Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gargia konferansen - 21. april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gargia konferansen - 21. april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gargia konferansen april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland Hætta, leder interimsstyret

2 Gargia konferansen april 2006 Ávjovárri Urfolksregion •Karasjok kommune •Kautokeino kommune •Porsanger kommune Finnmarkdagblad (våren 2004): Ny stor kommune: KARAPORSKEINO

3 Gargia konferansen april 2006 Nøkkeltall •Areal: km2 • innbyggere pr •25,1 % under 17 år (2004) •0,6 innbyggere pr. km2

4 Gargia konferansen april 2006 Finnmark fylke

5 Gargia konferansen april 2006 Ávjovárri Urfolksregion Kautokeino kommune Karasjok kommune Porsanger kommune

6 Gargia konferansen april 2006 Hvorfor Ávjovárri? •Gammelt samisk tingssted •Omfattet Karasjok og deler av kommunene Kautokeino og Porsanger

7 Gargia konferansen april 2006 Hovednæringer •Reindrift •Jordbruk •Utmarksnæring •Offentlig administrasjon •Tjenesteyting •Reiseliv

8 Gargia konferansen april 2006 Urfolksregion •Samene har status som urfolk •Samisk kjerneområde •Samisk språkforvaltningsområde

9 Gargia konferansen april 2006 Den kvenske befolkningen •Nasjonal minoritet •Kventunet – norsk senter for kvensk språk og kultur

10 Gargia konferansen april 2006 Samiske institusjoner •Sametinget •Samisk Høgskole •Nordisk Samisk Institutt •Kompetansesenteret for urfolk •De samiske videregående skolene •Finnmarkseiendommens hovedkontor •NRK Sameradio •Samisk spesialistlegesenter

11 Gargia konferansen april 2006 Samiske kulturinstitusjoner •Beaivvaš Sámi Teahter •De samiske samlinger •Samisk kunstnersenter •Samisk spesialbibliotek •Samisk språksenter

12 Gargia konferansen april 2006 Urfolksregionens interimsstyre •Leder: Klemet Erland Hætta, ordf. Kautok. •Nestleder: Bjørn Søderholm, ordf. Pors. •Medlemmer: Kjell Sæther, ordf. Karasjok Anton Dahl Máret Sárá Kjetil Hanssen

13 Gargia konferansen april 2006 Urfolksregionens målsetting •Arbeide for en positiv utvikling av næringsliv og offentlig service i regionen. •Arbeidet skal bygge på en anerkjennelse av norsk, samisk og kvensk språk og kultur, og urfolks- og minoriteters rett til å delta i utviklingen av egne områder og samfunn.

14 Gargia konferansen april 2006 Virksomheten i urfolksrådet •Bidra til bedre og rimeligere løsninger på kommunale tjenester i regionen •Bidra til å fjerne hindringer i lov- og regelverk for å oppnå positive løsninger •Arbeide med oppgaver som kan løses i fellesskap

15 Gargia konferansen april 2006 Igangsatte prosjekter •Formalisering av samarbeidet •Tjenestedelt økonomifunksjon •Felles høringsuttalelser

16 Gargia konferansen april 2006 Omsøkte prosjekter •Utviklingsmidler formalisering og implementering •Felles barnevernstjeneste •Elektroniske kart- og webbasert saksbehandling

17 Gargia konferansen april 2006 Fremtidige samarbeidsområder •Felles saksbehandlings- og arkivsystem •Felles kompetanseoppbygning •Utvikle felles språktjenester •Samarbeid om naturforvaltning •Felles datasupport •Utveksling av kulturskoletilbud

18 Gargia konferansen april 2006 Politiske utfordringer •Harmonisere utadrettet politikk •Inntektssystemet må ivareta regionens behov •Dispensasjon fra hindringer i lov- og regelverk

19 Gargia konferansen april 2006 Infrastruktur •Bredbånd til alle private, offentlige og bedrifter •Felles kommunale dataløsninger og felles hjemmeside •Gir mulighet for døgnåpne kommunale tjenester (e-tjenester)

20 Gargia konferansen april 2006

21 Gargia konferansen april 2006 Fiberoptisk bredbånd •For gode offentlige e-tjenester er infrastruktur viktig •Linje kapasiteten kan bli en flaskehals…

22 Gargia konferansen april 2006 Ávjovárre Ávjovárre Urfolksregion Med de BESTE kommunene i landet, om kun kort tid! Vi har framtida og alle mulighetene til å lykkes!!!


Laste ned ppt "Gargia konferansen - 21. april 2006 ÁVJOVÁRRI URFOLKSREGIONRÅD Videreføring av interkommunalt samarbeid eller en ny form for regiondannelse? Klemet Erland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google