Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter for midtnorsk havbruksnæring Alf Jostein Skjærvik, leder Midtnorsk Havbrukslag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter for midtnorsk havbruksnæring Alf Jostein Skjærvik, leder Midtnorsk Havbrukslag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter for midtnorsk havbruksnæring Alf Jostein Skjærvik, leder Midtnorsk Havbrukslag

2 Disposisjon Litt om Midtnorsk Havbrukslag En fantastisk historie Produksjonsutvikling i MR og Trøndelag Scenario 2015 Utfordringer Konklusjon

3 Midtnorsk Havbrukslag i ”nye” FHL Generalforsamling og styre i FHL Bransjegruppe IndustriBransjegruppe Havbruk Vestnorsk Havbrukslag Midtnorsk Havbrukslag Arbeidsutvalg: Alf Jostein Skjærvik Sverre Pedersen Kenneth Brandal Bjørn Tolaas Knut Staven Stig Nidar selvåg Nordnorsk Havbrukslag Administrasjon: Jørund Larsen Jorulf Straume 1.Næringspolitikk 2.Handelspolitikk 3.Matpolitikk 4.Miljøpolitikk

4 Midtnorsk Havbrukslag Vise fram at havbruk er Norges og kystdistriktenes store mulighet! Utnytte kompetansen i næringa  Lokalitetsmiljø, planlegging og bruk av lokaliteter, rømmingsforebygging osv… Viktige samarbeidspartnere  Regionale politikere… Kystkommunene, Fylkeskommuner, Stortingsbenkene  Regional forvaltning… Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Miljøvernavdelingene  Forsknings og utdanningsinstitusjoner…

5 En fantastisk historie…

6 Kysten vår ligger midt i smørøyet…

7 Vi har evnen til å løse problemer…

8 I Midt-Norge produseres i dag mer enn 550 millioner lakseporsjoner…

9 …som eksporteres til mer enn hundre land ”norwegian salmon” – 1,2 mill. treff på Google

10 Trøndelag og Møre og Romsdal

11 Midt-Norge 2015?

12 Kysten vår har det biologiske potensialet Kilde: KPMG/Veritas 2003

13 450 000 tonn - hva må til? Produksjon250 000 tonn (2006)450 000 tonn Rogn~ 85 mill. rognkorn152 mill. rognkorn Settefisk~ 68 mill. utsatt smolt122 mill. utsatt smolt Ferskvann (tilltatelser) ~ 70 stk (gjsnitt 993 000 stk)~ 122 stk (gjsnitt 993 000 stk) ~25 stk á 5 mill fisk Konsesjoner250 stk á 780 tonn MTB450 stk á 780 tonn MTB Lokaliteter i bruk~ 184 stk (gjsnitt 1350 tonn)~ 333 stk (gjsnitt 1350 tonn) ~ 75 stk á 6000 tonn/år Transportbehov~ 13500 trailere á 18 tonn~ 25000 trailere á 18 tonn

14 Oppsummering scenario Ikke usannsynlig med en midtnorsk lakse- produksjon opp mot 450 000 tonn i 2015  Rognprodusentene må få bedre rammevilkår  Utviklinga tilsier at utvidelser av eksisterende settefiskanlegg vil kunne møte mye av behovet  Antall lokaliteter i bruk reduseres En forvaltning som legger til rette for at de beste lokalitetene utnyttes optimalt vil lette sykdomsforebyggingen og redusere presset på kystsonen  Tilgang til konsesjoner er kanskje den største politiske flaskehalsen for utvikling i Midt-Norge

15 Utfordringer Markedene vokser, men vi må sikres adgang! Levende, konkurransedyktige lokalsamfunn  Infrastruktur  Samferdsel  Rekruttering og kompetanse Modernisert forvaltning  på miljøets, fiskens og markedets premisser Næringen må opprettholde samfunnskontrakten  Videreutvikle alliansen med kystkommunene  Redusere rømmingen

16 Konklusjon God mulighet for fortsatt vekst Det største umiddelbare hindret er politisk regulert gjennom konsesjonsbiomasse Små og store selskap har de samme utfordringene  Markedsadgang  Rekkruttering og omdømme  Mulighet til å bruke lokalitetene optimalt  Godt utbygde kystdistrikter  Forebygge rømming

17 Takk for oss!! www.fhl.no/midtnorsk/


Laste ned ppt "Muligheter for midtnorsk havbruksnæring Alf Jostein Skjærvik, leder Midtnorsk Havbrukslag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google