiske kulturinstitusjoner •Beaivvaš Sámi Teahter •De samiske samlinger •Samisk kunstnersenter •Samisk spesialbibliotek •Samisk språksenter

12 Gargia konferansen - 21. april 2006 Urfolksregionens interimsstyre •Leder: Klemet Erland Hætta, ordf. Kautok. •Nestleder: Bjørn Søderholm, ordf. Pors. •Medlemmer: Kjell Sæther, ordf. Karasjok Anton Dahl Máret Sárá Kjetil Hanssen

13 Gargia konferansen - 21. april 2006 Urfolksregionens målsetting •Arbeide for en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. •Arbeidet skal bygge på en anerkjennelse av norsk, samisk og kvensk språk og kultur, og urfolks- og minoriteters rett til å delta i utviklingen av egne områder og samfunn.

14 Gargia konferansen - 21. april 2006 Virksomheten i urfolksrådet •Bidra til bedre og rimeligere løsninger på kommunale tjenester i regionen •Bidra til å fjerne hindringer i lov- og regelverk for å oppnå positive løsninger •Arbeide med oppgaver som kan løses i fellesskap

15 Gargia konferansen - 21. april 2006 Igangsatte prosjekter •Formalisering av samarbeidet •Tjenestedelt økonomifunksjon •Felles høringsuttalelser

16 Gargia konferansen - 21. april 2006 Omsøkte prosjekter •Utviklingsmidler formalisering og implementering •Felles barnevernstjeneste •Elektroniske kart- og webbasert saksbehandling

17 Gargia konferansen - 21. april 2006 Fremtidige samarbeidsområder •Felles saksbehandlings- og arkivsystem •Felles kompetanseoppbygning •Utvikle felles språktjenester •Samarbeid om naturforvaltning •Felles datasupport •Utveksling av kulturskoletilbud

18 Gargia konferansen - 21. april 2006 Politiske utfordringer •Harmonisere utadrettet politikk •Inntektssystemet må ivareta regionens behov •Dispensasjon fra hindringer i lov- og regelverk

19 Gargia konferansen - 21. april 2006 Infrastruktur •Bredbånd til alle private, offentlige og bedrifter •Felles kommunale dataløsninger og felles hjemmeside •Gir mulighet for døgnåpne kommunale tjenester (e-tjenester)

20 Gargia konferansen - 21. april 2006 www.ávjovárri.no

21 Gargia konferansen - 21. april 2006 Fiberoptisk bredbånd •For gode offentlige e-tjenester er infrastruktur viktig •Linje kapasiteten kan bli en flaskehals…

22 Gargia konferansen - 21. april 2006 Ávjovárre Ávjovárre Urfolksregion Med de BESTE kommunene i landet, om kun kort tid! Vi har framtida og alle mulighetene til å lykkes!!!


Laste ned ppt "Gargia konferansen - 21. april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google