Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Boligdimensjonen i omsorgsmeldingen Tilgjengelighet og universell utforming Adm. direktør Geir Barvik Husbanken.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Boligdimensjonen i omsorgsmeldingen Tilgjengelighet og universell utforming Adm. direktør Geir Barvik Husbanken."— Utskrift av presentasjonen:

1 Boligdimensjonen i omsorgsmeldingen Tilgjengelighet og universell utforming Adm. direktør Geir Barvik Husbanken

2 Situasjonen i dag Sju prosent av boligmassen er fullt tilgjengelig for rullestolbrukere (2004) Andelen tilgjengelige boliger øker svært langsomt, med kun ett prosentpoeng fra 1997 til 2004 72 prosent av nye lavblokker i borettslag bygges med heis Nær 90 prosent av boliger i lavblokk er uten heis, men svært få heiser etterinstalleres Det er ikke bare bevegelseshemmede som trenger økt tilgjengelighet

3 Vi vil bli mange flere eldre og mange vil trenge bistand

4 Strategier for tilrettelegging av bygninger og botilbud Stimulering til utbygging av flere sykehjemsplasser og andre botilbud til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester Vedlikehold og fornying av eksisterende bebyggelse Større ansvar hos den enkelte innbygger for tilrettelegging av egen bolig

5 Aktører EnkeltpersonerPrivate boligutviklere Det offentligeTilgjengelighet i privat bolig Oppgaver Nye universelt utformede boliger Sykehjem og omsorgsboliger Hvem har ansvar for fremtidens boliger / botilbud til eldre? fremskaffe initiere tiltak fremskaffe finansiere Ansvar finansiere

6 Boligdimensjonen i omsorgsmeldingen og Husbankens rolle Økt satsing på tilrettelegging og utbedring i eksisterende boliger Universalitet og bærekraft i nye boliger / - områder Forvalter av den nye tilskuddsordningen til flere sykehjem og omsorgsboliger, ref pressemelding fra HOD 08.03.2007

7 UU og samfunnsøkonomisk lønnsomhet Tilleggskostnadene ved å bygge nytt med universell utforming er lave Kostnadene ved utbedring er høyere, og beboersammensetning avgjør samfunnsøkonomisk lønnsomhet En modell for beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er viktig for utforming av offentlig virkemiddelbruk og prioritering mellom ulike tiltak

8 Virkemidler Regelverk Kompetanse og informasjon Samarbeid med andre aktører, f. eks. NBBL Økonomiske virkemidler Grunnlån Boligtilskudd til tilpasning Tilskudd til tilstandsvurdering Kompetansetilskudd Fjerne hundre hindringer Nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger, ref. pressemelding fra HOD 08.03.07


Laste ned ppt "Boligdimensjonen i omsorgsmeldingen Tilgjengelighet og universell utforming Adm. direktør Geir Barvik Husbanken."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google