Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sammensatte data (”Kobla data”) data satt i sammen fra ulike kilder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sammensatte data (”Kobla data”) data satt i sammen fra ulike kilder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sammensatte data (”Kobla data”) data satt i sammen fra ulike kilder

2 Problemstillingen oOfte har man et ønske om å knytte ulike typer data til ”allment kjente arealer”: oKommune-, krets-, eiendoms-, steds-, stasjons-, adressebetegnelser, rutenett, ulike soner, maritime områder, samferdselsområder etc. oHar betydning for hvordan temadatasettene basert på SOSI skal bygges opp oArealis-spesifikasjonene oEksempel på typiske data oSamfunnsgeografiske data oStatistiske data oForurensningsdata o++

3 Produktspesifikasjoner og SOSI Objektkatalog oSOSI objektkatalog er en generell objektkatalog som skal være utgangspunkt for mange produktspesifikasjoner oRegel : Alle standard produktspesifikasjoner skal ha dekning i den generelle objektkatalogen oFordel : Støtter man SOSI objektkatalog kan man også ta imot alle datasett basert på standard produktspesifikasjoner

4 Lite eksempel –vegnett ++ andre temaegenskaper

5 Hvilke egenskaper skal legges inn på objektypene i objektkatalogen Hva betyr det at noe er med i den generelle objektkatalogen? oEgenskap til en objekttype? oDefinert i elementdefinisjonstabellen? oOppfylle målsetningen om at alle egenskapene til objekttypene i standardproduktene skal være med i den generelle objektkatalogen? oIngen egenskaper skal finnes definert for et objekt i produktspesifikasjonene som ikke er definert for tilsvarende objekttype i SOSI objektkatalog?

6 Riktig modellering oLage objekter som er ”containere” av egenskaper oKoble disse til objekttypene ved behov oBruke assosiasjonene i UML oIngen egenskaper som slenger fritt rundt oProblemet oHvordan realisere dette i SOSI-formatet

7 Eksempel – Utslipp (forurensning)

8 Realisering med assosiasjoner i SOSI-formatet

9 Mer realisering med assosiasjoner i SOSI-formatet

10 Alternativt: Assosiasjon i UML – egenskaper i SOSI-formatet

11 Hva gjør vi? oModellere på denne måten? oKrever endel arbeid, men er fleksibelt oImplementere assosiasjonsmodell i SOSI- formatet? oMye jobb for noe som snart er på ut.. oModellere med assosiasjoner, men legge egenskapene på objekttypene i SOSI-formatet (assosiasjoner i GML)?


Laste ned ppt "Sammensatte data (”Kobla data”) data satt i sammen fra ulike kilder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google